Форма № 240-1/о: результат мікробіологічного дослідження МБТ

Скачайте бланк форми 240-1/о «Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур МБТ (мікобактерій туберкульозу) до антибактеріальних препаратів»

Профілактика ВІЛ-інфікування у медичному закладі

Форма медичної облікової документації № 240-1/о (рос. — № 240-1/у) використовується у лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Форма 240-1/о затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

✅✅✅ Особливо небезпечні інфекції: стандарти дій медичного персоналу

Форма № 240-1/о — бланк

Форма № 240-1/о: результат визначення чутливості виділених культур МБТ до антибактеріальних препаратів

Скачати

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму 240-1/0 можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді