Посадова інструкція старшої медичної сестри стоматологічного центру

UA RU
Розгляньте примірну посадову інструкцію сестри медичної старшої стоматологічного відділення, що окреслює посадові обов’язки та вимоги до старшої медичної сестри зі стоматології

Безпечна дезінфекція та утилізація разових медвиробів

Старша медсестра стоматології — це посадова особа, робота якої полягає в організації діяльності середнього та молодшого персоналу стоматологічного відділення.

У роботі старша медсестра керується чинними законодавчими актами у медичній сфері, етичними принципами, правилами внутрішнього розпорядку медзакладу, локальними наказами та положеннями посадової інструкції старшої медичної сестри стоматологічного кабінету/відділення. Цей документ регламентує права, обов’язки, вимоги до знань та кваліфікації старшої медсестри.

✅✅✅ Чи повинна лікарня безплатно обслуговувати пацієнта без направлення сімейного лікаря

Посадова інструкція старшої медсестри стоматологічного відділення

Посадова інструкція старшої медичної сестри стоматологічного центру

Скачати

Посадова інструкція старшої медичної сестри стоматології: обов’язки

До кола обов’язків старшої медсестри стоматології належать:

 • організація роботи середнього та молодшого персоналу відділення, контроль за виконанням ними функціональних обов’яків
 • забезпечення раціонального використання штатних ресурсів у відділенні
 • адміністрування стоматологічного відділення, що полягає у складанні робочого графіка, веденні табелю, забезпеченні заміщення відсутніх на роботі працівників, проведенні інструктажів та учбових занять з молодшим та середнім персоналом тощо
 • складання заявок на обладнання, інструменти, медикаменти та організація їх своєчасного отримання з аптеки
 • списання непридатного обладнання та матеріалів
 • контроль за належним обліком та зберіганням наркотичних та отруйних засобів та інших медикаментів, стосовно яких ведеться предметно-кількісний облік
 • облік, реєстрація та збереження листків непрацездатності
 • контроль за проведенням дезінфекції, ПСО та подальшої стерилізації інструментів і перев’язувального матеріалу
 • контроль за санітарно-епідемічним станом у відділенні, перевірка знань персоналу щодо правил санітарно-гігієнічного контролю
 • облік матеріальних цінностей у відділенні
 • контроль за веденням електронної та паперової медичної документації
 • контроль за додержанням медсестрами та молодшим персоналом правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, протипожежної безпеки, розбір разом із завідувачем відділення випадків порушення цих правил, положень трудової дисципліни
 • подання клопотань адміністрації закладу щодо

  підвищення кваліфікаційного рівня середнього та молодшого персоналу

Посадова інструкція старшої медсестри стоматологічного кабінету: вимоги до знань

Для виконання своїх функціональних обов’язків старша медсестра стоматології повинна знати положення чинного законодавства у медичній сфер, положення посадової інструкції старшої медсестри стоматологічного відділення, уміти розпізнати найпоширеніші стоматологічні захворювання, знати принципи їх лікування, вміти доглядати за пацієнтами із різними стоматологічними захворюваннями, знати основи фармакології, правила роботи зі стоматологічним устаткуванням тощо.

Вимоги до кваліфікації старшої медичної сестри зі стоматології

Для роботи на посаді старшої медсестри стоматології особа повинна мати вищу освіту початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Стоматологія», пройти спеціалізацію за фахом «Організація охорони здоров’я», мати вищу кваліфікаційну категорію та стаж роботи в стоматології понад 10 років відповідно до посадової інструкції сестри медичної старшої зі стоматології.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді