Журнал реєстрації позитивних у первинному скринінгу сироваток крові: форма № 247/о

Перегляньте бланк журналу реєстрації позитивних у первинному скринінгу сироваток крові, які направляються для верифікаційних досліджень, та скачайте форму журналу № 247/о

Розслідування професійних захворювань ► ТЕСТ

Форма медичної облікової документації 247/о «Журнал реєстрації позитивних у первинному скринінгу сироваток крові, які направляються для верифікаційних досліджень №__» (рос. — 247/у) використовується у лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Форма 247/0 затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

✅✅✅ Електронне направлення: як виписувати

Журнал реєстрації сироваток крові — форма № 247/о

Журнал реєстрації позитивних у первинному скринінгу сироваток крові, які направляються для верифікаційних досліджень»: форма № 247/о Скачати

✅✅✅ Документація медичної сестри — управлінця

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму no 247/о «Журнал реєстрації позитивних у первинному скринінгу сироваток крові, які направляються для верифікаційних досліджень» можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики