Відпустки працівників закладу охорони здоров’я: тест

Зрозуміти, наскільки добре ви знаєте законодавство про відпустки, допоможе тест. Перевірте власні знання, і нехай період відпусток не завдає вам клопотів
Зміст статті:
Відпустки працівників закладу охорони здоров’я: тест Тестові завдання Відповіді до тестових завдань

Як надати відпустку працівнику медзакладу ► тест

Відпустки працівників закладу охорони здоров’я: тест

Відпустка — 2020: плануйте з вигодою для себе

Тестові завдання

1

До щорічних відпусток не належить:

а) додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці
б) додаткова відпустка за особливий характер праці
в) основна відпустка
г) відпустка без збереження заробітної плати

2

Щорічні основну та додаткову відпустки зазвичай надають працівникам так, щоб:

а) їх використали до закінчення робочого року
б) вони використали одразу всі дні відпустки підряд
в) у відпустку пішли одразу всі працівники закладу
г) усі зазначені відповіді правильні

3

Аби скласти графік відпусток, ураховують:

а) інтереси працівника
б) інтереси виробництва
в) можливості для відпочинку працівників
г) усі зазначені відповіді правильні

4

Заробітну плату працівникам за час відпустки виплачують не пізніше ніж:

а) за тиждень до її початку
б) через місяць після її завершення
в) за три дні до її початку
г) за день до її початку

5

Якщо працівник бажає звільнитися до закінченння робочого року, але вже використав щорічну відпустку повної тривалості, то:

а) власник або уповноважений ним орган відраховує із заробітної плати кошти за дні відпустки, надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року
б) на наступному місці роботи протягом невідпрацьованої частини робочого року він не матиме права на щорічну відпустку
в) він має право не відшкодовувати використану відпустку, якщо пропрацював у закладі понад шість місяців
г) роботодавець має право не звільняти його до закінчення робочого року

Відпускні: як розраховувати та коригувати

6

Медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я під час надання основної щорічної відпустки виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі:

а) мінімальної заробітної плати
б) посадового окладу
в) 50% від посадового окладу
г) прожиткового мінімуму

7

Тривалість відпусток розраховують:

а) у календарних днях
б) у робочих днях
в) у годинах
г) за домовленістю між працівником і роботодавцем

8

У тривалість щорічних відпусток не враховують:

а) вихідні дні
б) святкові та неробочі дні
в) день народження працівника, якщо він припадає на цей період
г) усі зазначені відповіді правильні

9

Щорічна відпустка за відпрацьований рік не може тривати менше, ніж:

а) 24 календарні дні
б) 24 робочі дні
в) 28 календарних днів
г) 28 робочих днів

10

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховують:

а) час фактичної роботи протягом робочого року, за який надають відпустку
б) час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу
в) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів
г) усі зазначені відповіді правильні

11

Працівник має право на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи після закінчення:

а) шести місяців безперервної роботи в закладі
б) шести місяців безперервної роботи в цьому чи іншому закладі в межах поточного календарного року
в) річного терміну безперервної роботи в цьому закладі
г) стажування

12

Якщо працівник, який звільняється, не використав щорічну відпустку повної тривалості, то:

а) перед звільненням він зобов’язаний використати всі дні щорічної відпустки
б) йому виплачують грошову компенсацію за всі дні щорічної відпустки, які він не використав
в) його звільняють і виплачують грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки на розгляд роботодавця
г) невикористані дні відпустки «згорають»

13

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховують:

а) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці
б) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів
в) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади
г) усі зазначені відповіді правильні

14

До щорічних додаткових відпусток належить:

а) додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці

б) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням

в) додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

г) творча відпустка

Відповіді до тестових завдань

1

До щорічних відпусток не належить…

Правильна відповідь — г. Установлюються такі види відпусток:
1) щорічні відпустки:
 • основна відпустка
 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами
 • додаткова відпустка за особливий характер праці
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством
2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням
3) творча відпустка
31) відпустка для підготовки та участі в змаганнях
4) соціальні відпустки:
 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
5) відпустки без збереження заробітної плати
(ч. 1 ст. 4 розд. 1 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР)

2

Щорічні основну та додаткову відпустки зазвичай надають працівникам так, щоб…

Правильна відповідь — а. Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року (ч. 4 ст. 10 розд. ІІ Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

3

Аби скласти графік відпусток, ураховують…

Правильна відповідь — г. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку (ч. 10 ст. 10 розд. ІІ Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

4

Заробітну плату працівникам за час відпустки виплачують не пізніше ніж…

Правильна відповідь — в. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ч. 1 ст. 21 розд. V Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

5

Якщо працівник бажає звільнитися до закінченння робочого року, але вже використав щорічну відпустку повної тривалості, то…

Правильна відповідь — а. У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року (ч. 1 ст. 22 розд. V Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

6

Медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я під час надання основної щорічної відпустки виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі…

Правильна відповідь — б. З 1 січня 2012 р. медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (абз. 3 п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524).

7

Тривалість відпусток розраховують…

Правильна відповідь — а. Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та іншими нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях (ч. 1 ст. 5 розд. І Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

8

У тривалість щорічних відпусток не враховують…

Правильна відповідь — б. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, не враховуються (ч. 2 ст. 5 розд. І Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

9

Щорічна відпустка за відпрацьований рік не може тривати менше ніж…

Правильна відповідь — а. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 розд. ІІ Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

10

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховують...

Правильна відповідь — г. До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються:

 • час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу)
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 цього Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку
 • час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів
 • час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників
 • інші періоди роботи, передбачені законодавством (ч. 1 ст. 9 розд. ІІ Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР)
11

Працівник має право на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи після закінчення…

Правильна відповідь — а. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві (ч. 5 ст. 10 розд. ІІ Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР)

12

Якщо працівник, який звільняється, не використав щорічну відпустку повної тривалості, то…

Правильна відповідь — б. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки (ч. 1 ст. 24 розд. V Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР)

13

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховують:

Правильна відповідь — г. До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:
 • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади
 • час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці
 • час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів (ч. 2 ст. 9 розд. ІІ Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР)

14

До щорічних додаткових відпусток належить…

Правильна відповідь — а. До щорічних відпусток належать…

 • основна відпустка
 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами
 • додаткова відпустка за особливий характер праці
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (п. 1 ч. 1 ст. 4 розд. І Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР)зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики