Посадова інструкція сестри медичної дитячого стаціонару

UA RU
Ознайомтеся з основними положеннями посадової інструкції сестри медичної дитячого стаціонару педіатричного відділення. Скачайте цей документ та адаптуйте до умов роботи закладу

Профілактика ВІЛ-інфікування у медзакладі ►►► ТЕСТ

Посада медсестри дитячого стаціонару уводиться у штат молодших спеціалістів з медичною освітою. Задля того, щоб розібратися у правах та обов’язках медсестри педіатричного відділення, звернімося до посадової інструкції медсестри дитячого стаціонару.

Посадова інструкція медичної сестри педіатричного відділення

Посадова інструкція сестри медичної дитячого стаціонару

Скачати

Загальні положення посадової інструкції

Згідно з цим документом у своїй роботі медсестра, окрім самої посадової інструкції, має керуватися чинним законодавством у медичній сфері, правилами внутрішнього розпорядку медзакладу, принципами етики та деонтології.

До медсестри дитячого стаціонару висуваються ряд вимог: як до зовнішнього вигляду, так і до поведінки. Так, медсестра повинна одягати на робочому місці спеціальний медодяг та мати охайний вигляд. Працюючи з дітьми та їх батьками, медсестра повинна поводитися стримано, дисципліновано, бути готовою до непередбачуваних ситуацій.

Посадова інструкція медичної сестри дитячого відділення: завдання та обов’язки

Керуючись положеннями посадової інструкції, медсестра зобов’язана:

 • приймати пацієнта у відділення, проводити огляд, антропометрію, здійснювати, за необхідності, санітарну обробку як метод боротьби з педикульозом, коростою
 • заносити дані про пацієнта до облікового журналу, оформлювати медичну картку стаціонарного пацієнта
 • розміщувати пацієнтів у відділенні
 • бесідувати з родичами пацієнта щодо правил поведінки у відділенні, особливостями харчування
 • ставити до відома лікаря про надходження пацієнта до стаціонару
 • виконувати призначення лікаря, допомагати у проведенні лікувально-діагностичних процедур
 • виконувати профільні маніпуляції
 • контролювати чистоту палат, коридорів, інших приміщень відділення, допомагати пацієнтам дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, контролювати виконання ними гігієнічних процедур, контролювати придатність харчових продуктів, що їх пацієнти отримують від родичів
 • інструктувати пацієнтів щодо правил збору аналізів, контролювати їх збір
 • готувати пацієнтів до оперативних втручань, маніпуляцій
 • проводити термометрію, вимірювання тиску, пульсу, заносити дані до меддокументації
 • складати відомості на харчування пацієнтів у відділенні
 • надавати першу допомогу при виникненні такої необхідності
 • вести меддокументацію
 • проводити бесіди з родичами пацієнта задля моральної підтримки
 • стежити за дотриманням правил внутрішнього розпорядку

Посадова інструкція медсестри дитячого стаціонару: необхідні компетентності

Для заміщення посади медсестри дитячого відділення особа повинна мати початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за галуззю знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство» або «Технології медичної діагностики та лікування», отримати спеціалізацію за профілем роботи, принаймні 5 років стажу роботи за фахом, пройти відповідні курси підвищення кваліфікації.

Окрім того, посадова інструкція також висуває вимоги до знань, якими має володіти спеціаліст. Так, медсестра дитячого стаціонару повинна володіти положеннями чинного законодавства у медичній сфері, положеннями посадової інструкції, знати базові положення з анатомії, фізіології та психології дитячого віку, орієнтуватися в клінічних проявах основних педіатричних захворювань, володіти навичками догляду за дітьми різних вікових категорій, володіти правилами асептики та антисептики тощо.

✎ Права, обов’язки, кваліфікаційні вимоги маніпуляційної та старшої медсестер педіатричного стаціонару відрізняються, їх детально викладають у відповідних документах: посадовій інструкціії старшої медичної сестри дитячого відділення та посадовій інструкції медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного відділення.

Посадова інструкція сестри медичної дитячого стаціонару
Олена Іщенкозаступник медичного директора Комунального закладу «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради
Навіть сумлінні працівники потребують, щоб їхню роботу постійно контролював вимогливий керівник. Щоб оцінювати об’єктивно, керуйтеся єдиними критеріями. У пригоді вам стануть оновлені критерії оцінювання якості роботи сестер медичних старших та молодших спеціалістів з медичною освітоюзміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді