Посадова інструкція лікаря-бактеріолога

UA RU
Ознайомтеся з вимогами до освіти та кваліфікації лікаря-бактеріолога, його обов’язками. Відтак скачайте посадову інструкцію та адаптуйте її до умов вашого медзакладу

Лікар-бактеріолог — це спеціаліст з вищою освітою у галузі медико-профілактичної справи, мета роботи якого — виділяти бактерії і вивчати їх властивості, аби установити мікробіологічний діагноз за допомогою інструментальних або лабораторних методів дослідження. Лікар-бактеріолог безпосередньо підпорядковується завідувачу бактеріологічної лабораторії.

Завдання та обов’язки лікаря-бактеріолога

Бактеріолог:

 • здійснює бактеріологічні дослідження, роботи з діагностики захворювання, оцінює стан пацієнта і клінічну ситуацію відповідно до стандартів і протоколів медичної допомоги
 • визначає характер і обсяг матеріалу, що підлягає дослідженню, терміни його взяття і терміни відбору проб, забезпечує взяття і доставку матеріалу до лабораторії
 • за необхідності визначає умови та спосіб транспортування і зберігання матеріалу для дослідження
 • проводить мікроскопічні дослідження нативного матеріалу із застосуванням аналітично і діагностично надійних і доцільних методів та способів посіву
 • вибирає оптимальні поживні середовища для первинного посіву, а за необхідності — для збагачення; визначає якісні та кількісні характеристики біологічних культур, що виросли
 • виділяє мікроорганізми з клінічного матеріалу і середовища, що оточує хворого, ідентифікує їх, обгрунтовує чинники патогенності, ступінь інвазивності
 • виокремлює чисті біологічні культури, обирає необхідні тести, щоб визначити їх таксономічне положення, проводить антибіотикограму, ідентифікує культуру та прогнозує хворобу
 • бере участь в інтерпретації результатів бактеріологічних досліджень, готує обгрунтовану відповідь після завершення дослідження матеріалу за встановленою формою, передає його у відповідне відділення лікарня щодо призначення лікування пацієнту
 • лабораторними методами контролює ефективність антибіотиків та антибактеріальної терапії
 • досліджує всі види клінічного матеріалу: змиви, лікарські форми, стерильність матеріалів тощо
 • консультує лікарів інших спеціальностей із питань бактеріології, антиінфекційної резистентності організму, ідентифікації бактеріологічних захворювань тощо
 • бере участь у проведенні заходів внутрішньолабораторного і зовнішнього контролю якості лабораторних бактеріологічних досліджень
 • вживає оперативних заходів, зокрема своєчасно інформує керівництво, щодо усунення порушень правил охорони праці, протипожежних і санітарних правил, що загрожують діяльності лікарня, її працівникам, пацієнтам і відвідувачам
 • контролює дотримання правил охорони праці та протиепідемічного режиму середнім і молодшим медичним персоналом лабораторії щодо прийому патологічного матеріалу, приготування лабораторного посуду, живильних середовищ, знезараження (утилізації) мікробних культур, патологічних матеріалів, посуду, інструментів тощо
 • поширює медичні знання серед населення, проводить заняття серед персоналу лікарні та виконує інші просвітницькі заходи
 • веде медичну документацію та іншу звітну документацію відповідно до встановленого порядку

Посадова інструкція бактеріолога

  Посадова інструкція бактеріолога

  Скачати

  Бактеріолог: кваліфікаційні вимоги

  Освіта лікаря-бактеріолога — вища, другого рівня за ступенем магістра у галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медицина» або «Технології медичної діагностики та лікування». Окрім того, для роботи на посаді лікаря-бактеріолога, необхідно:

  • пройти інтернатуру за спеціальністю «Мікробіологія і вірусологія» з наступною спеціалізацією з «Бактеріології»
  • регулярно підвищувати кваліфікацію
  • отримати сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності
  • мати стаж роботи за фахом понад 10 років

  Детальніше з професією «лікар-бактеріолог» ознайомтеся в посадовій інструкції лікаря-бактеріолога.  зміст

  Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді