Ліцензування лікарів в Україні: чого чекати фахівцеві

UA RU
Закон про ліцензування лікарів ще не прийняли. Однак МОЗ подало проект Концепції професійного ліцензування лікарів в Україні до КМУ. Дізнайтеся, як вплине на роботу лікарів медична реформа та які зміни в діяльності медпрацівників вже відбулися

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Щоб люди могли отримувати завжди якісні медичні послуги, а лікарі були задоволені своєю роботою, потрібно реформувати галузь охорони здоров’я. Тому МОЗ запропонувало законодавчо закріпити принципи доступу до професії лікаря. Суть змін полягає в тому, що фахівцю дозволять працювати за спеціальністю, якщо він:

Ліцензія лікаря — документ, що підтверджує право фахівця на професійну діяльність

Ліцензування — процедура доступу до професії лікаря

Як набрати бали до атестації 2020

Проект Концепції ліцензування лікарів

Громадськість почала обговорювати проект Концепції професійного ліцензування лікарів в Україні в червні 2018 року.

У 2019 році МОЗ провело публічні консультації з медичними працівниками по всій країні. Мета консультацій — з’ясувати, як ліпше впровадити професійне ліцензування лікарів. Учасники обговорили такі теми:

 • БПР — вимоги
 • Ліцензійна рада — принципи створення, функції, склад
 • ліцензія — продовження/позбавлення ліцензії
 • перехідний період від атестації лікарів до системи професійного ліцензування — зміст, тривалість
 • якість надання медичної допомоги — контроль, персональна відповідальність лікаря

Ліцензійна рада — орган, що контролює процес видачі, підтвердження та анулювання ліцензії на професійну діяльність лікаря

Щоб зрозуміти, які тези ляжуть в основу нового законопроекту, скачайте та перегляньте:

 • звіт публічних консультацій щодо впровадження ліцензування лікарів
 • аналітичний звіт

Для чого впроваджують професійне ліцензування лікарів

Мета — змінити систему навчання і підвищення кваліфікації лікарів і, як наслідок, поліпшити якість медичних послуг та стосунки пацієнта і лікаря.

МОЗ пропонує впровадити концепцію до 2024 року. Тривалість перехідного періоду — 5 років.

Очікувані результати реформування системи охорони здоров’я:

 • нова система навчання, перенавчання лікарів
 • чіткі й рівні правила допуску до професії/продовження професійної діяльності/позбавлення права на професійну діяльність
 • високий рівень знань і професійних навичок лікарів
 • персональна відповідальність лікаря за надання медичної допомоги
 • незалежність лікарів від керівництва ЗОЗ
 • зростання доходів лікарів завдяки новому принципу фінансування системи охорони здоров’я «гроші йдуть за пацієнтом»
 • зростання довіри до лікарів
 • українські лікарі отримають змогу інтегруватись у міжнародну медичну спільноту
 • Україна визнає ліцензії країн ЄС, США, Ізраїлю, Канади, Японії

УВАГА! Розмежовуйте два види ліцензування: ліцензування лікарів і ліцензування медичної практики.

Система ліцензування медичної практики загалом залишиться незмінною (Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII).

впровадження професійного ліцензування лікарів

Скачати

Коли і як впроваджуватимуть ліцензування діяльності лікарів

Реформування сфери охорони здоров’я складається з двох етапів:

 • впровадження БПР — 2018-2019 рр.
 • перехід до системи ліцензування — 2020-2024 рр.

Як впроваджуватимуть ліцензування лікаря: етапи

№ з/п

Етап

Завдання

Особливості

Нормативний акт

1

Впровадження БПР

запровадити єдиний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) для випускників медзакладів

 • ЄДКІ — єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»
 • ЄДКІ складається з таких компонентів:
– інтегрований тестовий іспит «КРОК»
– об’єктивний структурований практичний (клінічний)
– міжнародний іспит з основ медицини
– іспит з англійської мови професійного спрямування
 • студенти, які почали вчитись з 2016 року на магістерській програмі, після складання всіх іспитів — на третьому, шостому курсі, в інтернатурі та резидентурі — стануть спеціалістами з професійною ліцензією

постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» від 28.03.2018 № 334

запровадити БПР лікарів

 • лікар має проходити БПР
 • лікар самостійно обирає навчальні заходи у сфері формальної, неформальної чи інформальної освіти
 • за проходження навчання БПР лікарю нараховують бали
 • бали БПР лікар та його роботодавець обліковують в особистому освітньому портфоліо

Важливо! Протягом першого етапу реформи БПР здійснюватиметься в межах системи атестації. Після переходу до системи ліцензування, поновлення дії ліцензії на новий трирічний строк буде можливим, якщо лікар набере необхідну кількість балів БПР

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» від 28.03.2018 № 302

змінити порядок атестації лікарів

 • передатестаційні цикли та співбесіду для атестації відмінено
 • лікар самостійно має обирати, де, як вчитисяі що вивчати
 • бали БПР будуть враховувати при атестації
 • результати проходження БПР лікар має зафіксувати в особистому освітньому портфоліо і подати на розгляд атестаційній комісії
 • з 01.01.2020 кожен лікар має набрати не менш як 50 балів БПР за рік

Важливо! Поки що атестація потрібна для встановлення кваліфікаційних категорій і визначення розміру заробітної плати. До 2024 року планують ліквідувати повністю

Наказ МОЗ «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446

2

Перехід до системи ліцензування

розробити проект Закону України «Про ліцензування лікарської професії в Україні»

 • ліцензію потрібно підтверджувати кожні три роки
 • автоматичне продовження повної ліцензії кожні три роки за наявності балів БПР
 • особисте освітнє портфоліо та історію медичної практики враховуватимуть для продовження ліцензії
 • ліцензію може бути призупинено або анульовано
 • заробітна плата лікаря залежатиме від кількості пацієнтів, а не від його кваліфікаційної категорії

створити Ліцензійну раду

 • повноваження — продовження дії ліцензії на новий строк та застосування санкцій (позбавлення/зупинення дії ліцензії)
 • члени ради — лікарі, обрані згідно з встановленими критеріями
 • діяльність прозора: чітко регламентовані процедури, оприлюднені рішення

безпосередньо реалізовувати систему ліцензування

 • розробити завдання ліцензійного іспиту для лікарів, що практикують
 • провести іспити для лікарів, що практикують, для переходу до системи ліцензування
 • створити електронний портал для особистих кабінетів ліцензованих лікарів
 • організувати стажування, для лікарів, які не пройшли ліцензійних іспитів
 • поступово ліквідувати систему атестації

Важливо! Лікарі, що не складуть іспит протягом перехідного періоду, втратять право практикуватизміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді