Нові критерії ризику, за якими визначають періодичність перевірок клінік

До якої групи ризику віднесуть медичний заклад, залежатиме не лише від виду медичної діяльності та терміну, протягом якого функціонує заклад. Віднині, щоб оцінити ступінь ризику від провадження господарської діяльності необхідно оцінити й кількість попередніх перевірок за певний період та їх результати.

4 січня 2019 року набула чинності Постанова КМУ № 1163 від 18 грудня 2018 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» (далі — постанова № 1163), затверджений новий підхід до оцінки ступеня ризику від господарської діяльності медичних закладів та періодичність проведення планових перевірок МОЗ. Документ затверджує ширший перелік критеріїв ризику та бальну систему оцінювання.

Ризики настання негативних наслідків

Причини ризиків під час провадження медичної практики:

  • неналежне надання медичної допомоги фахівцями медичного закладу;
  • поганий стан матеріально-технічної бази медичного закладу;
  • порушення правил техніки безпеки;
  • недотримання норм санітарно-епідеміологічного режиму.

Як наслідок може бути заподіяна шкода здоров’ю чи моральна шкода пацієнту. В найгіршому випадку може настати смерть пацієнта. Разом з тим господарська діяльність, яку провадить медичний заклад з порушеннями, може спричинити шкоду навколишньому природному середовищу, заподіяти збитки державі.

Нові критерії ризику, за котрими визначають періодичність перевірок клінікЧитайте: "Фінансовий план КНП: як відобразити господарську діяльність"

Критерії ризику

Постанова № 1163 визначає критерії, за якими визначають ступінь ризику від провадження господарської діяльності медичним закладом. На оцінку ризику впливають:

  • термін, протягом якого медичний заклад провадив господарську діяльність за певним напрямом;
  • напрям медичної допомоги, котрим займається медичний заклад;
  • відсутність порушень норм законодавства медичним закладом;
  • підсумок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги за останніх 2-5 років, що передували плановому періоду;
  • кількість спеціальностей, за якими медичний заклад надає медичну допомогу (ризик зростає прямо пропорційний кількості спеціальностей);
  • кількість позапланових перевірок, проведених в медичному закладі з причин, визначених в абзацах 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», протягом останніх 2-5 років до планового періоду.

За кожний з перерахованих вище критеріїв нараховуватимуться бали. До прикладу — медичні заклади, які спеціалізуються на наданні екстреної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, отримають максимальну кількість балів (14). Провадження медичної практики в галузі надання вторинної медичної допомоги передбачає нарахування меншої кількості балів (5). Найменшу кількість балів (2) отримають медичні заклади, котрі надають первинну медичну допомогу, спеціалізуються на наданні паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації.

Крім того, кількість нарахованих балів напряму залежить від кількості порушень законодавства, виявлених під час перевірок, та недоліків, встановлених в ході проведення клініко-експортної оцінки якості надання медичної допомоги. Найбільше балів (по 23 за кожний критерій) отримає той медичний заклад, в якому виявили найбільше порушень. Негативну роль відіграє також кількість проведених позапланових заходів держнагляду за попередні 2 – 5 років. У випадку, якщо таких заходів було проведено три та більше, медичний заклад отримає додаткових 14 балів.

Доречно зауважити, що довше функціонує заклад, тим меншу кількість балів йому буде доплюсовано. Медичні заклади, котрі працюють уже більше 5 років отримають лише 3 бали.

Визначення ступеня ризику

Підрахувавши кількість балів, отриманих після аналізу критеріїв ризику від провадження господарської діяльності в галузі медичної практики, медичний заклад автоматично потрапляє в одну з груп ризику.

Кількість балів

Ступінь ризику

Від 41 до 100 балів

Високий

Від 21 до 40 балів

Середній

Від 0 до 20 балів

Незначний

Нові критерії ризику, за котрими визначають періодичність перевірок клінікЧитайте: "Профілактика грипу й ГРВІ в медзакладі: приклад наказу та рекомендації"

Визначення частоти перевірок

Частота планових перевірок напряму залежить від групи ризику, до якої потрапить медичний заклад.

Ступінь ризику

Частота здійснення перевірок (не частіше)

Високий

Раз на два роки

Середній

Раз на три роки

Незначний

Раз на п’ять років

Проте, є й позитивний момент. Ті медичні заклади, які в ході як мінімум двох останніх планових перевірок, довели, що працюють без порушення вимог законодавства, уникнуть чергової перевірки протягом терміну, який у 1,5 рази довший від того, який визначений для їх групи ризику. Щоправда, це не стосується медичних закладів, котрі віднесені до групи з високим ступенем ризику.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді