Правила проведення санітарних перевірок: нова Постанова КМУ

Перегляньте нові правила проведення санітарних перевірок та дізнайтеся, які шанси у вашого медзакладу дочекатись візиту найближчим часом.

27 грудня 2018 року затвердили Постанову КМУ № 1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (Далі — Постанова № 1164).

Документ визначає критерії, відповідно до яких надалі буде провадитись контроль наявності ризиків у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Перелік критеріїв ризику розширили й тепер ступінь ризику будуть оцінювати в балах. Від результатів цього оцінювання залежатиме періодичність планових перевірок медичного закладу Держпродспоживслужбою.

Нові правила проведення санітарних перевірокЧитайте: "Нові критерії ризику, за якими визначають періодичність перевірок клінік"

Критерії оцінки ступеня ризику

На ступінь ризику в сфері санітарного та гігієнічного благополуччя відповідно до постанови № 1164 впливають наступні критерії:

  • напрям діяльності, яким займається суб’єкт господарювання протягом останніх двох років до планового періоду;
  • діяльність, яка може чинити шкідливий вплив як на зовнішнє середовище, так і на здоров’я людей;
  • діяльність, спрямована на обслуговування населення;
  • випадки гострих кишкових захворювань, отруєнь, смерті людей, причиною яких стала діяльність суб’єкта господарювання;
  • випадки недотримання вимог чинного законодавства в сфері санітарного законодавства (в ході перевірок виявлені відхилення в результатах лабораторно-інструментальних досліджень);
  • випадки випуску неякісної чи небезпечної продукції;
  • наявність скарг стосовно недотримання вимог санітарного законодавства.

Кожний з перерахованих вище критеріїв передбачає нарахування певної кількості балів.

Бальна система оцінки критеріїв ризику

Принцип нарахування балів за затвердженими критеріями, залежно від виду діяльності, наведемо нижче.

Критерій

Кількість балів

Забезпечення питною водою населення, чисельність якого перевищує 100 тис. осіб (включно)

41

Забезпечення питною водою населення, чисельність якого складає від 20 до 100 тис. осіб (включно)

21

Забезпечення питною водою населення, чисельність якого не перевищує 20 тис. осіб (включно)

10

Не займається такою діяльністю

0

Скидає стічні води у поверхневі водні об’єкти, котрі належать до І категорії водокористування

41

Скидає стічні води у поверхневі водні об’єкти, котрі належать до ІІ категорії водокористування

21

Не скидає стічні води

0

Займається діяльністю, направленою на виховання та навчання дітей в дошкільних та загальношкільних навчальних закладах

41

Займається діяльністю, направленою на виховання та навчання дітей в закладах, де діти перебувають не довше трьох годин, позашкільних закладах, навчально-виробничих комбінатах та ін.

10

Не займається навчанням та вихованням дітей

0

Діяльність для оздоровлення та відпочинку дітей

41

Діяльність для оздоровлення дорослих та відпочинку дітей

21

Діяльність для відпочинку дорослих

10

Не займається подібною діяльністю

0

Провадить надання стаціонарного виду допомоги

36

Провадить надання амбулаторного виду допомоги

16

Під час надання медичної допомоги використовує джерела іонізуючого (неіонізуючого) випромінювання

16

Під час надання медичної допомоги не використовує джерела іонізуючого (неіонізуючого) випромінювання

5

Не надає медичну допомогу населенню

0

Якщо діяльність підприємства супроводжується викидами шкідливих речовин в атмосферу, бали нараховують залежно від класу небезпеки за санітарною класифікацією. Максимальне число балів за цим критерієм – 36. 41 бал присвоять, якщо діяльність підприємства пов’язана з використанням радіаційно-ядерних технологій.

Нові правила проведення санітарних перевірокЧитайте: "Профілактика грипу й ГРВІ в медзакладі: приклад наказу та рекомендації"

Визначення ступеня ризику

Підрахувавши кількість балів, отриманих після аналізу критеріїв ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, медичний заклад автоматично потрапляє в одну з трьох груп ризику.

Кількість балів

Ступінь ризику

Від 41 до 100 балів

Високий

Від 21 до 40 балів

Середній

Від 0 до 20 балів

Незначний

Нові правила проведення санітарних перевірокЧитайте: "Колективний договір у КНП: навіщо і як укладати"

Визначення частоти перевірок

Частота планових перевірок у сфері санепідблагополуччя населення напряму залежить від групи ризику, до якої потрапить суб’єкт господарювання.

Ступінь ризику

Частота здійснення перевірок

Високий

Одна перевірка на два роки (не частіше).

Середній

Одна перевірка на три роки (не частіше).

Незначний

Одна перевірка на п’ять років (не частіше).

Ті суб’єкти господарювання з групи середнього ризику, які протягом останніх шести років працювали без порушень вимог законодавства в частині санітарного та епідеміологічного благополуччя, уникнуть чергової перевірки протягом терміну, який у 1,5 рази довший від того, який визначений для їх групи ризику. Ці ж правила актуальні й для суб’єктів господарювання, віднесених до групи незначного ризику. Якщо ж суб’єкти господарювання з групи незначного ризику протягом останніх десяти років працювали без порушень вимог законодавства в частині санітарного та епідеміологічного благополуччя, уникнуть чергової перевірки протягом терміну, який у 1,5 рази довший від того, який визначений для їх групи ризику.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики