Як оформити куточок споживача в медзакладі: інструкція

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця). То у який же спосіб інформувати споживачів? Найпростіший вихід — оформити куточок споживача.

Заклади охорони здоров’я зобов’язані інформувати споживачів про властивості пропонованого товару/послуги, наявність відповідних дозвільних документів, сертифікатів якості тощо. Цього вимагають такі нормативно-правові акти:

 • Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 16.05.1994 № 313;

Які документи оприлюднити

Документи, з якими ви зобов’язані ознайомлювати споживачів, ми об’єднали в блоки:

 • інформація про заклад;
 • інформація про послуги, які надає заклад;
 • загальна інформація.

Що передбачає кожен блок, розглянемо детальніше.

1. Інформація про медзаклад

Аби поінформувати споживачів про найменування виконавця робіт, його адресу, номери телефонів, ПІБ керівника (власника), дозвіл провадити господарську практику тощо, підготуйте такі документи, як-от:

 • копія —
  — Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  — ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
  — акредитаційного сертифіката — за наявності;
  — свідоцтва про атестацію/сертифікацію лабораторії — за наявності;
  — інших наявних дозвільних документів (сертифікатів, ліцензій, патентів), наприклад ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • інформація про медичних працівників, які працюють у закладі, — ПІБ, посада, наявність кваліфікаційної категорії;
 • режим роботи закладу.
Усі копії документів завірте — поставте такі реквізити:
 • напис «Згідно з оригіналом»;
 • дата;
 • ПІБ, підпис посадової особи і печатка (за наявності).

Що робити тим, хто не має ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у паперовому вигляді? Роздрукуйте рішення МОЗ про видачу вашому закладу ліцензії. Воно має бути розміщене на офіційному сайті відомства.

Як оформити куточок споживача в медзакладі: інструкціяЧитайте: "Господарсько-фінансова діяльність медзакладу КНП"

2. Інформація про послуги, які надає заклад

Цей блок передбачає ознайомити споживачів з інформацією про:

 • медичні послуги — платні та безплатні;
 • гарантійні зобов’язання, якщо вони затверджені в закладі;
 • сертифікацію продукції, яку заклад використовує під час роботи.
Вартість послуг зазначайте відповідно до заявлених спеціальностей і видів медичної допомоги.

3. Загальна інформація

Документи цього блоку мають ознайомити споживачів із їхніми правами та обов’язками, а також допомогти розв’язати можливі проблеми. Для цього підготуйте:

 • книгу відгуків та пропозицій;
 • правила перебування та обслуговування пацієнтів у закладі;
 • права та обов’язки пацієнтів;
 • перелік категорій громадян, які мають пільги та привілеї в обслуговуванні — якщо вони встановлені;
 • адреси та номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, тощо.

Книгу відгуків та пропозицій прошийте, пронумеруйте та завірте підписом керівника і печаткою закладу (за наявності).

Як оформити куточок споживача в медзакладі: інструкціяЧитайте: "Медична реформа для медсестер: умови роботи, навики та оплата праці"

Де розмістити інформацію про медзаклад

Законодавство чітко не визначає місця, де заклад охорони здоров’я має розміщувати зазначені документи. За аналогією до законів, що регулюють це питання у сфері торгівлі, зберіть таку інформацію в куточку та/або папці споживача. До того ж закон не забороняє мати й те, й інше.

Якщо вирішите сформувати і куточок, і папку, то в куточку розмістіть ліцензійні документи, режим роботи, правила перебування пацієнтів та відвідувачів у закладі тощо. Детальнішу інформацію зберіть у папці споживача.

Зберігайте в папці споживача інформацію про медичних працівників, сертифікацію продукції, вартість медичних послуг, книгу відгуків і пропозицій тощо.

Куточок споживача установіть у холі приміщення у доступному для пацієнтів місці. Папку споживача зберігайте на рецепції.

Якою мовою складати куточок споживача в медзакладі

Інформацію споживачам надавайте згідно із законодавством про мови (абз. 20 ч. 1 ст. 15 Закону про захист прав споживачів). Конституційний Суд України визнав Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI неконституційним. Тому звертайтеся до Конституції України, яка визначає основи державної мовної політики.

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України (ст. 10 Конституції України).

Отже, навіть якщо ваш заклад працює на території, де використовуються регіональні мови або мови національних меншин, усю документацію викладайте українською мовою. Це стосується й інформації для споживачів.

Як оформити куточок споживача в медзакладі: інструкціяЧитайте: "Орієнтовна циклограма діяльності головної медичної сестри на ІV квартал"

Чого чекати за порушення прав споживачів

Якщо не надаватимете споживачам необхідної доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу або послугу, можете наразитися на штраф. Його розмір становить:

 • 30% вартості наданої послуги, але не менше ніж п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Аби уникнути зайвих проблем, виважено оформлюйте й публікуйте для споживачів необхідну їм інформацію.

Тож не бійтеся штрафів, якщо дотримуєте вимог законодавства про права споживачів. Пам’ятайте, що інформацію можна розміщувати як у куточку, так і в папці споживача. Документи складайте українською мовою. Копії документів обов’язково завіряйте.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики