Антикорупційні декларації за оновленим законом: п’ять запитань і відповідей для медиків

Автор
редактор медичних видань
Подайте антикорупційні декларації за 2021—2022 роки до 31.01.2024, а за 2023 рік — до 01.04.2024. Найпоширеніші запитання про антикорупційні декларації та відповіді на них читайте в статті

Держава відновила обов’язок подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Декларація). У статті знайдете відповіді на найпоширеніші запитання, що стосуються оновленого законодавства.

Антикорупційні декларації: хто з медиків має подавати

На початку повномасштабного вторгнення ВРУ тимчасово зробила антикорупційне декларування добровільним. Усі декларації, які декларанти не подали під час воєнного стану, мали подати протягом трьох місяців після його припинення. Проте ці норми вже не чинні. За оновленим законодавством щорічну декларацію за 2023 рік обов’язково треба подати до 01.04.2024.

Окрім того, ВРУ внесла зміни до категорій суб’єктів декларування та інших антикорупційних положень. Зокрема, суттєво збільшилася кількість декларантів у ЗОЗ. Ці та інші нововведення затверджує Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» від 20.09.2023 № 3384-IX (далі — Закон про відновлення декларування). Документ набрав чинності 12.10.2023.

Найпоширеніші запитання про е-декларування для медиків

1. Де та як заповнювати декларацію?

Заповнюйте й подавайте декларації в електронній формі у Єдиному державному реєстрі декларацій на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Якщо потребуєте роз’яснень щодо декларування, шукайте їх у Базі знань НАЗК. Щоб отримати додаткову консультацію, надішліть офіційний лист на електронну пошту [email protected] або зателефонуйте в контакт-центр (044) 200-06-94.

Відповіді на найпоширеніші технічні запитання щодо роботи з Реєстром декларацій знайдете на сайті НАЗК у розділі «Технічна допомога в роботі з Реєстрами НАЗК».

2. Коли подавати е-декларацію?

Порядок та строки заходів фінансового контролю, що запобігають корупції, визначає Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон про корупцію). Види і строки подання декларацій загалом не змінилися. Їх, як і раніше, регулює стаття 45 Закону про корупцію.

Щорічну декларацію подавайте до 1 квітня (не пізніше ніж 31 березня) за минулий рік, протягом строку, упродовж якого здійснюєте діяльність / обіймаєте посаду, яка зобов’язує подавати декларацію. 

Увага! Подавати щорічну декларацію зобов’язані й особи, звільнені з відповідної посади. Дедлайн — до 1 квітня наступного року після припинення діяльності. У такому випадку йдеться про декларацію після звільнення.

Декларацію у зв’язку зі звільненням подавайте упродовж 30 календарних днів із дня, коли припинили відповідну діяльність (перестали обіймати посаду), з якою пов’язаний обов’язок декларування. Відомості вносьте за період, який не охоплюють декларації, що подали раніше.

Декларацію кандидата на посаду подайте до того як вас призначили або обрали на відповідну посаду. Подавайте таку декларацію за минулий рік.

Голови та члени лікарсько-консультативних комісій (далі — ЛКК) і медико-соціальних експертних комісій (даліМСЕК), а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських (далі — ВЛК) і лікарсько-льотних комісій (далі — ЛЛК) мають подати декларацію кандидата за минулий рік упродовж 10 календарних днів із дня, коли їх включили до складу відповідної комісії.

Реорганізація медзакладу-КНП через приєднання

3. Що робити декларантам, які не подали щорічних декларацій за 2021 та 2022 роки?

Не подали у 2022—2023 роках декларацій, кінцевий строк для подання яких збіг до 12.10.2023? Ще маєте час виправитися. Подайте їх не пізніше ніж 31.01.2024 включно. Це стосується як щорічних, так і інших видів декларації.

Якщо ж декларант подав декларацію під час дії воєнного стану до 12.10.2023, він виконав обов’язок, який передбачає стаття 45 Закону про корупцію.

4. Хто з посадових осіб ЗОЗ зобов’язаний подавати е-декларацію?

Перелік посадових осіб, на яких поширюється обов’язок декларування, містить стаття 45 Закону про корупцію. Як і раніше, декларантами є, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права (пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону про корупцію).

Увага! До юридичних осіб публічного права належать і державні та комунальні заклади охорони здоров’я незалежно від організаційно-правової форми, включно з КНП.

Закон про відновлення декларування уперше чітко визначив поняття посадових осіб.

До посадових осіб юридичних осіб публічного права належать:

 • голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);
 • ліквідатор;
 • керівник;
 • заступник керівника;
 • головний бухгалтер;
 • корпоративний секретар;
 • особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники;
 • члени іншого органу управління (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачене законом або статутом юридичної особи публічного права (ст. 1 Закону про корупцію).

Від 12.10.2023 Закон про корупцію відносить до декларантів та прирівнює до осіб, уповноважених на виконання функцій державної влади чи місцевого самоврядування ще й:

 • голову та членів ЛКК;
 • голову та членів МСЕК;
 • голову, заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих ВЛК й ЛЛК (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3, ст. 45).

Закон про відновлення декларування визначає категорії осіб, яких держава звільняє від декларування. Проте керівництва ЗОЗ ці зміни не стосуються.

Дія розділу VII Закону про корупцію щодо заходів фінансового контролю, зокрема й декларування, не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері охорони здоров’я. Виняток — керівники ЗОЗ центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня, голови та члени ЛКК, МСЕК і ВЛК (ч. 5 ст. 45 Закону про корупцію). Раніше НАЗК у своїх роз’ясненнях вказувало, що ця норма стосується також ЗОЗ, які діють в організаційно-правовій формі КНП.

Антикорупційні декларації: кому з медиків подавати

Отже, відтепер до декларантів у ЗОЗ належать:

 • керівники державних та комунальних ЗОЗ центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня;
 • голови та члени ЛКК,
 • голови та члени МСЕК,
 • голови та члени ВЛК.

Розгляньмо на прикладі ЗОЗ, що належать до різних рівнів, хто з посадових осіб зобов’язаний подавати декларацію.

Рівень КНП

Хто є декларантами

КНП належить до центрального, обласного, районного чи міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня

 • Керівник
 • Голови та члени ЛКК
 • Голови та члени МСЕК
 • Голови та члени ВЛК

КНП НЕ належить до центрального, обласного, районного чи міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня

 • Голови та члени ЛКК
 • Голови та члени МСЕК
 • Голови та члени ВЛК

 

Якщо керівник КНП, який є суб’єктом декларування, після введення воєнного стану не подавав щорічних декларацій за 2021 та 2022 рік, він повинен це зробити до 31.01.2024.

Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2024

5. Чи всі члени ЛКК, ВЛК і МСЕК зобов’язані подавати антикорупційну декларацію?

Подати декларацію кандидата на посаду зобов’язані голови та члени ЛКК і МСЕК, а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК, які стали членами відповідних комісій 12.10.2023 або пізніше. На це держава дає 10 календарних днів із дня, коли увійшли до складу відповідної комісії.

Такий обов’язок не залежить від рівня ЗОЗ, у якому працює відповідна комісія. Проте він залежить від того, коли саме лікаря призначили головою або членом відповідної комісії. Розгляньмо на прикладах:

Лікаря призначили членом комісії 13.10.2023Має подати декларацію за 2022 рік до 23.10.2023
Лікар увійшов до складу комісії 11.10.2023Не зобов’язаний подавати декларацію
Лікаря виключили зі складу комісії після 12.10.2023Має протягом 30 календарних днів подати декларацію у зв’язку зі звільненням

 

Окрім того, не пізніше ніж 31.03.2024 члени ЛКК, МСЕК і ВЛК мають подати щорічну декларацію за 2023 рік. Час початку роботи в комісії значення не має.

Зауважмо, що надалі на таких осіб поширюватимуться всі антикорупційні заходи, що зазвичай стосуються посадових осіб юридичних осіб публічного права: вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмеження щодо подарунків та їх розміру тощо.

До речі, законодавці підвищили максимальну вартість подарунка, який можуть приймати декларанти разово в межах загальновизнаних уявлень про гостинність. Тепер вона становить два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, а не один, як раніше (ст. 23 Закону про корупцію).

Має протягом 30 календарних днів подати декларацію у зв’язку зі звільненням

Має протягом 30 календарних днів подати декларацію у зв’язку зі звільненнямзміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді