Посадова інструкція лікаря-інфекціоніста дитячого: зразок

Скачайте посадову інструкцію лікаря-інфекціоніста дитячого та дізнайтеся, які фунції виконує фахівець

Посада лікаря-інфекціоніста дитячого вищої кваліфікаційної категорії належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи ЗОЗ. 

Як ЛКК встановлюють інвалідність дітям

Основою роботи лікаря-інфекціоніста дитячого є діагностика інфекційних і паразитарних захворювань, лікування, медична реабілітація та профілактика захворювань серед дітей, виключно, методами дозволеними для застосування в медичній практиці.

Лікар-інфекціоніст дитячий у своїй роботі керується принципами та правилами медичної етики та деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку лікарні, правилами та нормами охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії та іншими локальними нормативними актами лікарні.

За відсутності лікаря-інфекціоніста дитячого (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його посадові обов’язки виконує інший медичний працівник лікарні у порядку, передбаченому законодавством.

✅✅✅Медичні огляди працівників закладів охорони здоров'я: законодавство, періодичність, документація

 Лікар-інфекціоніст дитячий — посадова інструкція 

image68

Скачати

Функціональні обов’язки лікаря-інфекціоніста дитячого

Під час виконання професійних обов’язків лікар-інфекціоніст дитячий вищої кваліфікаційної категорії:

 • Приймає дітей, які надійшли у відділення, визначає індивідуальні психологічні особливості дитини, емоційну атмосферу в сім’ї, соціальне і посадове становище батьків
 • Пояснює дитині необхідність огляду, лікування, проведення різних медичних маніпуляцій
 • Здійснює фізикальне обстеження зі встановленням ступеня важкості стану дитини, у тому числі обов’язкове оцінювання видимих слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, аускультацію та перкусію легень, оцінювання температури тіла, кашлю, закладеності носа, утрудненого дихання.
 • Призначає необхідні/додаткові лабораторні та інструментальні діагностичні дослідження, оцінює клінічну ситуацію відповідно до стандартів і протоколів медичної допомоги
 • Інтерпретує результати діагностичних/лабораторних досліджень пацієнта, діагностує захворювання, визначає схему лікування, адаптовану до стану та віку дитини, за необхідності консультується з лікарями інших спеціальностей
 • Проводить обхід пацієнтів, здійснює моніторинг поведінкових і когнітивних побічних ефектів від лікування/дії лікарських засобів, коригує лікування та догляд, контролює харчування дитини
 • Надає спеціалізовану, швидку і невідкладну медичну допомогу дітям з інфекційними захворюваннями
 • Консультує дітей та їхніх батьків (законного представника) щодо проведення реабілітаційних заходів у домашніх умовах, лікувального харчування, режимів фізичної активності та відпочинку, профілактики інфекційних захворювань тощо
 • Бере участь у проведенні в дитячих установах пропаганди санітарно-гігієнічних знань із профілактики інфекційних захворювань, лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на зниження захворюваності дитячого населення на закріпленій за лікарнею території
 • Оперативно повідомляє завідувача відділення про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю оточення, нещасний випадок, що стався на території відділення
 • Веде медичну та звітну документації відповідно до встановленого порядку

Роботу лікаря-інфекціоніста дитячого вищої кваліфікаційної категорії оцінює медичний директор за поданням завідувача інфекційного відділення за показниками діяльності, якістю виконання службових обов’язків та за виявленими недоліками у роботі.

 

Вимоги до знань лікаря-інфекціоніста дитячого

Щоб займати посаду лікаря-інфекціоніста дитячого вищої кваліфікаційної категорії інфекційного відділення фахівець повинен знати права, обов’язки та відповідальність лікаря-інфекціоніста дитячого, керуватись чинним законодавством про охорону здоров’я та нормативними документами, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я. Також спеціаліст має володіти сучасними методами профілактики, діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації при інфекційних хворобах у дітей, та знати найважливіші діагностичні і лікувальні методи, що застосовують у суміжних спеціальностях.

✅✅✅Форма № 086-1/о: довідка про медогляд школярів

Кваліфікація дитячого лікаря-інфекціоніста

На посаду лікаря-інфекціоніста дитячого призначають особу, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра у галузі знань «Охорона здоров’я», за спеціальністю «Медицина», також пройдену інтернатуру або курси спеціалізації «Дитячі інфекційні хвороби». Приймає участь у безперервному професійному розвитку, має сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії із цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

 зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді