Медичний директор центру комплексної реабілітації: зразок посадової інструкції

Автор
Експертна редакція порталу
Дізнайтеся, які завдання та обов’язки покладено на медичного директора реабілітаційного центру. Завантажте зразок посадової інструкції та адаптуйте її до потреб свого закладу

Посада медичного директора належить до професій вищих керівників КНП «Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» (далі — Центр), за класифікатором професій має код КП 1210.1.  Основою роботи медичного директора є організація робіт із профілактики, медичної діагностики, лікування та управління реабілітацією пацієнтів ЗОЗ всіх вікових груп зі станами здоров’я, що призводять до обмежень повсякденного функціонування, обмежень життєдіяльності та їх коморбідних станів.

Чи подавати особисті освітні портфоліо, якщо атестацію під час воєнного стану призупинено

Розпорядження медичного директора є обов'язковими для виконання керівниками та медичним персоналом структурних підрозділів, пов’язаних з медичної реабілітацією.

Посадова інструкція медичного директора центру комплексної реабілітації

Медичний директор центру комплексної реабілітації: зразок посадової інструкції

Скачати

Посадові обов’язки медичного директора

Відповідно до посадової інструкції медичний директор :

  • Організовує медичну діяльність Центру, координує роботу з медичної, соціальної та професійної реабілітації, контролює якість надання медичної допомоги відповідно до сучасних стандартів охорони здоров’я
  • У межах своєї компетенції погоджує посадові інструкції медичного персоналу Центру, вирішує питання їх добору і розстановки, вживає заходів щодо заохочення і дисциплінарних стягнень
  • Забезпечує пацієнтоорієнтованість, планує проведення реабілітаційних заходів з урахуванням потреб, можливостей та побажань осіб, яким надають реабілітаційну допомогу
  • Розробляє та впроваджує в Центрі систему безперервного удосконалення якості медичних послуг
  • Сприяє створенню та організації роботи мультидисциплінарних реабілітаційних команд (груп)
  • Бере участь у визначенні професійного та кількісного складу мультидисциплінарних реабілітаційних команд (груп) залежно від особливостей обмеження повсякденного функціонування особи, яка потребує реабілітації, специфіки реабілітаційного відділення тощо
  • Безпосередньо співпрацює із зовнішніми постачальниками медичних послуг і медичного устаткування для Центру, здійснює експертизу та оцінює якість наданих медичних послуг / медичного устаткування, подає відповідні пропозиції директору Центру
  • Забезпечує регулярне проведення службових нарад із керівниками структурних підрозділів, особистих бесід із медичним персоналом Центру з метою підвищити якість та ефективність їхньої роботи
Чи ознайомлювати працівників із наказами про зміну посадового окладу

 

Вимоги до знань медичного директора

Медичний директор має знати положення Конституції України, чинного законодавства у медичній сфері, трудового законодавства, нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників, правила ділового етикету, медичної етики та деонтології, володіти основами управління. Окрім того, посадовець повинен мати навички проведення статистичного аналізу даних, роботи із сучасною комп’ютерною технікою, засобами зв’язку, знати специфіку менеджменту й маркетингу в галузі охорони здоров’я.

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Медичний директор кваліфікаційні вимоги

Щоб займати посаду медичного директора, особа повинна мати вищу освіту II рівня за ступенем магістра в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» та наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах обласного рівня — не менше ніж 3 роки.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді