Трансплант-координатор: посадова інструкція

Автор
Експертна редакція порталу
Ознайомтеся з посадовою інструкцією трансплант-координатора, скачайте її та адаптуйте до свого ЗОЗ

Трансплант-координатор — це спеціаліст, який забезпечує отримання анатомічних матеріалів людини та надає їх для подальшої трансплантації чи виготовлення біоімплантатів у встановленому законодавством порядку.

Семінари та вебінари для медиків

Посада трансплант-координатора належить до посад професіоналів у галузі медицини, яка згідно з Класифікатором професій позначається кодом 2229.2. У своїй діяльності трансплант-координатор керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, принципами та правилами медичної етики і деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами ЗОЗ.

Посадова інструкція трансплант-координатора

image82

Скачати

Функціональні обов’язки

Трансплант-координатор під час виконання своїх професійних обов’язків:

  • Забезпечує отримання анатомічних матеріалів людини та надання їх для подальшої трансплантації чи виготовлення біоімплантатів
  • Виявляє потенційного донора анатомічних матеріалів людини у закладі охорони здоров’я, координує процес оцінювання пацієнтів до трансплантації, спрямований на забезпечення ефективного використання лікарняних і клінічних ресурсів
  • Організовує необхідні додаткові клінічні обстеження та лабораторні дослідження після оповіщення про констатацію смерті мозку, встановлює медичні передумови щодо стану анатомічних матеріалів людини та їх придатності для нового реципієнта і вносить необхідні дані до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ)
  • Визначає наявність в ЄДІСТ відомостей про прижиттєво надану потенційним донором згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з його тіла для трансплантації чи виготовлення біоімплантатів, про призначення повноважного представника після смерті особи
  • Проводить бесіду та інформує повноважного представника про правові засади донорства анатомічних матеріалів для трансплантації чи для виготовлення біоімплантатів, за отримання письмової згоди забезпечує внесення відомостей про таку згоду до ЄДІСТ і медичної документації померлої особи
  • Інформує лікуючого лікаря реципієнта й керівника відповідного закладу охорони здоров’я про можливість надання реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа, визначеного ЄДІСТ
  • Координує формування та своєчасне прибуття бригади вилучення анатомічних матеріалів людини до закладу охорони здоров’я
  • Бере участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань законодавства щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині, популяризації прижиттєвого та посмертного донорства анатомічних матеріалів, формування позитивної громадської думки про надання анатомічних матеріалів людини для трансплантації
  • Вносить до ЄДІСТ інформацію відповідно до визначеного обсягу прав доступу про донорів, реципієнтів, характеристику анатомічних матеріалів, що збирають, обробляють і захищають у визначеному законом порядку, і відомості щодо вилученого анатомічного матеріалу

Вимоги до знань трансплант-координатора

Фахівець, займаючий посаду трансплантолога координатора зобов’язаний знати  Основи законодавства України про охорону здоров’я, інші нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я в частині трансплантології, права, обов’язки та відповідальність трансплант-координатора. Окрім того, спеціаліст повинен володіти методикою виявлення хвороб або станів, що унеможливлюють вилучення органів та інших анатомічних матеріалів у потенційного донора-трупа, методами обстеження потенційного донора-трупа на наявність трансмісивних захворювань (ВІЛ 1/2, сифіліс, вірусні гепатити B та C, цитомегаловірус тощо) швидкими тестами та забором крові, вміти заповнювати документацію, яку оформлюють після смерті мозку та після отримання інформації щодо згоди на посмертне донорство.

✅✅✅ Облік МСЕК індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю: форма №160-1/о (шаблон журналу)

Кваліфікація трансплант-координатора

Згідно з посадовою інструкцією трансплантолог координатор повинен мати  вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за спеціальністю у галузі знань «Охорона здоров’я», пройдений курс підвищення кваліфікації (курси інформації і стажування) із трансплант-координації та наявність посвідчення про проходження курсів інформації і стажування з трансплант-координації. Вимог до стажу роботи немає.

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді