Примірний план наставницької роботи в медзакладі

Навіть напружена і тривала робота без цілісного плану рано чи пізно зайде в глухий кут. Особливо, якщо ця робота - взаємодія з колегами чи підлеглими. Скачайте примірний план наставництва та використайте в підготовці новоприйнятих на роботу спеціалістів.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Примірний план наставницької роботи складайте під час прийому на роботу молодого фахівця — молодшого спеціаліста з медичною освітою. Використовуйте цей документ для складання Індивідуального плану підготовки молодого фахівця та Плану роботи наставника.

Теми рефератів у Плані роботи наставника та Індивідуальному плані підготовки молодого фахівця мають збігатися. Молодші спеціалісти з медичною освітою мають за період навчання опрацювати вісім тем.

Примірний план наставницької роботи в медзакладіЧитайте: "Должностная инструкция семейного врача: скачайте!"

Для навчання молодих фахівців можна використовувати, зокрема, такі матеріали: чинні накази МОЗ, локальні накази, які стосуються сестринської роботи, Етичний кодекс медичної сестри України, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадову інструкцію, локальні протоколи, стандарти, алгоритми сестринського (медичного) догляду тощо.

Скачайте примірний план наставництва

Примірний план наставницької роботи в медзакладі

Скачайте всі документи:

Примірний план наставницької роботи в медзакладі План роботи наставника, DOC файл, объемом 990кб.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики