Наказ про обіг підконтрольних речовин: як скласти

Автор
головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Скористайтеся рекомендаціями, щоб скласти наказ про обіг підконтрольних речовин у ЗОЗ згідно з вимогами законодавства

КМУ постановою від 08.09.2021 № 939 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, уключених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уключених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 06.04.2016 № 282 (далі — Ліцензійні умови). Зміни також стосуються вимог до складання наказу щодо порядку провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — локальний наказ).

Програма медичних гарантій — 2023

Нормативна база

Щоб скласти та актуалізувати локальний наказ, керуйтеся:

 • Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР
 • Ліцензійними умовами
 • постановою КМУ «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»від 13.05.2013 № 333 (далі — Порядок № 333)
 • постановою КМУ «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» від 03.06.2009 № 589 (далі — Постанова № 589)
 • наказом МОЗ «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 07.08.2015 № 494 (далі — Наказ № 494)
 • наказом МОЗ «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» від 19.07.2005 № 360 (далі — Інструкція № 360)

Відповідальні особи

Згідно із цими нормативно-правовими актами керівник ЗОЗ своїм наказом призначає:

 • осіб керівного складу, які контролюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — підконтрольні речовини)
 • матеріально відповідальних осіб
 • осіб, які за посадовими обов’язками мають доступ до обігу підконтрольних речовин
 • осіб, відповідальних за ведення журналів (книг) обліку підконтрольних речовин
 • осіб, які доставляють підконтрольні речовини хворому, якому медичну допомогу надають в умовах створеного стаціонару вдома

Крім того, у локальному наказі затвердьте:

 • об’єкти й приміщення, призначені для провадження господарської діяльності з обігу підконтрольних речовин
 • порядок доступу й перебування в зазначених приміщеннях
 • порядок передавання ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, у яких зберігаються підконтрольні речовини, і пристроїв для пломбування
 • розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів загалом у ЗОЗ, а також у межах його відділень, постів, кабінетів

Також згідно з пунктом 3 Інструкції № 360 затвердьте особу, яка забезпечує зберігання, облік, видавання спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф‑3), та/або визначає процедуру уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі.

Перелік обов’язків відповідальних осіб

Згідно з вимогами вищезазначених нормативно-правових актів задокументуйте в локальному наказі функції відповідальних осіб, як-от:

 • отримання від постачальника (придбання), супровід під час перевезення (в разі потреби), зберігання в місці основного запасу закладу, ведення журналу (книги) обліку за формою додатка 5 до Постанови № 589, видавання, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ)
 • отримання з місця зберігання основного запасу, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я», затвердженою Наказом № 494, зберігання (у разі потреби), видавання, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин — старша медсестра відділення, ПІБ (дублер — посада, ПІБ)
 • отримання, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я», затвердженою Наказом № 494, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин — медсестри відділень (Додаток 1 — посада, ПІБ)
 • отримання, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах», затвердженою Наказом № 494, доставка наркотичних засобів і психотропних речовин хворому, якому медичну допомогу надають в умовах створеного стаціонару вдома, — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ)
 • приймання від члена сім’ї, опікуна або піклувальника невикористаних залишків наркотичних (психотропних) лікарських засобів, ведення журналу обліку за формою первинної документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженою Наказом № 494 — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ)
 • отримання, зберігання, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я», затвердженою Наказом № 494, видавання, знищення спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ)
 • отримання від постачальника (придбання), зберігання в лабораторії, ведення журналу (книги) обліку за формою додатка 5 до Постанови № 589, видавання, використання, знищення прекурсорів списку 2 таб­лиці IV Переліку (у разі потреби) — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ)
 • перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин — по­сада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ)
  контроль за зберіганням, обліком, призначенням, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — заступник директора (медичний директор), завідувачі відділень — посада, ПІБ

Крім того, призначте особу, відповідальну за подання до Держлікслужби обов’язкової звітності про кількість використаних підконтрольних речовин та їхні залишки станом на 31 грудня звітного року за формою додатка 9 до Постанови № 589 — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ).

Увага! Строк подання звіту перенесли із 31 березня на 31 січня.

✅✅✅ Звіт про обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів: форма та термін подання

Реквізити

Додатком до локального наказу оформте:

 • перелік відповідальних осіб, допущених до роботи з підконтрольними речовинами, — це можуть бути медсестри відділень, у яких використовують підконтрольні речовини без зберігання
 • перелік лікарів, які мають право отримувати, зберігати й виписувати наркотичні (психотропні) лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках ф-3
 • посадові обов’язки медичних працівників
 • склад комісії (або комісій) з приймання, знищення та проведення щоквартальних інвентаризацій наркотичних (психотропних) лікарських засобів і рецептурних бланків ф-3
 • порядок передавання ключів від сейфів і приміщень, у яких зберігаються підконтрольні речовини, і  пристроїв для пломбування
 • обсяги зберігання підконтрольні речовини загалом у закладі та в межах кожного відділення

NB! Визначте всі місця зберігання та використання підконтрольних речовин, зазначте назви відділень, кабінетів, постів.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді