Професійний розвиток персоналу у звіті медсестри

Використайте в своїй роботі приклад оформлення розділу ІІ «Професійний розвиток персоналу» річного звіту старшої медичної сестри, а також скачуйте приклади локальних наказів за цією тематикою.

Приклад оформлення розділу ІІ «Професійний розвиток персоналу»

річного звіту старшої медичної сестри (його можна скачати тут)

2. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

2.1. Кадровий склад молодших спеціалістів з медичною освітою станом на 31.12.2016 наведено у Таблицях 1-3.

Таблиця 1

Кількість працівників, яким присвоєно атестаційну категорію


з/п

Назва структурного підрозділу

Кількість персоналу

Атестаційна категорія

Вища

Перша

Друга

Без категорії

1

Онкохірургічне відділення 1

69

20

20

20

9

Таблиця 2

Перелік працівників, яким присвоєно атестаційну категорію


з/п

Атестаційна категорія

Вища

Перша

Друга

Без категорії

1

Мойсієнко К. А. — 45 років — сестра медична стаціонару (палатна)*

Караман О. С. — 32 роки — сестра медична стаціонару (палатна) — декретна відпустка

Пентилюк І. М. — 26 років — сестра медична стаціонару (палатна) — декретна відпустка

Горошкіна М. О. — 25 років — сестра медична стаціонару (палатна)

2

Гуйванюк В. М. — 38 років — сестра медична стаціонару (перев’язувальної)

Кобилянська Ю. О. — 30 років — сестра медична стаціонару (палатна) — курси вдосконалення медичних сестер хірургічних відділень 19.01.2016-14.02.2016. Присвоєно першу кваліфікаційну категорію 16.02.2016

-

Слинько Д. В. — 26 років — сестра медична стаціонару (процедурного кабінету)

 * При оформлені вказують ПІБ працівника, його вік, посаду, дати початку та закінчення курсів підвищення кваліфікації, атестаційну категорію. Дані за звітний рік.

2.2. Дані щодо освоєння суміжних спеціальностей молодшими спеціалістами з медичною освітою відділень/центрів закладу наведено у Таблиці 4.

Професійний розвиток персоналу у звіті медсестриЧитайте: "Отчет медсестры: образец, структура, рекомендации к оформлению"

Таблиця 4

Молодші спеціалісти, що освоїли суміжну спеціальність


з/п

ПІБ

Посада

Стаж роботи

Кваліфікаційна категорія

Суміжна спеціальність

Де проходило навчання

Строки виконання

Відмітка про виконання

1

Вдовиченко Альбіна Борисівна

Сестра медична стаціонару (палатна)

Два роки

Без категорії

Сестра медична процедурного кабінету

Процедурний кабінет онкохірургічного відділення № 3

Два тижні

Виконано 21.03.2016

2.3. Результати оцінювання знань молодших спеціалістів з медичною освітою наведено у Таблиці 5.

Критерії оцінювання

90-100% — відмінно

75-89% — добре

60-74% — задовільно

менше 60% — незадовільно

2.4. Дані щодо кількості учасників на науково-практичних конференціях наведено у Таблиці 6.

Таблиця 6

Участь у науково-практичних конференціях

Тема конференції

Дата проведення

Кількість присутніх

Кількість відсутніх

Сестринський (медичний) догляд за паліативними хворими

20.08.2016

24

12

Причини відсутності молодших спеціалістів з медичною освітою на загальнолікарняних конференціях: перебування на робочому місці (1), щорічні або навчальні відпустки (3), тимчасова непрацездатність (2), виробнича необхідність (1).

2.5. Підвищення кваліфікації — характеристика кадрового складу (№ з/п; ПІБ; загальний стаж роботи; стаж роботи на посаді, кваліфікаційна категорія, рік присвоєння; підвищення кваліфікації, рік + декретна відпустка) на 2017 рік — у Таблиці 7.

2.6. План підвищення професійного рівня старшої медичної сестри та осіб — кадрового резерву старшої медичної сестри. Індивідуальний план за звітний рік (додається; див. Додаток 7).

2.7. Післядипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою (індивідуальні плани, реферати) за звітний рік (додається; див. Додаток 8).

2.8. Кількість осіб, які мають пройти курси підвищення кваліфікації та перепідготовку 2017 року — у Таблиці 8.

Професійний розвиток персоналу у звіті медсестриЧитайте: "Атестаційна справа медичної сестри"

Таблиця 8

Молодші спеціалісти з медичною освітою, які мають пройти курси підвищення кваліфікації та перепідготовку 2017 року


з/п

ПІБ

Посада

Вік

Стаж

Курси

Наявність категорії

Дата проходження курсів

1

Міщенко Алла Володимирівна

Медична сестра онкохірургічного відділення № 1

28

8

з 19.01.2016 по 20.02.2016

Друга

20.06.2017-
20.07.2017

Нові вимоги до ліцензування медичної практики