Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення: форми № 003-3/о

Скачайте блак форми № 003-3/о "Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення", читайте, як заповнювати та зберігати цей документ, а також — хто відповідає за достовірність внесених у форму даних.

Оперативне втручання несе в собі певні ризики для пацієнта. Саме тому якісно проведене обстеження пацієнта анестезіологом, знеболення та ретельний нагляд за ним в післяопераційному періоді має суттєве значення. Форма № 003-3/о є медичним документом, який заповнює анестезіолог на кожного пацієнта, якому заплановане оперативне втручання. 

Наказом МОЗ № 110 від 14.02.2012 року (надалі, наказ № 110) затверджено форму первинної медичної документації № 003-3/о та інструкцію щодо заповнення форми № 003-3/о «Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення». Форма належить до переліку основних документів, які ведуть в медичних закладах, котрі надають стаціонарну хірургічну допомогу. Після заповнення, документ підшивають до медичної карти стаціонарного хворого та зберігають протягом 25 років.

Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення: форми № 003-3/оЧитайте: "Форма № 001/о: Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації"

Заповнення форми № 003-3/о

Форму 003-3/о заповнюють в медичних закладах, котрі спеціалізуються на наданні стаціонарної хірургічної допомоги населенню. Документ має у своєму складі три сторінки, що містять:

  • відомості стосовно передопераційного огляду пацієнта анестезіологом (заповнює лікар-анестезіолог за одну добу до призначеної дати оперативного втручання);
  • листок загального знеболення;
  • протокол загального знеболення.

Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення: форми № 003-3/оЧитайте: "Правила хранения медицинской документации"

Скачайте бланк форми форми № 003-3/о

бланк форми  003 3 о

Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення: форми № 003-3/оЧитайте: "Правила хранения медицинской документации"  

Як заповнювати форму № 003-3/о

Сторінка

Вид інформації

Зміст інформації

Перша сторінка

Передопераційний огляд анестезіологом

Прізвище, ім’я та по батькові пацієнта

Вік пацієнта

Анамнез життя та захворювання, алергічні реакції, якщо такі виникали в минулому

Шкідливі звички

Дані про тривалий прийом медикаментів

Дані об’єктивного огляду, лабораторних та інструментальних методів обстеження

Висновок

Зазначені рекомендації стосовно підготовки пацієнта до оперативного втручання, призначені йому медикаменти та ступінь операційного ризику

Друга та третя

Листок знеболення та протокол знеболення

Дані про перебіг наркозу, особливості анестезіологічної допомоги та рекомендації фахівця стосовно подальшого нагляду за пацієнтом.

Форма № 003-3/о завіряє підписом лікаря-анестезіолога. Він же несе відповідальність за усю інформацію, яку вносить до документа.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики