Посадова інструкція лікаря-методиста: скачайте!

Скачайте посадову інструкцію лікаря-методиста та ознайомтеся з докладним переліком обов'язків цього медичного працівника!

Основною метою діяльності лікаря-методиста є реалізація державної політики у службі медичної статистики та інформатизації галузі охорони здоров’я, інформаційно-аналітичне забезпечення управління охороною здоров’я, впровадження інноваційних технологій у системі охорони здоров’я. Вказівки лікаря є обов’язковими для виконання підпорядкованими йому працівниками інформаційно-аналітичного відділу. Так само в посадовій інструкції лікаря-методиста потрібно визначити професійні зв'язки працівника.

Посадова інструкція лікаря-методистаЧитайте: "Стерилизация в автоклаве: безопасность, режимы"

Обов’язки лікаря-методиста

  • Організовувати збір медико-статистичної та адміністративної інформації підрозділів закладу охорони здоров’я, обробку та аналіз інформації щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров’я та їх використання, формування періодичних статистичних звітів закладу охорони здоров’я згідно з установленими статистичними формами та забезпечувати своєчасну і якісну передачу на вищі рівні.
  • Здійснювати пошук науково-медичної інформації за запитом керівництва закладу. Доводити до відома працівників закладу накази, методичні листи, інструкції та інші документи вищих організацій, нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я.
  • Аналізувати показники стану здоров’я населення та медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладу охорони здоров’я.
  • Здійснювати заходи щодо оптимізації діяльності інформаційно-аналітичної служби закладу, впроваджувати інноваційні технології в роботу інформаційно-аналітичного відділу.
  • Готувати довідники та аналітичні довідки щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров’я та їх використання.
  • Брати участь у розробці регіональних цільових програм в охороні здоров’я, плануванні основних організаційних заходів діяльності закладу охорони здоров’я.
  • Брати участь у організації з’їздів, нарад і медичних конференцій, підготовці рішень та контролювати їх виконання.

Посадова інструкція лікаря-методиста: скачайте!Читайте: "Стерилизация в автоклаве: безопасность, режимы"

Скачайте посадову інструкцію лікаря-методиста

Посадова інструкція лікаря-методиста: скачайте!зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики