Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної процедурного кабінету

Обов'язки медичної сестри процедурного кабінету визначені в посадовій інструкції цього працівника. Та як визначити якість роботи медсестри? Дивіться докладний перелік завдань, з якими в своїй професійній діяльності медична сестра повинна впоратися бездоганно.

Оцінювання кожного медичного працівника за узагальненими критеріями незалежно від специфіки його роботи та особливостей професійних завдань призведе не просто до викривлення результатів аналізу, а й до неправильного їх трактування. Саме тому важливо визначити ключові аспекти роботи медсестри процедурного кабінету, враховуючи дотримання правил виконання процедур та правильності заповнення документації медсестри

1. Виконання вимог локальної документації

(Дотримання робочого процесу. Дотримання вимог нормативних документів по роботі з лікарськими засобами)

Виконання стандартів сестринського (медичного) догляду, протоколів медичної сестри з догляду за пацієнтом та основних медичних процедур і маніпуляцій, алгоритмів, правил та інструкцій згідно з наказами МОЗ України:

 • оцінювання функціонального стану пацієнта;
 • виконання ін’єкцій (в/м, п/ш, в/в струминне введення, в/в краплинне введення, робота з периферичними катетерами);
 • виконання проб на визначення чутливості пацієнта до лікарських засобів;
 • переливання трансфузійних рідин, препаратів крові та кровозамінників;
 • дотримання інструкції по роботі з цитостатичними препаратами.

Дотримання правил, методик, інструкцій забору та алгоритму доставки біологічних рідин до лабораторії та оперативного відділу.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної стаціонару (процедурного кабінету)Читайте: "Наставничество в медицине — разработка адаптационной программы"

Сестринський процес до проведення променевого лікування:

 • виконання (за необхідності) промедикації перед сеансами контактного променевого лікування;

Чітке виконання робочого процесу:

 • виконання протоколів, алгоритмів надання невідкладної долікарської медичної допомоги при ускладненнях і невідкладних станах;
 • відповідність переліку аптечки для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам;
 • теоретичні знання про надання невідкладної долікарської медичної допомоги при ускладненнях та невідкладних станах;
 • володіння навичками роботи з медичною апаратурою в центрі;
 • наявність повного переліку засобів індивідуального захисту.

Психологічна підтримка пацієнта.

Індивідуальний підхід до пацієнта. Отримання згоди пацієнта на проведення сестринського (медичного) догляду.

Навчання пацієнта навичкам самообслуговування або навчання родичів пацієнта правилам догляду за ним (медсестринська педагогіка).

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної стаціонару (процедурного кабінету)Читайте: "Електронні форми медичної документації"

Правильність ведення медсестринської документації процедурного кабінету:

 • журнал обліку виконання процедур;
 • журнал обліку годин роботи бактерицидної лампи;
 • журнал обліку температурного режиму та вологості;
 • журнал обліку проведення генеральних прибирань;
 • журнал обліку передстерилізаційної обробки медичного інструментарію;
 • журнал контролю роботи повітряного стерилізатора;
 • журнал замовлення трансфузійних рідин в оперативному відділі закладу;
 • журнал обліку отримання трансфузійних рідин;
 • журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин;
 • журнал реєстрації взяття крові для проведення дослідження на наявність антитіл до ВІЛ.

Виконання вимог наказів МОЗ України щодо правил отримання, обліку, зберігання, використання лікарських засобів:

 • рівень теоретичних знань;
 • наявність інструкцій з медичного застосування лікарських засобів;
 • якість оформлення новоствореної упаковки;
 • проведення візуального контролю;
 • дотримання правил та умов зберігання;
 • проведення контролю температури і вологості повітря у приміщенні та температури в холодильнику;
 • дотримання правил використання (за строками придатності);
 • робота з Розпорядженнями Державної інспекції з лікарських засобів.

Ведення відповідної медичної документації згідно із затвердженими формами.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної стаціонару (процедурного кабінету)Читайте: "Документация старшей медицинской сестры: подробный перечень и бланки"

2. Забезпечення вимог інфекційної безпеки та дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

(Виконання заходів на випадок виникнення внутрішньолікарняних інфекцій)

Дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів:

 • наявність індивідуальних медичних виробів для догляду за пацієнтом;
 • вчасне проведення дезінфекції медичних виробів;
 • якість проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення медичного інструментарію, медичних виробів;
 • проведення контролю за якістю передстерилізаційної обробки медичного інструментарію (азопірамова проба), медичних виробів;
 • стерилізація та проведення контролю стерилізації медичного інструментарію, медичних виробів;
 • належна дезінфекція медичного обладнання, оснащення процедурного кабінету;
 • дотримання технології поточного та генерального прибирання приміщень;
 • контроль за якістю проведення поточних та генеральних прибирань процедурного кабінету підлеглим персоналом;
 • дотримання графіків прибирань, кварцування та провітрювання процедурного кабінету;
 • наявність методичних вказівок по роботі з дезінфекційними засобами;
 • дотримання методичних вказівок щодо приготування, зберігання та використання дезінфекційних розчинів;
 • дотримання вимог дезінфекції, прання та зберігання прибирального інвентарю (мопів, системи двох відер);
 • дотримання правил асептики та антисептики;
 • зовнішній вигляд медичної сестри (відповідність спеціального одягу);
 • дотримання алгоритмів оснащення зони антисептики рук процедурного кабінету;
 • виконання інструкцій щодо звичайного миття рук та гігієнічної антисептики рук;
 • дотримання вимог використання та дезінфекції медичних гумових рукавичок;
 • якість та вчасність доставки біксів на стерилізацію до спеціального медичного транспорту та вчасність отримання стерильних біксів.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної стаціонару (процедурного кабінету)Читайте: "Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения"

Участь медичної сестри під час відомчого бактеріологічного контролю.

Дотримання вимог нормативної документації щодо ВІЛ-інфекції:

 • рівень теоретичних знань під час опитування;
 • дотримання під час роботи запобіжних заходів, спрямованих на захист від можливого інфікування ВІЛ-інфекцією;
 • наявність повного переліку засобів індивідуального захисту;
 • організація надання першої допомоги після контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ.

Ведення відповідної затвердженої документації.

Своєчасне проходження періодичних медичних оглядів щодо шкідливих чинників згідно із нормативною документацією.

Дотримання термінів проходження обов’язкових щеплень.

Дотримання алгоритмів епідемічно-безпечного виконання маніпуляцій та процедур при роботі у вихідні дні.

3. Дотримання внутрішнього трудового розпорядку в закладі

(Дотримання принципів: етики та медичної деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта)

 • Дотримання етики і медичної деонтології по відношенню до колег, пацієнтів та родичів.
 • Дотримання субординації між колегами.
 • Правила розмови по телефону.
 • Дотримання принципу конфіденційності інформації.
 • Недопущення стигми та дискримінації по відношенню до пацієнта.
 • Виконання вимог посадової інструкції (завдань та обов’язків — вибірково).
 • Дотримання робочої дисципліни (наявність записів у журналі відгуків та пропозицій).
 • Дотримання норм поведінки (заборона тютюнопаління, вживання спиртних напоїв).
 • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та графіку роботи (вчасність приходу та закінчення робочого часу, запізнення, прогули).
 • Повнота і своєчасність виконання лікарських призначень.
 • Повнота і своєчасність виконання розпоряджень адміністрації центру, закладу.
 • Дотримання правил індивідуального захисту, вимог з охорони праці, техніки безпеки та радіаційної безпеки.
 • Перебування на робочому місці з індивідуальним дозиметром.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної стаціонару (процедурного кабінету)Читайте: "Форма № 7: Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення"

  

4. Підвищення професійної компетенції, освоєння суміжних методик за посадою, обсяги санітарно-освітньої роботи серед пацієнтів

Підвищення професійної компетенції:

 • участь у конференціях, семінарах, тренінгах, конкурсах;
 • участь у складанні усних заліків з демонстрацією навичок на робочому місці молодшого спеціаліста з медичною освітою;
 • участь у комп’ютерному тестуванні контрольного визначення рівня знань і навичок;
 • відвідування планових та позапланових занять, навчань у центрі.
 • навчання у секціях (відвідування занять).

Якісне та досконале освоєння суміжних методик за посадою (згідно з планом).

Наявність та виконання індивідуальних планів удосконалення теоретичних та практичних навиків, оформлення реферативної інформації.

Вивчення та застосування у практичній діяльності сучасних методик та технологій (згідно з планом).

Виконання наставниками плану наставницької роботи з молодими молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки (удосконалення, спеціалізації, перепідготовки; згідно з планом) молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної стаціонару (процедурного кабінету)Читайте: "Страхування професійної відповідальності медичних працівників"

Вчасність проходження:

 • атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії;
 • атестації на підтвердження наявної кваліфікаційної категорії.

Проведення санітарно-освітньої роботи з пацієнтами:

 • випуск санітарних бюлетенів;
 • підготовка додаткових матеріалів (брошури, листівки тощо);
 • проведення бесід, ведення журналу форми № 038/0.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики