Форма № 7: Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення

Читайте, як заповнювати «Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення за 20__ рік» та скачайте бланк документа

Ріст захворюваності на злоякісні новоутворення серед різних вікових груп потребує налагодження чіткого контролю за поширенням цих патологій та докладного вивчення причин виникнення хвороб даної групи. Форма № 7 дає змогу проаналізувати поширення патології серед різних вікових груп, представників обох статей та різних систем організму людини.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Форму № 7 затвердив наказ МОЗ від 07.04.2006 № 203.

Документ заповнюють відповідальні особи медичних закладів відповідно до інструкції, затвердженої МОЗ.

На титульній сторінці документа прописують:

На останній сторінці документа зазначають:

  • дату заповнення
  • прізвище керівника закладу
  • прізвище особи, що складала звіт

Звіт підписує керівник медичного закладу. Підпис керівника закладу засвідчують печаткою закладу.

Форма № 7: Звіт про захворювання на злоякісні новоутворенняЧитайте: Форма № 13 "Звіт про штучне переривання вагітності"

Експертиза цінності документів. Тест

Загальні вимоги до заповнення звітної форми № 7

До форми № 7 вносять інформацію про випадки:

  • захворювання на злоякісні новоутворення, які вперше діагностували протягом звітного року в осіб, які постійно проживають на території регіону в період між 1 січня та 31 грудня звітного року
  • дані про випадки посмертного виявлення захворювання

До документа не входять випадки захворювання у осіб, які тимчасово мешкають на території обслуговування медичного закладу.

Бланк звіту про захворювання на злоякісні новоутворення — форма 7

Клікніть на зображення

Звіт про онкологічні захворювання - форма 7

Скачати

Дані, які вносять до форми, розподіляють на групи залежно від змісту інформації.

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

1

Дані про стать пацієнтів

випадки захворювань в чоловіків та жінок

2

Дані про локалізацію патологічного процесу

випадки виявлення локалізації злоякісного новоутворення в органах травлення

випадки виявлення локалізації злоякісного новоутворення в органах дихання та грудної клітки

випадки виявлення локалізації злоякісного новоутворення в статевих органах. Випадки патології жіночої та чоловічої статевих систем зазначають окремо.

випадки виявлення локалізації злоякісного новоутворення в органах сечовидільної сфери

випадки виявлення локалізації злоякісного новоутворення нервової системи

випадки виявлення локалізації злоякісного новоутворення кровотворної та лімфоїдної систем

3

Дані про вікові групи пацієнтів

випадки захворювань розподіляють між пацієнтами різних вікових груп (діти до 1 року, до 4 років включно, та старші вікові групи з інтервалом в 5 років)

Шифри нозологічних форм, які вносять до звіту, наводять відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду.

Всю інформацію, необхідну для заповнення форми № 7, отримують з форми № 030-6/о «Реєстраційної карти хворого на злоякісне новоутворення».

Достовірність звіту зростає завдяки використанню програми ведення канцер-реєстру. Комп’ютерна програма дозволяє ретельно перевірити, чи не дублюються дані про випадки захворювання в різних районах області та між певним районом та областю.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики