Форма № 13: Звіт про штучне переривання вагітності

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Скачайте форму № 13 «Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік», а також читайте правила заповнювання цього документа

 

 

Процес переривання вагітності може ініціюватись як самою жінкою за власним бажанням, так і лікарем через медичні протипоказання. Звіт про переривання вагітності акумулює дані про випадки переривання вагітності до 22-го тижня у жінок різних вікових груп.

Форму звітності № 13 «Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік» та інструкцію щодо її заповнення затвердив наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378. 

Як налагодити клієнтський сервіс в медзакладі

Інструкція стосовно заповнення форми № 13 «Звіт про переривання вагітності» містить покрокову схему внесення даних щодо випадків штучного переривання вагітності жінками різних вікових груп, які проживають як в місті, так і в сільській місцевості.

NB! До звіту вносять інформацію про кожний випадок переривання вагітності, який стався у терміні до 22 тижнів, зокрема й аборти, які провели поза межами медичного закладу.

Звіт за формою № 13 заповнюють відповідальні особи медичних закладів, лікарі яких проводять штучне переривання вагітності, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Найменування закладу (повну назву) та адресу його розташування наводять в адресній частині звіту.

 

 

 

Правила оформлення звітної форми № 13

Звіт про переривання вагітності оформлюють на підставі медичних документів:

  • форми № 066/о «Карта пацієнта, який вибув із стаціонару», затвердженої наказом МОЗ від 26.07.99 № 184 (в лікарняних закладах)
  • форми № 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій», затвердженої наказом МОЗ від 27.12.99 № 302 (в амбулаторно-полiклiнiчних закладах)

Шифри нозологій, які вносять до документа, наводять відповідно до МКХ-10.

Форму № 13 підписує керівник медзакладу. Підпис скріплюється печаткою медичного закладу.

✅✅✅ Звіт про медичні кадри: форма № 17

Бланк форми № 13 «Звіт про штучне переривання вагітності»

Форма № 13: Звіт про штучне переривання вагітності

Скачати

Як заповнювати форму № 13

Інформацію про випадки переривання вагітності ділять на окремі категорії та вносять до відповідних розділів звіту.

№ з/п

Категорія

Зміст інформації

1

Аборти, здійснені в терміні до 12 тижнів вагітності

зазначають кількість переривань вагітності, вчинених у медичному закладі за бажанням жінки

окремо зазначають число абортів, здійснених різними методами (кюретаж, вакуум-екскохлеація)

кількість переривань вагітності, проведених з причини завмерлої вагітності

2

Легальні аборти, здійснені в строк від 12 до 22 тижнів вагітності

до кількості абортів долучають число спонтанних та неуточнених абортів, що стались з причини завмерлої вагітності

3

Легальні аборти, здійснені в строк від 20 до 22 тижнів вагітності

вказують кількість

 

Крім того, до форми № 13 вносять інформацію про кримінальні аборти, проведені поза межами медичного закладу. Документ відображає також інформацію про випадки смерті, спричинені абортами, а саме:

  • загальну кількість випадків, незалежно від причини смерті
  • кількість смертельних випадків, причиною яких стали хвороби (маються на увазі хвороби, перебіг яких став важчим через вплив вагітності), які були діагностовані до вагітності
  • випадки смерті через аборти, які розпочались поза медичним закладом

За інформацією у  звіті можна простежити тенденцію переривання вагітності у жінок різних вікових груп, жительок міст та сільської місцевості та осіб, які переривають першу вагітність.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики