Відпрацювання після інтернатури

6446

Запитання

Чи треба відпрацьовувати три роки після інтернатури?

Відповідь

В системі «Експертус Медзаклад» відповідає керівник експертної групи «Експертус Кадри» Ольга Догадіна.

На які нормативні акти звернути увагу в червні 2023 року

До 09.09.2022 року умови працевлаштування випускників державних медичних закладів освіти визначав Порядок працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням МОЗ, затверджений наказом від 25.12.1997 № 367 (далі — Наказ № 367, Порядок № 367).

Порядок № 367 зобов’язував випускників державного вищого медичного (фармацевтичного) закладу освіти III—IV рівнів акредитації, яким після навчання в інтернатурі присвоїли кваліфікацію лікаря (провізора) — спеціаліста і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, відпрацювати щонайменше три роки з моменту укладення трудового договору із замовником.

МОЗ наказом від 11.08.2022 № 1452 (далі — Наказ № 1452) визнало Наказ № 367 таким, що втратив чинність. Підстава — те, що Наказ № 367 суперечив Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

Із 09.09.2022 випускники державних медичних закладів освіти не зобов’язані відпрацьовувати три роки після закінчення навчання. Виняток — особи, які зараховані на навчання за державним замовленням та уклали Угоди про підготовку фахівців з вищою освітою, згідно з постановою КМУ від 22.08.1996 № 992. До них застосовуємо законодавство, яке діяло на момент укладення угоди (п. 2 Наказу № 1452).

✅✅✅ Інтернатура — 2023 в Україні: спеціальності та особливості організації

Ще у 2017 році Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» від 06.10.2016 № 1662-VIII (далі — Закон № 1662) скасував обов’язковість працевлаштування для випускників, підготовка яких здійснювалась за державним (регіональним) замовленням за спеціальностями медичної (фармацевтичної) галузі.

Постанова КМУ «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22.08.1996 № 992 втратила чинність 07.06.2017 (постанова КМУ від 31.05.2017 № 376).

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (ч. 1 ст. 58 Конституції України).

Конституційний Суд України надав офіційне тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України. А саме, дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності. Тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (рішення КСУ від 09.02.1999 № 1-рп/99 у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів № 1-7/99).

Закон № 1662 набув чинності 01.01.2017. Тож особа, яка навчалась у медичному виші й уклала угоду із закладом освіти та роботодавцем про обов’язкове відпрацювання після навчання до 01.01.2017, зобов’язана відпрацювати в роботодавця за направленням. В іншому випадку вона несе відповідальність відповідно до умов угоди згідно із Цивільним кодексом України. До того ж МОЗ закріпило обов’язок відпрацювати і в Наказі № 1452, а також аналогічну позицію висловило МОН у листі від 09.01.2017 № 1/11-278.

У разі такого відпрацювання маємо керуватися Порядком № 367.

Чи можна розірвати угоду про відпрацювання

До осіб, які зараховані на навчання за державним замовленням та які уклали Угоди про підготовку фахівців з вищою освітою, згідно з постановою КМУ від 22.08.1996 № 992, застосовуємо законодавство, яке діяло на момент укладення угоди (п. 2 Наказу № 1452). Тому вони зобов’язані виконати умови угоди і відпрацювати в закладі охорони здоров’я три роки за умовами угоди.

Щоб визначити підстави, коли випускник має право розірвати угоду, керуємось Порядком № 367. Угоду можна розірвати в разі:

 • встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення
 • встановлення інвалідності I або II групи в дружини (чоловіка) випускника, в одного з батьків (або осіб, які замінюють батьків) випускника
 • якщо випускник — вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю
 • проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), у тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Нацгвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника
 • вступу випускників вищих закладів освіти I—II рівнів акредитації до вишів III—IV рівнів акредитації (п. 9 Порядку № 367)

У цих випадках за рішенням комісії з працевлаштування випускників видають довідку про надання можливості працевлаштуватися самостійно (п. 9 Порядку № 367).

Чи можна звільнитися від обов’язку відпрацьовувати

За державним замовленням навчаються особи, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу.

Якщо особа скористалася правом на першочергове зарахування до медичних і педагогічних вишів за державним (регіональним) замовленням та уклала угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості, маємо керуватися Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою КМУ від 30.05.2018 № 417 (далі — Порядок № 417).

Право на звільнення від зобов’язання відпрацьовувати мають випускники:

 • які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період й отримали посвідчення учасника бойових дій
 • яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника (випускниці)

Коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного населеного пункту, їхнє місце роботи визначають за домовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надають право розірвати угоду в односторонньому порядку (п. 12 Порядку № 417).

Чи можна відтермінувати відпрацювання

Право відтермінувати виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники із числа:

 • призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, військову службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді
 • вагітних
 • осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку)
 • одиноких матерів або батьків, які мають дитину з інвалідністю (п. 11 Порядку № 417)

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустки медичних працівників

Відпустки медичних працівників через професійні особливості викликають багато запитань у відділу кадрів медичного закладу. Розкажемо, як правильно надати відпустку та які документи оформити
80471