Сплата медзакладом ПДВ за фізіотерапевтичні послуги

896

Запитання

Заклад охорони здоров’я надає фізіотерапевтичні послуги. Чи поширюється на ці послуги звільнення від ПДВ?

Відповідь

На це запитання в журналі «Управління закладом охорони здоров’я» відповідає експерт з обліку та оподаткування Наталія Товченик.

Як надавати платні послуги в медзакладі

Звільнення від ПДВ можна застосовувати до фізіотерапевтичних послуг, лише коли дотримаєте умов, які передбачає підпункт 197.1.5 Податкового кодексу України (ПК).

Пригадаймо їх:

  • послуги надає заклад, який є в Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженому наказом МОЗ від 28.10.2002 № 385, або реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю
  • у закладу охорони здоров’я або установи є ліцензія на постачання цих послуг

Якщо дотримали цих двох умов, залишається довести, що фізіотерапевтичні послуги належать до послуг з охорони здоров’я та їх немає в переліку непільгових послуг. Адже третя умова підпункту 197.1.5 ПК: ПДВ-пільга поширюється на операції з постачання послуг з охорони здоров’я.

NB! Виняток становлять послуги, наведені в абзацах «а»—«о» підпункту 197.1.5 ПК. Їх оподатковують ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%

Тут стикаємося з труднощами:

  • немає затвердженого переліку послуг з охорони здоров’я
  • жоден нормативний акт не визначає поняття «послуги з охорони здоров’я». Зокрема, визначення не містять ані ПК, ані Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Основи). Це призводить до неоднозначного тлумачення та застосування поняття «послуги з охорони здоров’я».

Щоправда, стаття 3 Основ визначає поняття «охорона здоров’я» та «медична послуга».

Охорона здоров’я — система заходів, спрямованих на збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини за максимальної біологічно можливої індивідуальної тривалості її життя.

Послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга) — послуга, зокрема реабілітаційна, яку надає пацієнту заклад охорони здоров’я, реабілітаційний заклад або ФОП (який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики), а оплачує замовник.

Замовником медичної послуги можуть бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, зокрема пацієнт.

✅✅✅ Порядок ведення первинно-облікової документації на період воєнного стану

Ці визначення спонукають до висновку: фізіотерапевтичні послуги належать до медичних послуг. Адже фізіотерапевтичні методи доповнюють основне лікування захворювань. Їх застосовують, щоб закріпити ефект від терапії або хірургічного втручання. Вони можуть бути й самостійним видом відновної терапії. До того ж фізіотерапевтичні послуги надають заклади охорони здоров’я чи ФОП.

 Оскільки на практиці поняття «медичні послуги» та «послуги з охорони здоров’я» використовують як тотожні, маємо підставу стверджувати, що фізіотерапевтичні послуги належать до послуг з охорони здоров’я.

NB! Отже, якщо фізіотерапевтичні послуги надає ліцензований заклад охорони здоров’я — платник ПДВ, він має право на звільнення від оподаткування ПДВ. Але за умови: послуги немає в абзацах «а»—«о» підпункту 197.1.5 ПК.

Наприклад, якщо фізіотерапевтична послуга — масаж для корекції осанки, ПДВ-пільгу не застосовуємо, оскільки її згадує абзац «б» підпункту 197.1.5 ПК. І навіть якщо це лікувальний масаж, що призначив лікар після хірургічної операції, податківці сумніватимуться щодо правомірності віднесення послуги до безПДВшних. Підтвердження — лист ГУ ДПС України у Запорізькій області від 16.04.2020 № 1551/ІПК/08-01-04-01-06, у якому податківці порадили платнику звернутися до МОЗ, щоб з’ясувати питання.

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою