Оприбуткування гуманітарної допомоги в медзакладі

2649
Автор
керівник експертної групи «Експертус Головбух»

Запитання

Як оприбуткувати гуманітарну допомогу з надлишками і недостачами?

Відповідь

Коли приймаємо гуманітарну й благодійну допомогу, трапляється, стикаємося з розбіжностями між фактичним і заявленим постачанням. Наприклад, за актом мали отримати 360 кг підгузків, а виявили ще й прокладки, вологі серветки, антисептики, сукупно — теж 360 кг. Від Бази централізованого постачання отримали розподіл гуманітарної допомоги — лікарські засоби, кількість яких не відповідає зазначеній в акті приймання-передачі. Як діяти комісії з оприбуткування? В Експертус Медзакладроз’яснює експерт з обліку та оподаткування, Олена Озерова.

Благодійна і гуманітарна допомога у медзакладі

Коли ЗОЗ приймає гуманітарну/благодійну допомогу, може виявити недостачі й надлишки. Ці розбіжності задокументуйте, заактуйте фактично отримані цінності, окремо оприбуткуйте потрібні й непотрібні активи, непотрібні поверніть, облікуйте й оскаржте нестачі. Докладно — далі.

✅✅✅ Реформа системи екстреної медичної допомоги: аналіз і поточні результати

Документування

ЗОЗ має перевіряти отримувані запаси на відповідність даним у супровідних документах, як-от асортимент, кількість, вага, якість (п. 4.5 розд. 4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 № 2; далі — Методрекомендації № 2). Якщо виявили невідповідність, складіть акт про приймання матеріалів за участі матеріально відповідальної особи та представника відправника або представника незацікавленої організації (п. 3.7 розд. 3 Методрекомендацій № 2). Якщо не маєте змоги залучити представника благодійника або бази централізованого постачання, створіть наказом внутрішню комісію, яка й зафіксує розбіжності. В акті зазначте інформацію:

  • назва й дата документа, за яким прийняли вантаж
  • номер і дата супровідного транспортного документа
  • відправник, одержувач, постачальник
  • договір чи лист про надання допомоги
  • найменування або однорідна група (вид), одиниця виміру, кількість, вартість, сума за документами та фактично виявлених матеріальних цінностей, кількість, сума браку, бою, нестачі та надлишки
  • висновок комісії
  • інші відомості

Акт складіть у двох примірниках: один примірник разом із документами контрагентів передайте до бухгалтерії, інший використайте, щоб поінформувати контрагента про розбіжності. На підставі акта бухгалтерія оформить записи про оприбуткування фактично отриманої кількості та найменувань ТМЦ.

Затвердженої форми акта для КНП немає. Тому розробіть індивідуальну форму. Орієнтуйтеся на Акт про приймання матеріалів, затвердженийдля бюджетних установ та організацій наказом Мінфіну від 13.12.2022 № 431.

Облік

В акті про приймання зафіксуйте інформацію про фактично прийняті цінності. Якщо не маєте претензій до благодійника й зможете використати всі цінності в госпдіяльності, визнайте їх активами та зарахуйте на баланс. За даними акта, зарахуйте всі активи як гуманітарну допомогу та зробіть проведення:

Д-т 201 «Сировина й матеріали» або 209 «Інші матеріали» — К-т 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», субрахунок «Гуманітарна допомога».

Якщо певні цінності, як-от серветки, антисептики тощо, не відповідають визначенню активів ЗОЗ, оприбуткуйте:

  • «правильні» активи, як-от підгузки у прикладі, — у їх фактичній кількості як гуманітарну допомогу
  • непотрібні активи — за дебетом позабалансового рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» на підставі акта про приймання

Цей субрахунок застосовують для обліку ТМЦ, отриманих надміру, ніж зазначено у видаткових документах (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).

Оформте лист на ім’я благодійника про повернення непотрібних цінностей, складіть акт приймання-передачі довільної форми з обо­в’яз­ковими реквізитами первинного документа та спишіть ТМЦ за кредитом позабалансового субрахунку 023.

Недостачу медикаментів від Бази централізованого постачання класифікуйте як понаднормативну. Щоб мати змогу отримати відшкодування за претензією, коли фіксуватимете недостачу в акті про приймання, включіть до складу комісії представника Бази централізованого постачання. Понаднормові недостачі збільшують витрати того періоду, в якому їх установили (п. 2.3 Методрекомендацій № 2).

Отже, оприбуткуйте гуманітарну допомогу за даними документа приймання від Бази централізованого постачання: Д-т 201 — К-т 48.

На підставі акта про приймання включіть суму недостачі до інших операційних витрат: Д-т 947 «Недостачі і втрати від псування цінностей» — К-т 201. Водночас облікуйте недостачу за дебетом позабалансового рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей», поки не буде виявлено винуватця недостачі. Такі записи зазвичай виконують у разі недостачі з вини самого ЗОЗ.

Якщо вирішите пред’явити претензію Базі централізованого постачання, на підставі акта про приймання оформте претензію на суму недостачі та зробіть запис: Д-т 374 «Розрахунки за претензіями» — К-т 48. Допоставку потрібних ліків оформте проведенням: Д-т 201 — К-т 374.

Як урегулювати недопоставку ліків Базою централізованого постачання, залежить від домовленостей між сторонами.

За матеріалом Експертус Медзаклад

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою