Управління соціальними виплатами в ЗОЗ

667

Запитання

Хто в закладі має управляти соціальними виплатами — уповноважений чи комісія із соціального страхування? Чи можна не призначати в закладі уповноваженого, а залишити комісію із соціального страхування?

Відповідь

На це запитання в журналі «Управління закладом охорони здоров'я» відповідає керівник групи експертів із кадрових питань, Ольга Догадіна.

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

Не радимо так вчиняти. Із 01.01.2023 набула чинності нова редакція Закону України «Про загальнообо­в’яз­кове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон про соціальне страхування).

Закон про соціальне страхування уже не містить норми щодо роботи комісій із соціального страхування (далі — комісія). Рішення призначити страхові виплати ухвалює страхувальник або упов­новажені ним особи (ч. 3 ст. 22 Закону про соціальне страхування). Тому комісії припиняють свою діяльність, а керівник підприємства призначає соціальні виплати самостійно або наказом визначає упов­новажених із соціального страхування.

Керівник має право визначити декілька упов­новажених, які разом розглядатимуть лікарняні та призначатимуть соціальні виплати або відмовлятимуть у їх призначенні за наявності підстав. У такому разі протокол підписують усі упов­новажені, присутні на засіданні. Кожен із них несе рівнозначну відповідальність за ухвалене рішення.

Не радимо залишати в зак­ладі комісію. Засідання комісії може відбутися лише за наявності кворуму. Тому знову повернуться проблеми, коли частина членів комісії відсутні (хворіють, у відпустці, відрядженні тощо), а необхідно терміново розглянути лікарняні та призначити соціальні виплати.

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою