Додатки до колективного договору у медичному закладі

931
Теми:

Запитання

Навіщо потрібні додатки до колективного договору, які з них є обов’язковими?

Відповідь

Зміст колективного договору визначається сторонами в ме­жах їхньої компетенції, відповідно, і зміст додатків до колективного договору має узгоджуватись сторонами та формуватись згідно з видом діяльності, специфікою роботи, потребами та можливостями окремо визначеного закладу охорони здоров’я.

Додатки до колективного договору у медичному закладіЧитайте: "Медичний тренінг: проектування та проведення"

Зазвичай у додатках можуть деталізуватися наведені у колективному договорі взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-­економічних відносин:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово­-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • заборони дискримінації тощо.
 

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Публічна інформація в медзакладі: як відповідати на запити

Якщо медзаклад фінансується з державного або місцевого бюджету, будьте готові отримувати запити на оприлюднення інформації. Яку інформацію вважати публічною і як реагувати на запити, читайте в статті
3276

Зміни у соціальному страхуванні медичних працівників

Із 1 січня 2023 року в ЗОЗ не обов’язково має працювати комісія із соціального страхування. Відтепер рішення про призначення страхової виплати ухвалює страхувальник або уповноважені ним особи. Що ще змінилося у сфері соціального страхування у 2023 році? Розглянемо далі
8632