Медичний висновок про тимчасову непрацездатність при патологічних пологах

3350
Автор
консультант із питань експертизи тимчасової втрати працездатності

Запитання

Коли можна продовжити медичний висновок про тимчасову непрацездатність (далі — МВТН) при патологічних пологах: тільки в останній день первинного МВТН чи й тоді, коли жінка звернулася до лікаря після пологів? І хто має право продовжити такий МВТН: лікар пологового відділення, де відбулися патологічні пологи, чи лікар, який спостерігає жінку з приводу вагітності та пологів?

Відповідь

Як підтверджувати тимчасову непрацездатність до та після 1 жовтня


Питання організації амбулаторно-поліклінічної допомоги жінкам з приводу вагітності та пологів досі врегульовує наказ МОЗ «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» від 15.07.2011 № 417 (далі — Наказ № 417).

Під час взяття на облік і на кожному візиті протягом диспансерного нагляду за вагітною жінкою лікар вносить записи щодо даних фізикальних, лабораторних та інструментальних обстежень:

  • в «Індивідуальну карту вагітної і породіллі» (форма № 111/о), затверджену наказом МОЗ від 27.12.1999 № 302
  • «Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні» (форма № 113/о), затверджену наказом МОЗ від 13.02.2006 № 67 (далі — Обмінна карта)

У записах лікар фіксує відповідні призначення, дати наступного відвідування і засвідчує їх своїм підписом та інформованою згодою вагітної (п. 2.9 Наказу № 417).

Під час оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами пацієнтку оглядають два лікарі. Один із них — завідувач жіночої консультації. При цьому лікар керується Порядком видачі листка непрацездатності та довідки для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами (накази МОЗ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» від 13.11.2001 № 455 і «Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкції щодо їх заповнення» від 18.03.2002 № 93). Таку норму передбачає пункт 2.13 Наказу № 417.

Інструкція щодо заповнення Обмінної карти визначає, що це один з основних документів лікувальних закладів незалежно від відомчого підпорядкування і форми власності. Обмінна карта містить відомості про надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим (див. Таблицю.). Призначення документа — здійснення послідовного нагляду за жінкою та її дитиною.

Талони Обмінної картиЗаповнення та зберігання

«Відомості жіночої консультації про вагітну» (талон 1)

Зберігається в «Історії пологів» (форма № 096/о)

«Відомості пологового будинку, пологового відділення лікарні про породіллю» (талон 2)

Заповнюють в акушерському стаціонарі перед випискою породіллі і видають їй для передачі в жіночу консультацію за місцем спостереження. Зберігається в «Індивідуальній карті вагітної і породіллі» (форма № 111/о)

«Відомості пологового будинку, пологового відділення лікарні про новонародженого» (талон 3)

Заповнюють перед випискою новонародженого і видають матері для передачі в дитячу поліклініку. Зберігається в «Історії розвитку дитини» (форма № 112/о)

✅✅✅ Електронні лікарняні: як оформляти

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність при патологічних пологах


МВТН категорії «Вагітність та пологи» формуються:

Період, на який можна сформувати МВТН категорії «Вагітність та пологи»:

  • 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів — 70) календарних днів після пологів у 30 тижнів вагітності
  • 180 календарних днів (90 днів на період допологової тимчасової непрацездатності і 90 — на період післяпологової тимчасової непрацездатності) у 27 тижнів вагітності для жінок, які належать до I—III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
  • 140 календарних днів у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах — 70 календарних днів при передчасних пологах до 30 тижнів вагітності
  • 14 календарних днів у разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді (окрім передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, які належать до I—III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС)
  • Законодавство не забороняє формувати МВТН категорії «Вагітність та пологи», початок періоду дії якого починається раніше за дату його формування в ЕСОЗ (п. 3 розд. ІІІ Порядку № 1066).

Як бачимо, МВТН категорії «Вагітність та пологи» формуються на підставі медичних записів, які вніс до ЕСОЗ лікуючий лікар за місцем спостереження за вагітною. А у випадку передчасних пологів — пологового будинку (пологового відділення лікарні).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Ліцензування медичної практики: нова форма Відомостей про стан матеріально-технічної бази

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики наберуть чинності 30.03.2024 року. Від цієї дати заповнюйте і подавайте нову форму Відомостей про стан матеріально-технічної бази
616