Посади керівників у КНП та оплата їхньої роботи

31144
Автор
Експертна редакція порталу

Запитання

Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Обласна лікарня" реорганізується шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство. Керівником закладу охорони здоров’я після прийнятого рішення обласної ради є генеральний директор. В штатному розписі підприємства планується вводити посади заступників генерального директора та посади медичного директора. Згідно з наказом МОЗ України № 1977 від 31.10.2019 введена посада заступника генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я, завданнями та обов'язками якого є "здійснення керівництва закладом охорони здоров’я (крім аптечних закладів) в межах делегованих йому керівником повноважень з питань, безпосередньо не пов’язаних з організацією лікувального процесу... " Також введена посада "медичний директор", але відсутні посади заступника медичного директора в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 "Охорона здоров'я". В комунальному закладі були наявні посади заступників головного лікаря з медичної частини, з хірургічної роботи, з медсестринства. Виникає питання, чи можливо вводити декілька посад медичного директора, як приклад, медичний директор з хірургічної допомоги та медичний директор з лікувальної роботи, керуючиь примітками Додатку В (обов'язковий) "Похідні слова до професій (професійних назв робіт)" Класифікатора професій ДК 003:2010? Чи можна вводити посаду заступника генерального директора з медсестринства? Як встановити посадові оклади медичному директору? (Орфографія і пунктуація автора збережені)

Відповідь

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (ДКХП) ураховує зміни державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників системи МОЗ. Випуск побудований відповідно до структури Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (КП). Тож які посади можна вводити в закладі відповідно до ДКХП та як оплачувати роботу медичного директора?

Як оплачувати працю директора КНП у 2022 році

Які посади вводити

МОЗ наказом від 31.10.2019 № 1977 унесло зміни до ДКХП, зокрема ввело кваліфікаційні характеристики заступника генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я та медичного директора.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Заступник генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я здійснює свої повноваження з питань, які безпосередньо не пов’язані з організацією лікувального процесу, а медичний директор здійснює свої повноваження виключно з медичних питань.

КП призначений для того, аби його застосовували центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Федерація роботодавців України, усі суб’єкти господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Професійні назви робіт, які наведені в КП, рекомендують застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку з розвитком нових видів економічної діяльності й технологій.

Додаток В КП визначає похідні слова до професій (професійних назв робіт), серед яких і слово «заступник». Похідні слова до професій (професійних назв робіт) застосовуйте за умови, що збережете галузеву та функціональну належність, кваліфікаційні вимоги, не допустите дублювання та збережете код новоутвореної професії (примітки 1, 2 Додатку В).

За потреби користувача назви професій можна розширити термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачає КП чи відповідні законодавчо-правові акти.

Утворення посад заступників медичного директора з окремих питань медичної діяльності не суперечитиме нормам КП. Кваліфікаційна характеристика такої посади має відповідати кваліфікаційній характеристиці медичного директора, яку містить ДКХП.

Посаду заступника генерального директора (директора)/начальника (завідувача) з медсестринства впровадити неможливо. Адже сама кваліфікаційна характеристика заступника генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я не містить повноважень, пов’язаних з організацією лікувального процесу.

Як оплачувати роботу

Загалом оплату праці працівників сфери охорони здоров’я та соціального захисту населення України незалежно від підпорядкування визначають Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені Мінсполітики й МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (Умови). Однак цей нормативний документ обов’язковий лише для оплати праці працівників бюджетної сфери.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Натомість оплату праці працівників закладів охорони здоров’я, які не фінансуються з бюджету, функціонують в організаційно-правовій формі підприємства, визначають відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.

Форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюють підприємства в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві не укладали, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників.

Умови не обов’язкові для визначення оплати праці працівників закладів. Проте їх можна застосувати, щоб обчислити розмір заробітної плати працівників таких закладів, якщо сторони колективного договору дійдуть згоди з цього питання.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Надбавки медпрацівникам в зоні бойових дій за Постановою № 928: розмір, умови виплати

На надбавки за постановою КМУ від 25.08.2023 № 928 мають право медпрацівники ЗОЗ у зоні можливих та активних бойових дій, що фінансуються з держбюджету. З'ясуйте умови та розмір виплат
472