Як призначають головного лікаря КНП

14232
Автор
Експертна редакція порталу

Запитання

Обрана головним лікарем КЗ «Районний центр ПМСД» рішенням сесії районної ради на безконтрактній основі. В червні відбулась реорганізація закладу в комунальне некомерційне підприємство шляхом перетворення. Дане підприємство було правонаступником. Відповідно, всі працівники за 2 місяці були попереджені про зміну істотних умов праці і можливе звільнення. Рішенням цієї ж червневої сесії мене було переведено на в. о. головного лікаря з послідуючим проведенням конкурсу на дану посаду. Це погіршує мої умови праці. В цій ситуації посада головного лікаря не скорочується. На якій підставі зараз можна проводити конкурс, якщо відсутня вакансія? Прошу надати правову оцінку дій районної ради. (За редакцією автора)

Відповідь

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII внесено зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (далі — Основи). Частину 9 статті 16 Основ викладено в такій редакції: «Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України».

Зверніть увагу! Проходження конкурсу та укладання контракту — обов’язкові умови призначення головного лікаря КНП на посаду.

Як призначити керівника ЗОЗ після реорганізації в КНП

Підставою для проведення конкурсу є рішення органу управління, яке приймають протягом трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади (п. 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 № 1094; далі — Порядок № 1094).

З дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу орган управління тимчасово покладає виконання обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу (п. 6 Порядку № 1094).

Отже, якщо посада головного лікаря залишається вакантною, підставою для проведення конкурсу є саме цей факт, що відповідає вимогам чинного законодавства. А якщо посада вже зайнята за результатами проведеного конкурсу, особа призначається на цю посаду з одночасним припиненням покладення обов’язків керівника закладу на особу, тимчасово призначену виконувати такі обов’язки.

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Слід дізнатися у районній раді, чи було прийняте рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП. Якщо рішення прийняте, конкурс матиме такі етапи:

  • формування конкурсної комісії (за необхідності оновлення її складу)
  • підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам)
  • проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції,співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу)
  • оприлюднення результатів конкурсу

Щодо погіршення умов праці, то, відповідно до статті 103 Кодексу законів про працю України (КЗпП), про нові або зміну наявних умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника щонайпізніше за два місяці до їх запровадження або зміни. Якщо працівник не згодний продовжувати роботу в нових умовах, то трудовий договір припиняється згідно з пунктом 6 статті 36 КЗпП. Якщо працівник продовжив виконувати свої посадові обов’язки та прийняв нові умови праці й додержано вимог статей 32 і 103 КЗпП, власник або уповноважений ним орган має право змінювати умови оплати праці в бік погіршення. В означеній ситуації погіршення умов праці відсутнє, оскільки норми трудового законодавства щодо попередження про такі зміни були дотримані.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустки медичних працівників

Відпустки медичних працівників через професійні особливості викликають багато запитань у відділу кадрів медичного закладу. Розкажемо, як правильно надати відпустку та які документи оформити
79980