Які працівники медзакладу повинні проходити обов’язкові медичні огляди

8211

Запитання

Чи всі працівники Центру ПМСД мають проходити медогляд (згідно з наказом № 280), чи тільки певні категорії (згідно з наказом № 246)? Як трактувати фразу «Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати)»? (За редакцією автора)

Відповідь

Проведення профілактичних медичних оглядів регулюють Закони України:

  • «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII
  • «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII
  • «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III
  • «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

Порядок проведення медичних оглядів

Роботодавець забезпечує організацію проведення медоглядів за власні кошти.

Перелік категорій населення, які повинні проходити обов’язкові медичні огляди, періодичність, джерела фінансування та порядок цих оглядів затверджено постановою КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» (зі змінами і доповненнями) від 23.05.2001 № 559.

Працівники ЦПМСД не входять до цього переліку (окрім тих, які працюють у дитячих відділеннях). Але всі працівники ЦПМСД повинні проходити медичний огляд згідно з наказом МОЗ «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246 (далі ( Наказ № 246). Цей наказ затвердив Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників.

До шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, в ЦПМСД зокрема, можуть належати:

  • фармакологічні засоби: антибіотики, протипухлинні препарати, сульфаніламіди, гормони, наркотики, психотропні та інші лікарські препарати (виробництво та професійне застосування)
  • збудник туберкульозу (професійний контакт із туберкульозними хворими та інфікованими біосередовищами)
  • іонізуюче випромінювання, неіонізуюче випромінювання (лазерні випромінювання, постійні магнітні поля, електромагнітні поля, користування персональними електронно-обчислювальними машинами з відеотерміналом), ультразвук (контактна передача), інфразвук

Відповідно до розділу ІІІ Наказу № 246, роботодавець зобов’язаний організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників ЦПМСД. Висновки подають відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу. Мета цих досліджень — визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. Роботодавець зобов’язаний подати ці дані у відділ гігієни праці територіального підрозділу Головного управління Держпраці.

Отже, після проведення лабораторних досліджень, персонал ЦПМСД, який працює зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища, зобов’язаний проходити обов’язкові попередні (періодичні) медичні огляди.

Слід наголосити, що працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, повинні обов’язково проходити попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди (ч. 2 ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

План перевірки пожежної безпеки закладів охорони здоров’я: зразок

Розберіться, які нормативні вимоги до пожежної безпеки медичних закладів. Хто відповідальний за пожежну безпеку в ЗОЗ. Адаптуйте наш план перевірки пожежної безпеки для свого закладу та проведіть у ньому внутрішню перевірку
3355

Інструктажі з охорони праці в медзакладі

Контролювати вчасність проведення інструктажів з охорони праці та перевіряти рівень знань працівників – обов'язок керівника медичного закладу. Хто проводить інструктажі з охорони праці, які види інструктажів і коли який проводити, дізнайтеся зі статті
25311