Проведення лабораторних досліджень для закладів первинної ланки

Проведення лабораторних досліджень, які виконують для закладів первинної медико-санітарної допомоги неможливе без постійного моніторингу і поліпшення якості. Читайте, як закладам первинної ланки взаємодіяти з установами, які проводять лабораторні дослідження.

Організація лабораторних досліджень у закладах первинної ланки регламентована наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню» від 23.02.2012 № 130. Додатком до цього наказу чітко визначено перелік досліджень, які виконуються у закладах первинної ланки.

Дослідження, що не входять до зазначеного переліку, але визначені як необхідні для дотримання вимог медико­-технологічних документів при здійсненні діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів, виконують у закладах охорони здоров’я вищих рівнів надання медичної допомоги.

Порядок взаємодії та організації лабораторних досліджень за направленням лікарів, що надають первинну медичну допомогу, визначено у Методичних рекомендаціях щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.07.2013 № 629 (далі — Методичні рекомендації). У цих рекомендаціях визначено загальні принципи забезпечення потреби закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у лабораторних, функціональних, променевих (рентгенологічних, ультразвукових) та інших дослідженнях, а також загальні механізми організації виконання досліджень за направленнями лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Проведення лабораторних дослідженьЧитайте: "Медична сестра кабінету щеплень: роль в проведенні вакцинації"

У розділі ІІ Методичних рекомендацій визначено принципи забезпечення потреби закладів первинної ланки у дослідженнях. Зокрема, потребу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у дослідженнях визначають із урахуванням необхідності дотримання вимог медико­технологічних документів при здійсненні діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів; її задовольняють заклади охорони здоров’я, що виконують дослідження, у повному обсязі.

Потребу у проведенні лабораторного дослідження конкретному пацієнту визначають із урахуванням наявного у нього захворювання чи стану, приналежності пацієнта до групи ризику щодо певного захворювання на основі відповідного клінічного протоколу.

Планові дослідження за направленням лікаря первинної ланки здійснює заклад охорони здоров’я (який виконує такі дослідження), у погоджений час, — як правило, не пізніше двох тижнів із дати призначення.

Якщо дослідження потрібно провести пацієнту, який перебуває у критичному чи невідкладному стані, і неможливо провести таке дослідження в амбулаторії, пацієнта направляють до закладу охорони здоров’я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

Проведення лабораторних дослідженьЧитайте: "Працевлаштування інвалідів у медичному закладі"

  

Дослідження для пацієнта і закладу, що надає первинну медичну допомогу, здійснюють безоплатно у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також закладах охорони здоров’я будь­-якої форми власності та організаційно-­правової форми, які є одержувачами бюджетних коштів згідно з договорами, укладеними відповідно до Примірного договору про медичне обслуговування населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.11.2011 № 742.

Крім того, у Методичних рекомендаціях визначено джерело фінансування видатків, пов’язаних із виконанням дослідження за направленням лікаря первинної медичної допомоги.

Контроль обгрунтованості призначення і проведення лабораторних досліджень лікарями первинної медичної допомоги, а також організації проведення (зокрема інтервалів між датами призначення досліджень і датами їх виконання), якості виконання досліджень здійснює орган управління охорони здоров’я.

Проведення лабораторних дослідженьЧитайте: "Законодавство з питань ВІЛ/СНІД: закони та постанови"

Заходи для підвищення якості лабораторних досліджень

У розділі ІІІ Методичних рекомендацій описано примірний механізм виконання дослідження за направленням лікаря первинної медичної допомоги. Механізм передбачає попередній запис для проведення дослідження (телефоном або через електронні засоби зв’язку), забезпечує доступність для пацієнтів призначеного дослідження.

Також ним визначено порядок:

 • проведення дослідження у разі виникнення обставин, за яких неможливо пройти дослідження у попередньо погоджений час;
 • передавання дослідження лікарю первинної медичної допомоги;
 • надання копії результатів дослідження пацієнту або уповноваженій ним особі.

У розділі ІV Методичних рекомендацій для забезпечення доступності лабораторних досліджень за плановими показан­нями рекомендовано впровадження таких організаційних заходів:

 • децентралізування забору біоматеріалів для досліджень шляхом забору у структурних та відокремлених під­розділах центрів первинної медико-­санітарної допомоги;
 • проведення інструктажу працівників центрів первинної медико-­санітарної допомоги щодо технологічних аспектів преаналітичного етапу лабораторної діагностики;
 • централізоване виконання досліджень сертифікованими лабораторіями закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу або іншими закладами, які спеціалізуються на лабораторній діаг­ностиці;
 • організація логістики біоматеріалів та результатів досліджень, яка покладається, із огляду на конкретну ситуацію, на центри первинної медико-­санітарної допомоги, заклади, що забезпечують проведення дослідження або спеціалізовані логістичні чи кур’єрські служби.

Проведення лабораторних дослідженьЧитайте: "УФ-лампи у закладах охорони здоров’я"

  

Впровадження Концепції дасть змогу створити єдиний лабораторний простір шляхом:

 • формування єдиної системи менеджменту якості клінічних лабораторних досліджень та запровадження її на всіх рівнях надання медичної допомоги;
 • стандартизації всіх етапів лабораторного процесу;
 • зменшення соціальної напруги у суспільстві, пов’язаної з низьким рівнем доступності для населення якісної лабораторної діагностики;
 • забезпечення ефективної взаємодії медичних лабораторій усіх рівнів та форм власності для безперервного підвищення якості лабораторних досліджень;
 • впровадження та моніторингу всіх етапів системи управління якістю;
 • істотного зменшення недоцільних витрат на неякісні та повторні лабораторні обстеження.

Проведення лабораторних дослідженьЧитайте: "Форма № 129-6/о: Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах ЛПЗ"

Із огляду на те, що первинна медична допомога визначена одним із ключових та пріоритетних напрямів охорони здоров’я та є одним із основних замовників лабораторних досліджень для населення, імплементування Концепції має підвищити ефективність використання фінансових ресурсів у лабораторній медицині та у галузі охорони здоров’я в цілому; позитивно вплинути на якість надання медичної допомоги, знизити показники смертності, захворюваності та інвалідності за рахунок підвищення якості лабораторної діагностики. А тому робота у цьому напрямі має стати пріоритетним питанням для керівників лікувально­профілактичних закладів, що мають у своєму підпорядкуванні клініко-­діагностичні лабораторії.

Відповідно до цілей Концепції, чітко визначених завдань та строків керівникам закладів охорони здоров’я необхідно мати план щодо її реалізації та підвищувати якість роботи медичних лабораторій Українизміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді