Як часто лікарня-КНП нараховує амортизацію на об’єкт основних засобів

4202

Запитання

Ми, КНП ЦРЛ, до перетворення були розпорядниками бюджетних коштів. Після перетворення стали одержувачами, для нас змінився не тільки план рахунків, а ще й стандарти. Раніше ми нараховували амортизацію раз на рік, а тепер, я так розумію, щомісяця потрібно. Чи можемо ми, згідно з внутрішнім наказом, нараховувати амортизацію хоча б поквартально, бо в програмі, в якій ми працюємо, не передбачено нарахування помісячного. (Орфографія і пунктуація автора збережені)

Відповідь

Ні, не можете. Пояснимо чому.

Як списати прострочену заборгованість

У Положені про облікову політику КНП можна передбачити принципи, методи i процедури:

 • щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського облiку передбачено бiльш нiж один їх варiант і, якi використовуватиме для:
 • ведення бухгалтерського облiку
 • складання i подання фiнансової звітності
 • попереднi оцiнки, якi використовуватимете з метою розподiлу витрат мiж вiдповiдними звiтними перiодами

Одноварiантнi методи оцiнки, облiку i процедур до такого розпорядчого документа включати недоцiльно (п. 1.3 р. І Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємств, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 № 635; далі — Методрекомендації з облікової політики).

Пункт 29 Стандарту «Основні засоби» передбачає всього один варіант періодичності нарахування амортизації. Адже він стверджує, що амортизацію на основні засоби нараховують щомісячно.

Тож щодо основних засобів, то у Положенні про облікову політику визначіть, зокрема (п. 2.1 розд. ІІ Методрекомендацій з облікової політики):

 • методи їх амортизації (п. 26 Стандарту «Основні засоби»)
 • вартiснi ознаки предметiв, що входять до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (п. 5 Стандарту «Основні засоби»)
 • пiдходи до переоцiнки необоротних активiв, зокрема рівень суттєвості відхилення залишкової вартості від справедливої вартості для переоцінки основних засобів (абз. 1 та абз. 2 п. 16 Стандарту «Основні засоби»)
 • пiдходи до перiодичностi зарахування (щомісяця, щокварталу, раз на рік) дооцінки основних засобів до нерозподіленого прибутку (п. 21 Стандарту «Основні засоби»)
 • чи враховувати при нарахуванні бухгалтерської амортизації (крiм випадку застосування виробничого методу) мінімально допустимі строки корисного використання основних засобiв, встановлені податковим законодавством (п. 26 Стандарту «Основні засоби»)
 • критерiї розмежування об’єктiв операцiйної нерухомостi та iнвестицiйної нерухомостi (п. 6 Стандарту 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 02.07.2007 № 779)

І зверніть увагу, що у Положенні про облікову політику ви можете прописувати правила обліку, які не унормовані Стандартами. Головне, аби цим Положенням усе було врегульовано, але зазначене у ньому:

 • не суперечило чинним нормативним документам у сфері обліку та звітності
 • не змінювало імперативні норми законодавства і не суперечило їм
 • визначало конкретний варіант, коли є вибір оцінки, обліку, відображення

Щодо програмного забезпечення, за допомогою якого КНП веде бухгалтерський облік в автоматизованому порядку, то налаштуйте його довідники у відповідному меню, скажімо «Справочники», для нарахування амортизації на основні засоби помісячно.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Інвентаризація ліків і медвиробів у КНП

З’ясуйте порядок проведення інвентаризації лікарських засобів і медичних виробів у КНП. Хто проводить? Що і як інвентаризувати? Як оформлювати результати інвентаризації медикаментів?
5852

Облік та списання бактерицидних ламп: документи й інструкція

Дізнайтеся, за якими формами обліковувати та списувати бактерицидні лампи, які дані обов’язково вказати в цих документах, як розрахувати показник загального утворення відходів та найвигідніше утилізувати відпрацьовані бактерицидні лампи
12961