Чи правомірно покласти повну матеріальну відповідальність на завідувача відділення

104
Автор
керівник експертної групи «Експертус Кадри»

Запитання

Чи можна в закладі охорони здоров’я призначити матеріально-відповідальною особою завідувача відділення?

Відповідь

Ні. Пояснимо, чому.

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, яку заподіяли підприємству, установі, організації внаслідок порушення своїх трудових обов’язків (ч. 1 ст. 130 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Правова освіта медпрацівників

Якщо керівництво покладає на працівника матеріальну відповідальність, то гарантує його права й законні інтереси тим, що встановлює відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, у межах і порядку, передбачених законодавством. А також за умови, що таку шкоду працівник заподіяв винними протиправними діями (бездіяльністю). Ця відповідальність зазвичай обмежується певною частиною заробітку працівника і не має перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством (ч. 2 ст. 130 КЗпП).

Підприємство, установа, організація має право укласти письмовий договір про повну матеріальну відповідальність із працівником, який досяг вісімнадцятирічного віку та:

  • обіймає посаду або виконує роботу, безпосередньо пов’язану зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або використанням у процесі виробництва переданих йому цінностей;
  • виконує роботу за трудовим договором про дистанційну роботу або про надомну роботу й користується обладнанням та засобами роботодавця, наданими йому для виконання роботи (ст. 135-1 КЗпП).

Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджують у порядку, який встановлює КМУ.

На сьогодні діє Перелік посад і робіт, що заміщуються чи виконуються працівниками, з якими організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм на збереження, обробку, продаж (відпуск), перевезення або застосування в процесі виробництва та Типовий договір про повну індивідуальну відповідальність працівника, затверджений постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріатом Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 28.12.1977 № 447/24 (далі — Перелік № 447/24).

У закладах охорони здоров’я Перелік № 447/24 передбачає можливість укласти договір про повну матеріальну відповідальність:

  • із завідувачами аптечних закладів і їхніми заступниками;
  • завідувачами відділів аптечних закладів і їхніми заступниками;
  • провізорами;
  • фармацевтами;
  • старшою сестрою медичною.

Отже, із завідувачами відділень закладу охорони здоров’я не можна укласти договору про повну матеріальну відповідальність.

Увага! Завідувачі відділень несуть обмежену матеріальну відповідальність.

Згідно із законодавством, обмежену матеріальну відповідальність несуть, зокрема, керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їхні заступники.

Обмежена матеріальна відповідальність дорівнює розміру заподіяної з вини керівника структурного підрозділу чи його заступника шкоди. Але не більше ніж їхній середньомісячний заробіток, якщо вони заподіяли шкоду зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильним обліком і зберіганням матеріальних, грошових чи культурних цінностей або ж тим, що не вжили необхідних заходів, щоб запобігти простоям (п. 2 ч. 1 ст. 133 КЗпП).

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою