Як сформувати бюджет розвитку КНП

252
Автор
шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я

Запитання

Як сформувати бюджет розвитку КНП, враховуючи капітальні видатки та інвестиції КНП у фінансовому плані, джерела наповнення бюджету розвитку та спрямування капітальних інвестицій?

Відповідь

Основний плановий документ, відповідно до якого КНП отримує доходи та здійснює видатки, — це фінансовий план.

Додаткове фінансування ЗОЗ: де віднайти кошти

Власник підприємства затверджує локальний порядок, яким, зокрема, визначає форму фінансового плану та основні розділи документа. Якщо такий порядок власник не розробив і не затвердив, КНП за основу бере Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205.

Найпоширеніша форма фінансового плану складається з таких розділів:

  • Очікувані доходи;
  • Очікувані витрати;
  • Фінансові результати діяльності;
  • Обов’язкові платежі до бюджету;
  • Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінплану.

Розділ «Очікувані витрати» зазвичай містить поточні видатки і капітальні видатки або капітальні інвестиції. Останні іноді називають бюджетом розвитку. Першочергово розплануйте поточні видатки. Якщо доходів достатньо — сплануйте певну частину на капітальні видатки.

До складу капітальних видатків включають обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду:

  • На капітальне будівництво;
  • придбання чи виготовлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів;
  • модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів;
  • капітальний ремонт.

Планові обсяги капітальних видатків повинні узгоджуватись зі стратегічним планом розвитку підприємства. У пояснювальній записці до фінансового плану зазначте інформацію про заплановані капітальні інвестиції з розшифруванням їх джерел і заходів, спрямованих на оновлення матеріально-технічної бази, модернізацію чи реконструкцію підприємства. Додайте розрахунок очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків. Наприклад, строк окупності проєкту, коефіцієнт прибутковості тощо.

Зверніть увагу — до видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, належать, зокрема, і видатки на місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам (пп. «д» п. 3 ч. 1 ст. 89 Бюджетного кодексу України). У місцевих програмах розвитку та підтримки передбачають капітальні видатки, зокрема на оновлення матеріально-технічної бази, капітальний ремонт, реконструкцію КНП (п. 5 ст. 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII).

Разом із власником розробіть таку місцеву програму розвитку, яка фінансуватиметься з місцевого бюджету. Відтак зможете більше коштів направити на капітальні інвестиції. 

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою