Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в медичному закладі: зразок локального наказу

Правильно оформлений наказ про профілактику внутрішньолікарняних інфекцій додає переваг під час акредитації закладу, дає змогу чітко урегульовувати всі заходи щодо організації санепідемрежиму та узагальнює документацію щодо роботи комісії з інфекційного контролю. Тож перегляньте та скачайте локальний наказ про профілактику внутрішньолікарняних інфекцій.

Реформа спеціалізованих ЗОЗ: новий Закон

Оскільки у медичному закладі неабияку увагу приділяють протидії внутрішньолікарняним інфекціям, то й супровідна документація щодо всіх заходів повинна відображати організацію роботи лікарні та мати практичний характер.

Розробляючи локальний наказ щодо протидії внутрішньолікарняним інфекціям, зауважте, що в ньому потрібно передбачити завдання для кожної групи медичного персоналу: окремо медсестрам, окремо завідувачам відділень, окремо профільному лікарю-епідеміологу. Кожен з зазначених у наказі медпрацівників на своєму рівні повнинен не тільки виконувати поставлені завдання, а й контролювати дотримання санітарно-епідемічного режиму на своєму рівні.

Оскільки наказ про профілактику внутрішньолікарняних інфекцій — основний документ про організацію інфекційної безпеки у закладі, у ньому окремими пунктом зазначають вимогу про створення комісії з інфекційного контролю та перелічують членів цієї комісії. Додатково в наказі ставлять вимогу щодо плану роботи комісії. Але документи "План роботи комісії з інфекційного контролю" та "Наказ про затвердження складу комісії з інфекційного контролю" затверджують окремо.

Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в медичному закладі: зразок локального наказуЧитайте: "Перевірки в медичному закладі: порядок, періодичність, підстави"

Скористайтеся прикладом локального наказу «Про організацію системи контролю санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів і профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та створення комісії інфекційного контролю»

КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12

НАКАЗ

03 січня 2016 року Київ № 11

Про організацію системи контролю санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів і профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та створення комісії з інфекційного контролю

На виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XІІ (ст. 15-17, ст. 27, ст. 30, ст. 45-46), Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.05.2000 № 7674/1 (ст. 5, ст. 8, ст. 11-13, ст. 28), наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» від 04.04.2012 № 236; наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика» від 04.04.2008 № 181

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам відділень та старшим медичним сестрам:

1.1. Організувати щотижневі перевірки з виконання вимог санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо боротьби та профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

1.2. Координувати та контролювати виконання посадових інструкцій та чинних нормативних документів з дотримання і забезпечення протиепідемічного та санітарно-гігієнічного режимів у відділеннях стаціонару.

1.3. Забезпечити організацію порядку інформування і проведення першочергових протиепідемічних заходів у разі виникнення підозри на інфекційне, карантинне захворювання.

2. Завідувачам відділень:

2.1. Контролювати визначення клінічних форм післяопераційних гнійно-запальних інфекцій області хірургічного втручання, які підлягають реєстрації та обліку відповідно до «Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду».

2.2. Своєчасно інформувати лікаря-епідеміолога, голову комісії з інфекційного контролю про виникнення випадку внутрішньолікарняної інфекції та забезпечити подачу екстрених повідомлень за формою первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.2006 № 1.

3. Лікарю-епідеміологу, головній медичній сестрі:

3.1. Забезпечити моніторинг виконання вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в стаціонарі.

3.2. Проводити систематичну теоретичну підготовку медичного персоналу лікарні з організації санітарного та протиепідемічного режиму, епідеміології та профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.

4. Створити комісію з інфекційного контролю у складі:

Голова комісії — заступник головного лікаря з лікувальної роботи

(ПІБ)

Члени комісії:

заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності та якості;

(ПІБ)

завідувач хірургічного відділення;

(ПІБ)

завідувач травматологічного відділення;

(ПІБ)

завідувач терапевтичного відділення;

(ПІБ)

лікар-епідеміолог;

(ПІБ)

бактеріолог;

(ПІБ)

головна медична сестра;

(ПІБ)

медична сестра операційна хірургічного відділення.

(ПІБ)

5. Затвердити Положення про комісію з інфекційного контролю Київської міської клінічної лікарні № 12.

6. Комісії з інфекційного контролю:

6.1. Розробити План роботи комісії з інфекційного контролю на 2016 рік.

6.2. Щоквартально проводити перевірки у відділеннях стаціонару щодо дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, виконання вимог з недопущення випадків внутрішньолікарняних інфікувань та за їх результатами робити відповідні висновки.

7. Покласти відповідальність за виконання вимог комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів на керівників структурних підрозділів.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Головний лікар

(підпис) (ПІБ)

Подання:

Лікар-епідеміолог

(підпис) (ПІБ)

Погоджено:

Заступник головного лікаря

з лікувальної роботи

(підпис) (ПІБ)

Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в медичному закладі: зразок локального наказу

Скачайте зразок оформлення наказу про профілактику внутрішньолікарняних інфекцій

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді