Підвищення кваліфікації лікарів: види та форми навчання, документи для зарахування

Підвищення кваліфікації лікарів — безперервний процес, який вимагає чіткого плану та суттєвих витрат часу. Читайте, який порядок проходження курсів підвищення кваліфікації лікарів передбачений законодавством.

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Професія лікаря передбачає постійне навчання протягом усієї трудової діяльності.Саме тому навчальні програми формуються з урахуванням науково-технічного прогресу в медицині. Плани та зміст програм підготовки та перепідготовки фахівців затверджує Міністерство охорони здоров’я України. Тривалість навчання на курсах різна та залежить від плану підвищення кваліфікації лікарів. Основні принципи підвищення кваліфікації лікарів викладені в наказі МОЗ України № 166 від 22.07.1993р. «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)».

Підвищення кваліфікації лікарів: види та форми навчання, документи для зарахуванняЧитайте: "Посадова інструкція молодшої медичної сестри"

Види післядипломного навчання

Щоб максимально адаптувати план курсів підвищення кваліфікації лікарів до сучасних потреб медицини, впроваджено декілька курсів, які забезпечиють безперервний процес навчання лікарів та дають змогу об’єктивно контролювати рівень їх знань та практичних навичок.

Види курсів підвищення кваліфікації

Вид навчання

Причини проведення

Мета проведення

Місце проведення

Особливості

Спеціалізація

З’явилась нова спеціальність чи працівника перевели на певну посаду в зв’язку з тим, що він не міг працевлаштуватись за раніше отриманою спеціальністю.

Набуття нової спеціальності лікарем чи провізором.

Інститути вдосконалення лікарів, кафедри медичних ВУЗів, базові медичні заклади.

Перед направленням на спеціалізацію особа має заміщати посаду за спеціальністю, яку вона планує набути, в якості інтерна чи стажера.

Тематичне удосконалення

Вдосконалення медичної науки та поява нових знань в окремих розділах певної спеціальності.

Проводять для отримання поглиблених знань з окремих розділів раніше набутої спеціальності.

Інститути вдосконалення лікарів, медичні установи, які знаходяться в підпорядкуванні інших міністерств за умови укладання з ними відповідних договорів.

Проводять в період між передатестаційними циклами.

Передатестаційний цикл

Поява нових знань в певній галузі медицини.

Підвищення кваліфікації лікарів для підтримання сучасного рівня знань.

Інститути вдосконалення лікарів.

Проводяться через встановлені проміжки часу протягом усієї трудової діяльності лікаря.

Курси інформації та стажування

Поява нових знань, необхідних лікарю (провізору) в повсякденній практичній діяльності.

Набуття спеціальних знань та вдосконалення навичок необхідних при роботі за певною спеціальністю та посадою.

Науково-дослідні інститути, медичні ВУЗи, багатопрофільні та спеціалізовані лікарні, фармацевтичні заклади, інститути вдосконалення лікарів.

Не заміняють курси спеціалізації чи передатестаційні цикли. Факт закінчення курсів враховується при отриманні права займатись індивідуальною трудовою діяльністю.

Крім того, лікар має постійно здобувати нову інформацію за місцем своєї роботи. Цей процес повинен відбуватись постійно та безперервно. Для цього в кінці року кожний лікар складає індивідуальний план підвищення кваліфікації лікарів на наступний рік.

Підвищення кваліфікації лікарів: види та форми навчання, документи для зарахуванняЧитайте: "Лицензия на медицинскую практику: документы, процедура получения, аннулирование"

Форми післядипломної освіти

Законодавством передбачені такі форми післядипломного навчання:

 • Очна форма – на весь час навчання особа звільняється від виконання професійних обов’язків. За таким принципом проходять курси спеціалізації, передатестаційні цикли, курси тематичного вдосконалення, курси інформації та стажування.
 • Заочно-очна форма навчання. Одна частина навчання (заочна) проходить на робочому місці, друга (очна) – в інститутах, на факультетах післядипломної освіти. За таким принципом проходить навчання в інтернатурі.
 • Виїзна форма навчання – викладачі та висококваліфіковані спеціалісти з певного фаху проводять навчання в медичних закладах.
 • Переривчаста форма навчання – частковий відрив спеціаліста від виробництва. Курси проходять на місцевій базі протягом декількох днів.

Саме завдяки такому підходу до організації курсів та розробки плану підвищення кваліфікації лікарів вдається охопити максимальну кількість спеціалістів.

Підвищення кваліфікації лікарів: види та форми навчання, документи для зарахуванняЧитайте: "Епікриз: оформлення, види"

Планування курсів підвищення кваліфікації

Відповідають за організацію навчання лікарів протягом усього періоду їх трудової діяльності ланки:

 • кадрова служба медичного закладу;
 • МОЗ України;
 • інститути післядипломної освіти.

Кожна із перерахованих структур виконує завдання, визначені в нормативних документах МОЗ України.

Заклади охорони здоров’я зобов’язані:

 • аналізувати потребу в різних видах післядипломного навчання для лікарів, що працюють в цьому закладі;
 • відібрати лікарів, яким необхідно відвідати курси; скласти план-заявку (на наступний рік), в якій зазначити назву циклу, вид навчання;
 • контролювати направлення фахівців на курси відповідно до графіка проходження курсів підвищення кваліфікації лікарів.

На основі таких заявок МОЗ України складає план-рознарядку на різні цикли та подає її в інститут післядипломної освіти. Інститути вдосконалення лікарів, вивчивши потребу, розпочинають складання плану курсів підвищення кваліфікації лікарів на рік. До їх обов’язків входить також організація баз для навчання курсантів, розробка навчальних планів.

Підвищення кваліфікації лікарів: види та форми навчання, документи для зарахуванняЧитайте: "Права пациентов: законодательство и локальные нормы"

Направлення та зарахування лікарів (провізорів) на проходження курсів підвищення кваліфікації

Після отримання направлення на проходження післядипломного навчання, керівник закладу охорони здоров’я видає наказ, відповідно до якого лікар (провізор) відряджається для проходження навчання.

Документи для зарахування на курси підвищенння кваліфкації

 • путівка (підписана головним лікарем та завірена печаткою закладу);
 • посвідчення про відрядження;
 • диплом та завірену його копію;
 • посвідчення про проходження попередніх курсів підвищення кваліфікації (рекомендується також зняти ксерокопію цього посвідчення);
 • свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії (та його копію).

Після прибуття курсанта на курси лікар заповнює його особисту карту.

Вносять такі дані:

 • паспортні дані;
 • дані про ВНЗ, який він закінчував та рік його закінчення;
 • номер та серію диплома;
 • інформацію про попередні курси та кваліфікаційну категорію;
 • стаж роботи по закінченню ВНЗ, окремо вказує стаж діяльності за фахом.

Після перевірки даних, зазначених в карті курсанта з вказаними в оригіналах документів, лікар (провізор) зараховується на відповідні курси. Наказ про це видається по інституту удосконалення лікарів. На період навчання на курсах підвищення кваліфікації лікарів курсанти забезпечуються гуртожитком.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді