Лікар стоматолог-терапевт: посадова інструкція

Скачайте та завантажте посадові інструкції стоматолога-терапевта

Приймаючи в заклад на роботу стоматолога-терапевта, керівництво повинно подбати, аби працівник мав усі необхідні ресурси для надання кваліфікованої медичної допомоги, використовував сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

Також перегляньте нову посадову інструкцію гігієніста-зубного.

Загальні обов’язки стоматолога-терапевта:

  • розробка плану обстеження хворого,  уточнення обсягів і раціональних методів обстеження пацієнта для отримання в максимально короткий строк повної і достовірної діагностичної інформації;
  • діагностування на підставі клінічних спостережень та обстежень, збору анамнезу, даних клініко­лабораторних та інструментальних досліджень;
  • призначення та контроль лікування, організація або самостійне проведення діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та профілактичних процедур  і заходів;
  • участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності та підготовка необхідних документів для медико-­соціальної експертизи.

Перелік робочих завдань в посадовій інструкції варто складати з огляду на умови і тип закладу, але в будь-якому разі важливо врахувати всі види його роботи. Важлива умова роботи медичного працівника – дотримування норм медичної етики і деонтології. І цей аспект обов’язково варто передбачити в посадовій інструкції на рівні зі знанням законодавчої бази та внутрішніх вимог закладу.

Лікар стоматолог-терапевт: посадова інструкціяЧитайте: "Медична документація з організації лікувального харчування: форми"

 

В  посадовій інструкції стоматолога-терапевта передбачають обов’язок надавати консультативну допомогу лікарям інших підрозділів закладу охорони здоров’я за своєю спеціальністю, працювати в тісному контакті з суміжними спеціалістами, а також із санітарно-­епідеміологічними службами щодо постійного контролю за екологічними умовами, промисловими шкідливими речовинами, вмістом фтору, йоду в питній воді та продуктах харчування.  

Лікар стоматолог-терапевт: посадова інструкція

Скачайте посадову інструкцію стоматолога-терапевта

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді