Соціальна ефективність медичного закладу

Соціальна ефективність — це ступінь досягнення соціального результату. На рівні всієї галузі — зростання тривалості життя населення, зниження показників смертності та інвалідності, задоволеність суспільства в цілому системою надання медичної допомоги. Щодо конкретного хворого — повернення його до праці та активного життя в суспільстві, задоволеність медичною допомогою.

Соціальна ефективність охорони здоров’я за своїм змістом дуже близька до медичної ефективності, однак їх слід розмежувати.

Медичну ефективність визначає поліпшення здоров’я пацієнта з початку захворювання до повного одужання і відновлення працездатності, а соціальну ефективність — поліпшення здоров’я населення, зниження захворюваності, передчасної смертності, поліпшення демографічних показників, задоволеність населення медичною допомогою та санітарно-­епідеміологічним обслуговуванням.

Соціальна ефективність медичного закладуЧитайте: "Форма № 003-1/о: медична карта переривання вагітності"

Соціальна ефективність охорони здоров’я полягає у запобіганні захворюванню у якнайбільшої кількості осіб, зниженні інвалідизації та передчасної смертності, а також — поліпшенні якості та культури медичного обслуговування, економії часу пацієнтів при різних організаційних формах медичного обслуговування.

За одиницю вимірювання соціального збитку беруть частоту виникнення серед населення негативних зрушень у стані здоров’я, що характеризує, з одного боку, наявність хворобливих станів (ступінь ураженості захворюванням), а з іншого — ступінь тяжкості хвороби та її результат (патологічні стани без втрати працездатності, з нетривалою втратою працездатності, зі стійкою втратою працездатності — інвалідність і летальний результат) у певний момент або період. Соціальна ефективність виявляється у поліпшенні всіх цих показників у результаті проведених профілактичних та лікувальних заходів.

Показники такого вимірювання є достовірними, якщо наявна виражена залежність між конкретними заходами та інтенсивністю поширення, формою тяжкості певного захворювання. Вдалими прикладами соціальної ефективності можна вважати ліквідацію та різке зменшення кількості випадків захворювання
на поліомієліт та дифтерію завдяки успіхам медичної науки та профілактики, проведеної органами й установами охорони здоров’я.

Соціальна ефективність медичного закладуЧитайте: "Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якість"

Як приклад наведемо розрахунок величини соціального ефекту щодо зниження захворюваності або передчасної смерті при незміненому населенні за такою формулою:

Еѕ=А0t – (A1+A2+A3+...+At)

де  

               Es соціальний ефект, виражений кількістю випадків запобігання захворюваності (передчасної смерті);

                А0 — кількість випадків захворювань (смертей) у базовому році (перший рік періоду спостереження);

                At — кількість випадків захворювань (смертей) у останньому році спостереження;

                t — кількість років спостереження.

Соціальна ефективність медичного закладуЧитайте: "Амбулаторія: організація роботи та основні завдання"

Соціальна ефективність діяльності закладів охорони здоров’я демонструє ступінь задоволення потреби населення у здоров’ї та медичних послугах. Це досить суб’єктивний показник, який не є панівним критерієм. Виділення цього поняття є умовним, адже соціальний ефект тісно пов’язаний з економічним.

Цей зв’язок виражений такими показниками: 

  • кількість врятованих пацієнтів працездатного віку (при визначенні економічної ефективності) і незалежно від можливості працювати (при визначенні соціальної ефективності);
  • загальна кількість врятованих пацієнтів за рахунок зниження загальної та дитячої смертності;
  • зростання кількості осіб економічно активного періоду за рахунок зниження захворюваності, інвалідності.

Узагальнена формула визначення коефіцієнта соціальної ефективності (Кс) виглядає так:

визначення соціальної ефективності медичного закладу

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді