Форма № 108-2/о – правила заповнювання

Контакт з кров’ю чи іншими біологічними рідинами, забрудненими ними поверхнями чи інструментами, загрожує медичному працівникові ризиком зараження ВІЛ-інфекцією. Щоб знівелювати такий ризик, працівник повинен пройти поствакцинальну профілактику. В кожному випадку проходження такої профілактики заповнюється форма № 108-2/о.

Форма № 108-2/о та інструкція щодо її заповнювання затверджені Наказом МОЗ України № 410 від 22.05.2013 (надалі – Наказ № 410). Інструкція передбачає ведення цього документа в усіх медичних закладах, працівники яких постраждали внаслідок контакту з будь-яким біологічним матеріалом хворого. «Реєстраційна карта випадку контакту, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків, особи з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) №____» (надалі – Реєстраційна карта) зберігається в медичному закладі протягом п’яти років.

Форма № 108-2/оЧитайте: "ВІЛ-інфіковані пацієнти: особливості медичного догляду"

Де можна отримати постконтактну профілактику

Після контакту з кров’ю чи іншими біологічними рідинами хворого, забрудненими ними інструментами чи обладнанням, медичний працівник може звернутись по допомогу до закладу:

 • в якому стався інцидент;
 • за місцем проживання;
 • за відомчою належністю.

Однак слід пам’ятати, що право проводити постконтактну профілактику ВІЛ-інфекції мають не всі заклади охорони здоров’я.

 Таку процедуру проводять:

 • обласні центри по боротьбі зі СНІДом;
 • Київський міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом;
 • Севастопольський міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом;
 • Кримський республіканський центр по боротьбі зі СНІДом;

Форма № 108-2/оЧитайте: "Поширення ВЛІ через руки медиків - масштаби проблеми"

Заповнювання форми № 108-2/о

Форму № 108-2/о заповнюють в декількох примірниках залежно від того, до якого медичного закладу по допомогу звернулась особа, яка мала контакт з кров'ю чи біологічними рідинами під час виконання нею професійних обов’язків:

 • при зверненні до медичного закладу, який не проводить постконтактну профілактику – в 4 екземплярах;
 • при зверненні до регіонального центру СНІДу – у двох.

В разі, якщо медичний працівник, після контакту з кров’ю чи іншими біологічними рідинами, звернувся за допомогою в лікувальний заклад, що не проводить постконтактну профілактику ВІЛ-інфекції, реєстраційну форму № 108-2/о на нього виписують в чотирьох екземплярах:

 • перший екземпляр підшивають до «Медичної карти амбулаторного хворого» в цьому ж медичному закладі;
 • три інших примірники передають до того медичного закладу, в якому буде проводитись постконтактна профілактика.

Якщо ж працівник звернувся відразу до регіонального центру СНІДу, «Реєстраційна карта» заводиться у двох примірниках. Після проходження всіх профілактичних процедур один примірник підшивається до медичної карти хворого, інший – зберігається в центрі СНІДу.

Форма № 108-2/оЧитайте: "Iнфекційна безпека медичного персоналу: розробляємо план заходів"

Форма № 108-2/о

Скачайте бланк форми № 108-2/о

Структура форми № 108-2/о

Форма № 108-2/о містить п’ять розділів. Перші три розділи заповнює лікар того медичного закладу, до якого звернулась особа після контакту з біологічними рідинами хворого. Два останні розділи заповнює лікар медичного закладу, в якому власне й проводилась постконтактна профілактика.

Розділ І

Перша частина документа містить інформацію про медичного працівника, який проходить постконтактну профілактику. Всі дані вносяться розбірливим почерком відповідно до паспорта постраждалої особи. Однак місце проживання особи вказується фактичне, що дасть можливість зв’язатися з нею у разі необхідності. Серед іншої важливої інформації до першого розділу документа вносять дані про вакцинацію проти гепатиту В та наявність страхового поліса на випадок інфікування ВІЛ (зазначається назва страхового агента та дата, коли страхування було проведене).

Форма № 108-2/оЧитайте: "Амбулаторія: організація роботи та основні завдання"

Розділ ІІ

До цього розділу заносять інформацію про випадок контакту з біологічними рідинами хворого:

 • час та дата контакту;
 • вид робіт, який призвів до контакту;
 • біологічна рідина, з якою відбувся контакт;
 • допомога, яку отримав працівник відразу після контакту.

В розділі ІІ форми № 108-2/о зазначають також засоби індивідуального захисту, які використовував працівник на момент контакту.

Розділ ІІІ

До третього розділу документа лікар вносить дані про особу, з чиїми біологічними рідинами відбувся контакт у медичного працівника. В окремі графи вносяться дані, якщо такі отримані, про наявність чи відсутність у цієї особи вірусних гепатитів В та С, її ВІЛ-статус.

Форма № 108-2/оЧитайте: "Функція онлайн-запису до лікаря: переваги і недоліки"

Розділи ІV та V

Ці розділи заповнюють у тому випадку, коли встановлено, що працівник потребує постконтактної профілактики. В окремі графи лікар вносить дані про результати лабораторних обстежень, дані тестувань на ВІЛ та вірусні гепатити. Надалі він послідовно вносить інформацію про схему прийому антиретровірусних препаратів. У випадку виникнення побічної реакції на медичні препарати, повна інформація щодо цього випадку викладається лікарем у V розділі Реєстраційної карти форма № 108-2/о. Правдивість усієї інформації лікар засвідчує своїм підписом з зазначенням прізвища та ініціалів.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді