Самоосвіта медичних сестер: як стимулювати працівників?

Самоосвіта медичних сестер значно впливає на якість надання медичної допомоги. Та задля того, щоб у працівників було бажання вдосконалювати свої професійні якості та підвищувати професійну компетентність, треба їх постійно заохочувати. Читайте, як це зробити!

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Високу якість роботи неможливо забезпечити без глибоких професійних знань, творчого підходу до медичної справи, основи якої полягають у якісній деонтологічній підготовці, що потребує постійного підвищення кваліфікації медичних працівників. Безперервний розвиток і удосконалення форм підвищення кваліфікації медичного персоналу позитивно впливає на стан лікувального та діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я.

Етапи організації самоосвіти медичних сестер

Нині самоосвіта визнається одним з найефективніших шляхів розвитку професійної компетентності медичних сестер. Організація самоосвіти медичного працівника залежить від рівня його підготовки, визначення проблеми, мети вдосконалення його майстерності, вибору форм і методів узагальнення досвіду та поділяється на такі етапи:

  • діагностичний — визначення проблем у роботі;
  • організаційний — забезпечення умов до самоосвіти, підготовка науково-методичних матеріалів і мотивація;
  • практичний — послідовне розв’язання всіх завдань, спостереження, а у разі потреби — моніторинг та корекція;
  • узагальнюючий — аналіз результатів і розробка прогнозу на майбутнє.

Самоосвіта медичних сестер: як стимулювати працівників?Читайте: "Посадова інструкція медичної сестри операційної"

Стимулювання медичних сестер до самоосвіти

З розвитком соціальних відносин у суспільстві змінюються й потреби персоналу, у тому числі і медичного. Тож окрім матеріального заохочення велике значення мають моральні стимули і соціальні пільги. Звичайно, основною метою працівників є одержання матеріальної винагороди, але при цьому не менш важливим є отримання задоволення від роботи. Парадокс полягає у тому, що керівництво зазвичай намагається одержати максимум прибутку при мінімумі витрат, у тому числі й на працівників, а працівники прагнуть отримати більшу матеріальну винагороду при меншому обсязі виконуваних робіт. Тому у пошуку компромісу між очікуваннями працівників і керівництва полягає сутність одного з методів мотивації — стимулювання.

Досвідчений керівник медсестринським персоналом повинен пам’ятати, що колектив закладу охорони здоров’я є найціннішим його ресурсом, який може постійно самовдосконалюватися. Як наслідок, удосконалюється установа, а відповідно і збільшується прибуток. Тому знання мотивів, що спонукають підлеглих до самоосвіти, є вкрай важливим.

Стимули у вигляді матеріальних, духовних і соціальних благ є додатковим джерелом задоволення численних потреб медичного працівника і його родини та сприяють розвитку його особистісних та професійних якостей. Стимулювання й соціальний контроль містять у собі зовнішні спонукання й елементи трудової ситуації. До них відносяться умови, що безпосередньо визначають заробітну плату, організацію й зміст праці, у сполученні з тими умовами, які опосередковано впливають на працю: житлово-побутові умови, місце проживання, культурно-оздоровча база тощо.

Зрозуміло, що вплив цих елементів трудової ситуації багато в чому залежить від їхньої значимості для конкретної особи: одна людина прагне зробити кар’єру, інша — отримати додатковий вільний час, який може бути використаний у тому числі і для навчання, а хтось мріє про можливість управління, адже завжди є перспектива з часом стати старшою медичною сестрою у відділенні.

Медичні працівники, професія яких пов’язана зі збереженням здоров’я і життя людей, потребують особливого підходу до стимулювання самоосвіти через створення особистісно значимих умов або ситуацій, що спонукатимуть їх діяти певним чином.

Самоосвіта медичних сестер: як стимулювати працівників?Читайте: "Принципи та приклади спілкування з родичами хворого"

Форми самоосвітньої діяльності медсестер

Із розвитком способів лікувально-профілактичної допомоги зростають і вимоги до професійної майстерності медичного персоналу. Самоосвітня діяльність медичної сестри, передбачає вивчення наукової, методичної та навчальної літератури, організацію індивідуальної роботи та роботи у групах, наприклад, проведення конкурсів-оглядів до певних свят на звання кращої медичної сестри, процедурної сестри, молодшої медичної сестри, сестри-господині, кращого медичного поста, а також обмін досвідом та участь у тренінгах і семінарах.

Професійні якості, які демонструє персонал під час оглядів, нові набуті під час навчання навички, ерудиція та професійна майстерність обов’язково проявлятимуться у повсякденній трудовій діяльності, а великий спектр умінь співробітників дозволить керівництву мобільно використовувати кадри під час відпусток або провести певні кадрові зміни.

Самоосвіта медичних сестер: як стимулювати працівників?Читайте: "Утилизация и уничтожение лекарственных средств – общие правила и формы"

Заохочення медичних сестер до самоосвіти

Кожна головна медична сестра добре знає: заохочення — ефективний метод підвищення зацікавленості в роботі і поліпшення її результатів. Крім того, існує достатня кількість засобів заохочення, які не потребують фінансових витрат, та й практика матеріальних заохочень показує, що до них працівники звикають швидко і мотиваційна функція зникає. Іноді добре слово керівника або схвалення колег дають більший ефект, ніж гроші. Застосовувати методи нематеріального заохочення на практиці зовсім просто.

Одним із найпростіших засобів нематеріального заохочення медичних працівників до самоосвіти залишається публічне визнання їхніх досягнень. Людині завжди приємно, коли її хвалять і про це всі знають. Але під час застосування цього методу головне помічати позитивні риси кожного працівника. Повідомляти про досягнення можна під час загальних зборів колективу, також розмістити листи-подяки кращим медичним сестрам на інформаційних стендах. Стануть у нагоді й запрошення на профільні семінари та лекції для підвищення кваліфікації медичних працівників.

На базі закладу охорони здоров’я можна організувати і провести читацьку конференцію, у тому числі і за матеріалами щомісячного журналу «Довідник головної медичної сестри». Постійна самоосвіта, тобто поповнення знань зі спеціалізованої літератури, практичних спостережень має стати правилом для кожного медичного працівника.

Самоосвіта медичних сестер: як стимулювати працівників?Читайте: "Внутрішньолікарняні інфекції: види, причини поширення, ізоляція інфікованих"

Медичні працівники завжди бажають знати, що керівництво дбає про підлеглих, тому поцікавтеся у них, чи все гаразд на роботі та вдома. Бажано частіше спілкуватися з колективом — так можна дізнатися про досягнення та недоліки у роботі і визначитися з подальшою мотивацією працівників.

Заохочуйте працівників наявністю вільного часу, використовуючи гнучкий розпорядок робочого часу, адже тоді вони отримують значно більшу можливість в індивідуальному порядку координувати свої професійні обов’язки та особисті інтереси. Новий ступінь свободи у розпорядженні робочим часом спонукає людину до самоорганізації та підвищення особистої відповідальності.

Можна створити і використовувати банк робочого часу, при цьому час, відпрацьований за певний обліковий період понад встановлену норму не зникає, а записується на особовий рахунок працівника. Накопичений час у подальшому можна використати для відвідин тематичних лекцій та семінарів, якщо таке навчання відбувається у робочий час.

Самоосвіта медичних сестер: як стимулювати працівників?Читайте: "Профілактика професійних захворювань медичних працівників на вірусні гепатити"

Залучення медичних працівників до управління

Якщо медичний працівник займається самоосвітою і постійно підвищує свій професійний рівень, можна запропонувати йому нове і цікаве заняття: низку керівних функцій, які перетворилися для головної медичної сестри на щоденну рутину, а для підлеглих можуть стати захоплюючим і відповідальним завданням. Передача деяких обов’язків від керівника
до підлеглого, який успішно справляється зі своєю роботою, сприймається працівником як визнання його відповідальності й активності. Але необхідно заздалегідь продумати, яка робота буде для нього цікавою, щоб нові обов’язки не перетворилися із заохочення на покарання.

Наприклад, хтось із медичних сестер мріє опанувати комп’ютер, щоб дізнатися, що саме так цікавить її дітей чи онуків у сучасних гаджетах, тому залюбки візьметься за складання реєстрів у електронному вигляді або прийматиме електронну пошту для вивчення можливостей інтернету, а можливо, ще й запишеться на курси користувачів персональним комп’ютером.

А для молодих ініціативних працівників надання можливості діяти самостійно і навчатися новому є кроком до професійного зростання. Це також показує їм, що керівництво зацікавлене у розвитку своїх працівників. Долучайте тих медичних сестер, котрі займаються самоосвітою, до процесу прийняття рішень, особливо таких, які стосуються безпосередньо колективу. Це продемонструє, що керівництво поважає професійну думку кожного.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді