Організація сестринського догляду у психіатрії - пам'ятка

Перегляньте зразок плану сестринського догляду у відділенні психіатрії та використовуйте його для складання такого ж документу у вашому медичному закладі.

Найважливішим критерієм під час оцінювання якості догляду за пацієнтами є відсутність ускладнень, повʼязаних із виконанням маніпуляцій.

Перед складанням плану сестринського догляду за пацієнтами психіатричного віддіення медична сестра оцінює стан пацієнта. Згідно з картою спостереження за станом пацієнта на рівні медичної сестри (додаток до історії хвороби) вона визначає обсяг медсестринської допомоги.

Основні напрями діяльності медичної сестри:

 • забезпечення адекватного догляду;
 • проведення санітарно-гігієнічних процедур;
 • допомога в адаптації до проживання в умовах відділення;
 • медикаментозна терапія;
 • дотримання принципів етики та деонтології.

На жаль, останній пункт не завжди сприймають серйозно, а інколи про нього взагалі забувають. Завдання головної медичної сестри полягає у тому, щоб контролювати дотримання принципів етики та деонтології медсестринським персоналом, стежити за їхньою поведінкою, висловлюваннями, ставленням до пацієнтів. Особливо, якщо доводиться працювати з такою непростою категорією, як психічнохворі.

1. Планування сестринського догляду за кожним пацієнтом потрібне для того, щоб поліпшувати, зберігати і відновлювати психічне здоров’я пацієнтів.

2. Перед складанням плану медична сестра оцінює стан пацієнта і визначає обсяг медсестринської допомоги згідно з картою спостереження за станом пацієнта на рівні медичної сестри (додаток до історії хвороби).

Організація сестринського догляду у психіатрії - пам'яткаЧитайте: "Відпустки медичних працівників – складаємо графік"

3. Для виконання плану від медичної сестри вимагають:

3.1. Уміти встановлювати контакт із пацієнтом.  Враховувати стать пацієнта, особливості характеру, соматичний стан, соціальні проблеми, взаємовідносини в сім’ї, з родичами, на роботі.

3.2. Оцінювати медико-соціальні проблеми пацієнта, їхній вплив на його життя.

3.3. Визначати у пацієнта ознаки психічних захворювань та їхній ступінь.

4. Медичний персонал стаціонару, куди надійшов хворий, визначає здатність пацієнта до самодопомоги.

5. Медичні сестри працюють над створенням терапевтичного середовища, мікроклімату для одужання або поліпшення стану хворого.

6. Медичні сестри якісно виконують лікарські призначення.

7. Медичні сестри використовують у роботі психологічні та психотерапевтичні підходи.

8. Надання допомоги пацієнту базується на медсестринському процесі з виконанням всіх зазначених етапів:

 • медсестринська оцінка стану пацієнта;
 • визначення проблем пацієнта;
 • планування;
 • медсестринські втручання;
 • оцінювання результатів медсестринських втручань.

9. Медична сестра відповідає за результат лікування згідно зі своїми посадовими обов’язками у встановленому законодавством порядку.

10. Якісний догляд і нагляд за хворими передбачає:

 • співпрацю (проходження практики, навчання, дослідницьку роботу);
 • персональну відповідальність;
 • партнерські стосунки «медсестра-хворий»;
 • єдине бачення проблеми й загальний план її реалізації (беруть участь всі медсестри зміни);
 • відповідна кваліфікація і компетентність медичного персоналу;
 • ініціатива і самовіддача в роботі з пацієнтом;
 • лідерство всіх медсестер у досягненні поставленої мети;
 • оптимізм;
 • стимулювання працівників;
 • компетентність і професіоналізм;
 • особисті якості медсестри (милосердя, увага і готовність допомогти, комунікабельність).

Організація сестринського догляду у психіатрії - пам'яткаЧитайте: "Мотивація медичного персоналу на практиці"

11. Для здійснення медсестринського догляду медсестра має знати:

 • симптоматику психічних захворювань;
 • особливості догляду за пацієнтами з урахуванням психопатологічної симптоматики;
 • особливості комунікативної поведінки хворих при психічних захворюваннях;
 • особливості індивідуального догляду;
 • принципи сестринської допомоги при невідкладних станах;
 • принципи лікувально-охоронного режиму;
 • принципи взаємовідносин «медсестра-пацієнт»;
 • техніку виконання процедур, маніпуляцій, які належать до компетенції медичної сестри;
 • найпростіші методики раціональної психотерапії та вміти застосовувати їх на практиці.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді