Психосоціальна робота у медичному закладі – роль медичної сестри

Психосоціальна робота у медичному закладі первинної ланки – це один з важливих аспектів профілактичної діяльності. Розглянемо, як її організувати, які види робіт спланувати та яка роль медичних сестер у ній.

Обов’язком медичного персоналу закладу, який надає первинну медичну допомогу,  є не просто надання медичних послуг в рамках призначеної схеми лікування, а й встановлення тривалих відносин з пацієнтом, проведення профілактичних заходів та психологічна підтримка в процесі лікування.

Психосоціальна робота у медичному закладі – роль медичної сестриЧитайте: "Поводження з медичними відходами: нові вимоги законодавства"

Нагадаємо, що Положення про амбулаторію визначають такі функції медичного закладу первинної ланки:

 • Організація профілактичних заходів та раннє виявлення неінфекційних захворювань серед населення;
 • Моніторинг стану здоров’я людей, які знаходяться в групі ризику;
 • Профілактика та раннє виявлення соціально-небезпечних захворювань засобами ПМД в амбулаторії, ФАПах, фельдшерських пунктах;
 • Організація профілактичних заходів щодо інфекційних та паразитарних хвороб, облік випадків захворювань;
 • Зниження рівня смертності та інвалідності серед населення шляхом скринінгу хвороб, які до цього призводять;
 • Облік та диспансерний нагляд за пацієнтами з хронічними захворюваннями, а також  дорослих та дітей з інвалідністю, ведення відповідної медичної документації;
 • Організація та впровадження сестринського нагляду за людьми з хронічними захворюваннями, дорослими та дітьми з інвалідністю;
 • Організація санітарно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, відповідального батьківства тощо;
 • Облік та моніторинг стану здоров’я населення  на відповідній території.

Психосоціальна робота у медичному закладі – роль медичної сестриЧитайте: "Проведення клінічних досліджень лікарських засобів: укладання договору"

Суміжні з цими функціями посадові обов’язки предбачені у посадових інструкціях медичних сестер сімейної медицини. Виходячи з перелічених завдань, можна зробити висновок, що сестринський нагляд передбачає психосоціальну роботу. Адже здорова психіка забезпечує оптимальну  життєдіяльність людини, і навпаки, деструктивні зміни в житті призводять до деструктивних змін в психіці. Психосоціальна робота - це допомога людям, які відчувають психологічний дискомфорт внаслідок соціальних, соціально-економічних чи медико-соціальних причин:

 • Безробіття
 • Втрата близьких
 • Інвалідність
 • Хвороба
 • Вимушена зміна місця проживання
 • Участь у бойових діях
 • Повернення з місць позбавлення волі

Психосоціальна робота у медичному закладі – роль медичної сестриЧитайте: "Бактерицидні лампи та їх застосування у медичних закладах"

Для того, щоб психосоціальна робота у медичному закладі була систематичною і ефективною, на локальному рівні потрібно розробити інструкцію з психосоціальної роботи для медичних сестер. Ця інструкція до того ж стане документальним підтвердженням роботи медичного закладу із цим напрямком та знадобиться під час підготовки звітності.

Основні заходи в межах психосоціальної роботи:

 • Моніторинг осіб, які мають показання (траждають від депресії, отримали інвалідність тощо);
 • Інформування населення щодо профілактики захворювань і організація відповідних заходів (випуск бюлетеня, заходи спільно з  громадськими організаціями тощо);
 • Просвітня робота щодо психофізичної гігієни;
 • Особисте відвідування пацієнтів, за якими проводиться нагляд;
 • Консультування та робота з близькими особи, яка переживає сильний стрес з приводу перелічених причин;
 • Ведення медичної відповідної документації.

!Важливо: Щоб проводити психосоціальну роботу серед населення, медична сестра повинна мати відповідну підготовку: знати про хвороби та психологічні стани, які виникають у населення з категоріями ризику, уміти виявляти проблеми, з  якими потрібно надалі працювати, уміти розрізняти прізноманітні прояви психологічних розладів. 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді