Працевлаштування, оплата праці та атестація на посадах лаборантів бюро судово-медичної експертизи

З листа до редакції: «Наше міське клінічне бюро судово-медичної експертизи потребує спеціалістів з лаборантською освітою, яких сьогодні випускають в обмеженій кількості. Чи можемо ми влаштувати молодших спеціалістів з медичною освітою на лаборантські посади? Чи можемо платити їм заробітну плату як лаборантам (після проведення курсів удосконалення з циклу «Лабораторна справа»)? Чи маємо право на їх атестацію та присвоєння кваліфікаційної категорії з циклу «Лабораторна справа/Патологія» згідно з наказом МОЗ «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742?»

Прийом медичних працівників на роботу у заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності чи відомчої належності, має здійснюватися з дотриманням кваліфікаційних вимог Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117.

Правилами зазначеного нормативного документа, зокрема, визначені і кваліфікаційні вимоги до посад «лаборант з патологоанатомічних досліджень» та «лаборант судово-медичної лабораторії».

Вимогами до лаборанта з патологоанатомічних досліджень є:

 • неповна вища освіта (освітньо-кваліфікаційних рівень — молодший спеціаліст) або базова вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина»;
 • спеціальність «Лабораторна діагностика»;
 • подальша спеціалізація за фахом «Патологічна анатомія»;
 • без вимог до стажу роботи.

До лаборанта судово-медичної лабораторії висувають такі вимоги:

 • неповна вища освіта (освітньо-кваліфікаційних рівень — молодший спеціаліст) або базова вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина»;
 • спеціальність «Лікувальна справа» або «Лабораторна діагностика»;
 • подальша спеціалізація за фахом «Судова медицина»;
 • без вимог до стажу роботи.

Відповідно заклад охорони здоров’я може приймати на роботу молодших спеціалістів з медичною освітою на лаборантські посади виключно з дотриманням наведених вимог.

При зарахуванні такого працівника на посаду йому одразу встановлюється посадовий оклад відповідно до посади лаборанта у державних та комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, оскільки заробітна плата відноситься до умови праці, які є істотними для працівника і в обов’язковому порядку мають бути закріплені в трудовому договорі під час його укладення.

Встановлення посадового окладу не може здійснюватися відповідно до факту проходження працівником циклу курсів удосконалення, оскільки в медичній галузі заробітна плата встановлюється залежно від кваліфікації працівника, а отже — від наявності певної кваліфікаційної категорії.

Відповідно до норм пункту 1.5 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742, лаборанти можуть бути допущені до атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії у разі відповідності наведеним нижче критеріям:

 • стаж роботи за спеціальністю, за якою атестується спеціаліст, не менше п’яти років;
 • закінчені протягом останніх п’яти років у закладі (підрозділі) післядипломної освіти курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • бажання атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії.

Атестація проводиться за спеціальностями, передбаченими номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою.

Молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють на посадах фельдшерів-лаборантів та лаборантів патологоанатомічних бюро (центрів, відділів, відділень), судово-медичних бюро (відділів, відділень), проходять атестацію за спеціальністю «лабораторна справа (патологія)».

До стажу роботи для проходження атестації за цією спеціальністю їм, крім того, зараховується і період роботи на посадах фельдшерів-лаборантів, лаборантів, технологів з лабораторної діагностики лабораторій (відділів, відділень) усіх найменувань закладів охорони здоров’я.      

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Тарифні розряди посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Лаборантам (фельдшерам­лаборантам) відповідно до кваліфікаційної категорії встановлюється такий тарифний розряд:

 • вищої кваліфікаційної категорії — 10;
 • першої кваліфікаційної категорії — 9;
 • другої кваліфікаційної категорії — 8;
 • без категорії — 7.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді