Локальний наказ про тестування медсестер: зразок

Наказ про тестування медичних сестер — ще один документ, який варто додати до річного звіту медсестри. Окрім того, він дасть змогу встановити порядок тестування персоналу в межах медзакладу. Тож перегляньте зразки та візьміть до уваги їх структуру, щоб застосувати у своєму закладі

Профілактика ВІЛ-інфікування у медзакладі ►►► ТЕСТ

Приклад локального наказу щодо удосконалення навичок молодших спеціалістів з медичною освітою

Комунальний заклад

«Зразківський обласний онкологічний диспансер»

НАКАЗ

10.10.2020

№ 145

Про удосконалення навичок
молодших спеціалістів з медичною освітою

На виконання наказу Зразківського управління охорони здоров’я від 22.04.2019 № 123-ос «Про удоскроналення навичок молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу»

НАКАЗУЮ:

1.1. Затвердити тестові завдання з надання невідкладної долікарської допомоги, трансфузіології, інфекційних захворювань, діагностики, лабораторних методів проведення досліджень, інфекційної безпеки, локальних протоколів медичної сестри з догляду за пацієнтом за профілем роботи:

1.1.1. За спеціальностями «Сестринська справа», «Хірургія» (додаються).

1.1.2. За спеціальністю «Терапія» (додаються).

1.1.3. За спеціальністю «Педіатрія» (додаються).

1.1.4. За спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» (додаються).

1.1.5. За спеціальністю «Хірургія (сестри медичні операційні)» (додаються).

✅✅✅ Річний звіт старшої медичної сестри

2.1. Провести контрольне визначення рівня знань і навичок молодших спеціалістів з медичною освітою відділень/центрів закладу, з 3 по 11 листопада 2020 року.

2.2. Призначити співголовою комісії відділення/центру, де проводять оцінювання, завідувача відділення/центру, членами комісії — лікаря, старшу медичну сестру відділення/центру.

2.3. Створити комісію для проведення контрольного визначення рівня знань і навичок молодших спеціалістів з медичною освітою у складі:

Голова комісії

заступник головного лікаря з медсестриснтва

Іваненко О. М.

Співголова

завідувач відділення/центру, де проводять навчання

<...>

Члени комісії:

голова сектору навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації

Порох С. І.

старша медична сестра онкохірургічного відділення № 3

Макаренко Л. І.

старша медична сестра відділення/центру, в якому проводять навчання

<...>

2.4. Старшим медичним сестрам відділень/центрів:

2.4.1. Організувати тестування молодших спеціалістів з медичною освітою за затвердженими тестовими завданнями згідно зі спеціальностями.

2.4.2. Результати відповідей молодших спеціалістів з медичною освітою записувати у відповідний бланк (додається).

2.4.3. Після завершення комп’ютерного тестування оформлювати протокол.

2.4.4. Один екземпляр протоколу зберігати у відділенні/центрі, копію надавати заступнику головного лікаря з медсестринства.

2.5. Голові сектору навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації на засіданні ради медичних сестер 12.11.2020 довести до відома результати проведеного комп’ютерного тестування молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника головного лікаря з медсестринства Іваненка О. М.

Головний лікар

Головний

В. В. Головний

Гостьовий доступ до ВШГМ

Приклад локального наказу щодо складання усного заліку молодшими спеціалістами з медичною освітою

Комунальний заклад

«Зразківський обласний онкологічний диспансер»

НАКАЗ

10.10.2020

№ 145

Про складання усного заліку
молодшими спеціалістами з медичною освітою

На виконання наказу Зразківського управління охорони здоров’я від 22.04.2019 № 123-ос «Про удоскроналення навичок молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу»

НАКАЗУЮ:

1. Провести усний залік (демонстрація навичок персоналу на робочих місцях у відділеннях/центрах закладу) для молодших спеціалістів з медичною освітою на знання та дотримання вимог наказів МОЗ із санітарно-епідемічного благополуччя, санітарно-гігієнічного режиму, алгоритмів епідемічно безпечного виконання маніпуляцій, процедур, правил роботи з лікарськими засобами, правил поводження з медичними відходами, правил ведення медичної документації, з 4 по 21 листопада 2020 року.

2. Для проведення заліку створити комісію у складі:

Голова комісії

заступник головного лікаря з медсестринства

Іваненко О. М.

Члени комісії:

сестра медична старша обласного центру радіаційної онкології (голова сектору контролю та оцінки якості роботи)

Бевз Н. М.

сестра медична старша онкохірургічного відділення № 2 (голова сектору навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації)

Пущенко С. І.

провізор

Маєнко А. В.

3. Встановити графік складання заліків у відділеннях/центрах закладу:

Обласний центр онкологічної урології

04.11.2020

Онкохірургічне відділення № 1

05.11.2020

Онкохірургічне відділення № 2

06.11.2020

Онкохірургічне відділення № 3

07.11.2020

Онкогінекологічний центр

08.11.2020

Диспансерно-поліклінічне відділення, медичні сестри приймального відділення

18.11.2020

Старші медичні сестри

21.11.2020

4. За результатами заліку складати відповідний протокол.

5. Заступнику головного лікаря з медсестринства Іваненку О. М. на загальнолікарняній конференції, що відбудеться 2 грудня 2020 року, оголосити результати проведення заліків.

6. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника головного лікаря з медсестринства Іваненка О. М.

Головний лікар

Головний

В. В. Головний

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді