Атестація робочих місць за умовами праці: чи обов’язково її проводити для всіх медичних працівників

Наш експерт консультує щодо того, чи обов’язково потрібно проводити атестацію робочих місць за умовами праці для всіх медичних працівників, робота яких дає право на підвищення посадових окладів у зв’язку з небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я затверджені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Відповідно до пункту 2.4.5 Умов оплати праці працівникам закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів передбачено підвищення посадових окладів (тарифних ставок) у зв’язку зі  шкідливими і важкими умовами праці.

Перелік закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, наведено у додатку 3 до Умов оплати праці.

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником закладу чи установи за погодженням із профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків працівників та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці.

При цьому для встановлення підвищених посадових окладів (ставок) атестація робочих місць за умовами праці не вимагається.

Водночас, згідно з підпунктом 3.4.5 Умов оплати праці працівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, зайнятим на роботах із шкідливими і  важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12% посадового окладу (тарифної ставки).

Перелік робіт із шкідливими і важкими умовами праці, на яких установлюються вказані доплати, наведений у додатку 6 до Умов оплати праці.

Для встановлення доплат за роботу із шкідливими і важкими умовами праці працівникам, зайнятим на роботах, зазначених у додатку 6 до Умов оплати праці, атестація їхніх робочих місць має бути проведена відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442)*.

Згідно з пунктом 4 Порядку № 442 атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

Доплати працівникам за умови праці розраховують відповідно до чинного в Україні Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженого постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань і Секретаріату Всесоюзної центральної ради професійних союзів від 03.10.1986 № 387/22-78. Ці доплати здійснюють на робочих місцях, на яких виконуються роботи, передбачені галузевими переліками робіт із шкідливими і важкими (особливо шкідливими та особливо важкими) умовами праці, у відсотках до тарифної ставки (окладу) у таких розмірах:

  • на роботах із важкими та шкідливими умовами праці — 4, 8, 12%;
  • на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці — 16, 20, 24%.

При цьому розміри доплат не мають перевищувати 12 та 24% тарифної ставки (окладу) відповідно на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці.   

На підставі результатів атестації здійснюють оцінювання фактичного стану умов праці на робочому місці.            

 _______________________________

*Див. статтю О. Чернетенко «Атестація робочих місць за умовами праці у закладах охорони здоров’я» у журналі «Управління закладом охорони здоров’я» № 3/2014 на с. 58.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді