Підвищення кваліфікації лікаря-сумісника: оформлення та оплата

Професійні права та пільги медичних працівників встановлено Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801­XII (далі — Основи законодавства про охорону здоров’я). Так, відповідно до підпункту «в» статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я медичні працівники мають право на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695 для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від роботи (далі — навчання), встановлюються такі мінімальні державні гарантії:

  • збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання;
  • оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;
  • виплата добових за кожний день перебування в дорозі в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень;
  • відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення у порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.

Всі ці гарантії і компенсації оформлюють за місцем роботи, з якої медичного працівника направлено на курси підвищення кваліфікації.

Абзацом другим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 для медичних працівників державних і комунальних закладів (установ) передбачено додаткові гарантії — збереження на період навчання середньої заробітної плати за кожним місцем роботи (тобто як за місцем основної роботи, так і на роботі за сумісництвом).

У випадку направлення на навчання медичного працівника державного та комунального закладу (установи) роботодавець (незалежно від форми власності), у якого працівник праце­влаштований за сумісництвом, на підставі копії направлення на курси має видати наказ про увільнення працівника від роботи на період навчання із збереженням середньої заробітної плати.

Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді