Медична документація швидкої допомоги: форми та інструкції

Організація налагодженої роботи служби екстреної медичної допомоги вимагає правильного оформлювання відповідної медичної документації. Ми зібрали для вас повний перелік форм та бланків медичної документації швидкої допомоги, які потрібно заповнювати медичним працівникам в процесі роботи.

Документи, якими затверджено діяльність та медичну документацію швидкої допомоги:

«Положення про відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні» затверджені наказом МОЗ 01.06.2009 № 370 (далі – Положення)
Наказ МОЗ "Про затвердження форм звітності та медичної облікової документації  служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України» від  17.11. 2010 № 999. 

Згідно з Положеннями, однією з функцій відділень екстреної медичної допомоги є ведення облікової та звітної  документації, яку потім  передають до територіальних центрів. Отож, розглянемо докладно кожну з затверджених Наказом № 999 форм, а також ситуації, коли вони повинні заповнюватися.

1) Річний "Звіт  станції швидкої медичної допомоги за рік" (Ф. № 22)

Заклади – станції чи відділення, що підпорядковуються  МОЗ, подають статистику в затвердженій формі головному лікареві центральних лікарень. Якщо ж відділення знаходиться в підпорядкуванні  облдержадміністрацій, то такий звіт подають головному управлінню охорони здоров’я КМДА.
    
У річний звіт вноситься така статистична інформація:

  • Кількість відділень та станцій швидкої  допомоги
  • Кількість працівників закладу
  • Штат лікарів, фельдшерів, медичних сестер, молодшого мед. персоналу
  • Інформація про стаж та вік медичних працівників закладу
  • Кількість працівників, які мають вищу, першу, другу кваліфікаційну категорію, а також інформація про персонал, який не проходив підвищення кваліфікації більше п’яти років.
  • Інформація про діяльність  відділення швидкої допомоги: кількість виїздів ( з них виїзди з приводу транспортних пригод зазначають окремо), звернень громадян, випадків госпіталізації  хворих.  Окрім того, вказують статистику летальних випадків.
  • Інформація про обладнаність відділень швидкої допомоги, дані про: кількість автомобілів швидкої допомоги, а також умови їх зберігання, забезпеченість бригад  засобами зв’язку, медичними виробами
  • Окрім даних про кількість бригад, має бути надана інформація про кількість потерпілих та дані про те, скільки осіб отримали допомогу в сільській місцевості. 

!Важливо:  Адресу та назву закладу у звіті потрібно писати повністю. Звіт повинні підписати особа, яка його  заповнювала, та директор.

Медична документація швидкої допомоги: зразки та інструкції  Читайте: "Медична документація приймального відділення"

2) "Картка виклику швидкої медичної допомоги" (Ф. № 109/о) – форма медичної документації швидкої допомоги для реєстрації звернення громадян. Бланк заповнює медична сестра-диспетчер, фіксуючи в ньому дані про один виклик. Тобто, диспетчер заповнює один екземпляр картки і в разі виклику швидкої для однієї особи, і у випадку звернення групи потерпілих. 

Диспетчеру перед початком роботи мають бути надані вже заздалегідь пронумеровані бланки формату А5. Термін зберігання картки – 5 років.

Медична документація швидкої допомоги: зразки та інструкції

Завантажити бланк форми № 109/о

3) "Карта  виїзду  швидкої  медичної  допомоги"  (Ф. № 110/о) фіксує дані про випадки, коли бригада невідкладної допомоги виїхала на місце звернення. Дані в цю форму медичної документації вносить керівник бригади швидкої допомоги кульковою ручкою синіми чорнилами. Бланк має бути формату А4.
В форму записується адреса, за якою виїхала бригада. Якщо ж вона була записана неправильно (наприклад – разі неправильного повідомлення її диспетчеру), то в картці виїзду поруч із першим записом  вказується правильна адреса.
Якщо працівники бригади не можуть встановити ім’я потерпілого, то на звороті вказують його особливі прикмети, зріст, тощо. Якщо потерпілого доправили у приймальне відділення, де його оглянули лікарі та встановили діагноз,  то дані про це вносять у картку.
Окрім того, в цю форму записують дані особи, яку було сповіщено про потерпілого, або того, хто супроводжував хворого до відділення швидкої допомоги, перелік речей, що йому належать, з підписом працівника, який прийняв їх на зберігання. 
Карта виїзду медичної допомоги зберігається протягом року.

Медична документація швидкої допомоги: зразки та інструкції

Завантажити бланк форми № 110/о

4) "Супровідний листок. Талон до супровідного листка" (Ф. № 114/о) – медична документація, в яку вносять дані про госпіталізацію особи, якій надавала допомогу бригада швидкої.  Керівник бригади окрім заповнювання обов’язкових граф форми повинен внести додаткову інформацію: характеристика стану особи, наявні у неї особисті речі і документи, підозри в прийомі наркотиків чи алкоголю. Заповнену форму керівник бригади завіряє власним підписом.

Дані про попередній діагноз та інформацію на першій сторінці відривного талону заповнює керівник бригади. Лікар відділення швидкої допомоги вносить інформацію про надану допомогу, діагноз та зауваження щодо роботи бригади.
Супровідний листок зберігається у закладі протягом року. Формат цього документу – А 5.

Медична документація швидкої допомоги: зразки та інструкції
Завантажити бланк форми № 114/о


5) "Журнал запису звернень про невідкладну медичну допомогу" (Ф. № 115/о) –  це медичний документ відділень швидкої допомоги, в який фельдшер чи медсестра вносять інформацію про надану медичну допомогу пацієнтові вдома.

Вимоги до оформлення цього документу такі: проставлена нумерація сторінок, наявність печатки, альбомний формат А4. Керівник повинен завірити журнал власним підписом.  Форму  № 115/о зберігають впродовж трьох років. 

Медична документація швидкої допомоги: зразки та інструкції  Читайте про "Особливості заповнення форми рецептурного бланка"

6) "Щоденник роботи станції (відділення) швидкої медичної допомоги" (Ф. № 115-1/о) заповнює лікар-статистик на основі відомостей форми № 110/о. Датування журналу здійснюється з першого по останній день місяця. А в кінці місяця дані підсумовуються і на їх основі складається річний звіт відділення швидкої допомоги. Заповнені форми № 115-1/о формату А4 зберігаються у закладі впродовж року. 

Медична документація швидкої допомоги: зразки та інструкції

Завантажити бланк форми Ф. № 115-1/о

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді