Обов’язки медичної сестри санаторно-курортного закладу

Ефективність роботи санаторно-курортних закладів залежить від поєднання сприятливого впливу природних чинників, дієтичного харчування, фізіотерапії і цілодобового нагляду персоналу. Саме тому чітко окреслені обов'язки медичної сестри санаторно-курортного закладу - важлива умова його успішної діяльності.

Діяльність медичних сестер відділення організовується у вигляді добових чергувань. При заступанні на зміну у присутності старшої медичної сестри черговою медичною сестрою:

 • отримуються сильнодіючі лікарські засоби, які перебувають на обліку (під особистий підпис);
 • приймаються ключі від сейфа і шаф, де зберігаються історії хвороби і документація відділення (під особистий підпис);
 • отримується інформація про кількість хворих, які перебувають в санаторно-курортному закладі, і хворих, що потребують спостереження чергового персоналу;
 • перевіряється наявність медикаментів в укладаннях для надання невідкладної допомоги.

Під час чергування палатна медична сестра приймає відпочивальників у відділення та знайомить їх з правилами внутрішнього розпорядку. За потреби — проводить антропометрію і термометрію тіла і заносить ці дані в історію хвороби, також заповнює паспортну частину історії хвороби і погоджує з лікарем час першого лікарського огляду.
До обов’язків чергової медичної сестри входить отримання необхідних медикаментів, їх облік у спеціальних журналах і забезпечення правильного обігу та зберігання.
Чергова медична сестра повинна невідлучно перебувати у відділенні. У разі обходу палат або інших відділень (наприклад, харчового блока) вона має проінформувати чергового лікаря і вивісити табличку із зазначенням свого місцезнаходження.

Обов’язки медичної сестри санаторно-курортного закладу Читайте більше "Документація медичної сестри — управлінця"

!Важливо: Палатна медична сестра повинна приділяти особливу увагу хворим, які вимагають спеціального спостереження (потрібно знати і характер захворювання пацієнтів, і конкретні лікувально-діагностичні заходи, що проводяться щодо кожного з них). При погіршенні стану хворого вона має надати невідкладну долікарську допомогу до приходу чергового лікаря.

Доповідати про всі надзвичайні події черговому лікарю та завідувачу відділення, а також про динаміку стану хворих, що перебувають під наглядом, — важливий момент під час чергування медичної сестри.
Палатна медична сестра також готує вибірку лікарських призначень з історій хвороби, підклеює дані діагностичних обстежень, результати лабораторних аналізів тощо. Відповідно до графіку вона видає таблетки, виконує ін’єкції ліків, перев’язки та інші процедури, за необхідності — направляє хворих у діагностичні та лікувальні кабінети, забезпечує правильний забір біологічного матеріалу у хворих і своєчасно направляє його на лабораторне дослідження.
Харчування відпочивальників теж у компетенції чергової медичної сестри. Зокрема, за 30 хвилин перед видачею їжі вона знімає пробу готових страв, робить висновок про їхню якість, перевіряє санітарний стан їдальні в цілому і заносить дані у спеціальну книгу.
Щодо дезінфекції процедурного кабінету, предметів догляду і медичного інструментарію, то вона проводиться відповідно до графіку санаторно-курортного закладу.
Періодично має проводитися обхід палат для перевірки дотримання відпочивальниками встановленого лікувально-охоронного режиму і правил поведінки.

Обов’язки медичної сестри санаторно-курортного закладуЧитайте більше: "Бактерицидні лампи та їх застосування у медичних закладах"

!Важливо: Медична сестра санаторно-курортного закладу у межах професійної діяльності постійно спілкується з відпочивальниками, тому вона має керуватися вимогами медичної етики та деонтології, бути тактовною, ввічливою, терплячою.

Після закінчення своєї зміни палатна медична сестра має підготувати пост до здачі. Як уже зазначалося, зранку вона доповідає наступній черговій медичній сестрі про стан хворих, зокрема тих, що перебувають під наглядом чергового лікаря, а також звітує про виконаний за зміну обсяг роботи.

Надання невідкладної допомоги медичною сестрою санаторію

У практиці чергової медичної сестри нерідко трапляються гострі стани, що вимагають проведення невідкладної терапії, успіх якої залежить від своєчасності і правильності встановленого діагнозу і проведення лікувальних заходів. Тому діагностика невідкладних станів є одним з найбільш важливих і відповідальних завдань у практичній діяльності палатної медичної сестри. Саме на чергову медичну сестру покладається відповідальність у випадках, коли відпочивальник потребує надання невідкладної медичної допомоги у санаторно-курортному закладі. Вона не тільки має надати першу долікарську допомогу, а й за необхідності своєчасно викликати реанімаційну бригаду.

Обов’язки медичної сестри санаторно-курортного закладу  Читайте більше: "Заступник головного лікаря з медсестринства: завдання та обов’язки"

Надання невідкладної медичної допомоги

Організацію невідкладної допомоги в санаторно-курортних закладах покладено на заступника головного лікаря з медичної частини, а контроль за її станом здійснює провідний терапевт. У робочий час цей вид медичної допомоги надають лікар і медсестра, що опинилися поряд із хворим.
У вечірній і нічний час безпосередніми організаторами і надавачами невідкладної допомоги є черговий лікар і медсестра, які мають право викликати начальника відділення або провідного терапевта, а в особливих випадках — реанімаційну бригаду.

!Важливо: За необхідності проведення інтенсивної терапії та постійного медичного спостереження відпочивальника поміщають у відповідну палату, де організовано цілодобовий сестринський пост.

Склад реанімаційної бригади, яку очолює провідний терапевт, затверджується наказом начальника санаторно-курортного закладу. До бригади входять дві старші медичні сестри (за необхідності їх запрошують для роботи в бригаді з чергування або з дому), функціями яких є виконання лікарських призначень.
Чергові медсестри беруть безпосередню участь у проведенні ургентної терапії пацієнтам. Лік часу в подібних ситуаціях часто йде на хвилини, тому основними завданнями є своєчасна і правильна діагностика та забезпечення за необхідності термінового транспортування в найближчий стаціонар.

До проведення невідкладних лікувально-діагностичних заходів висувають низку вимог. По-перше, медична сестра повинна знати симптоми найбільш поширених і особливо гострих, небезпечних для життя відпочивальників захворювань і станів. По-друге, всі діагностичні заходи необхідно здійснювати паралельно з лікувальними. По-третє, починати надавати невідкладну допомогу пацієнтові потрібно на місці виникнення ургентного стану і, за необхідності, — продовжувати під час його транспортування в палату інтенсивної терапії.
Оскільки при організації надання невідкладної медичної допомоги у санаторно-курортних закладах важливу роль відіграє медична сестра, то саме від її компетентності залежить своєчасність та професійність долікарської допомоги.

Зокрема, медична сестра зобов’язана вміти провести:

 • серцево-легеневу реанімацію за програмою АВС;
 • тимчасову зупинку кровотечі;
 • транспортну іммобілізацію;
 • внутрішньовенні та внутрішньом’язові ін’єкції;
 • промивання шлунка і кишківника, а також краплинні і внутрішньовенні вливання кровозамінників та протишокових рідин (під контролем лікаря);
 • запис ЕКГ на всіх видах апаратів, наявних у санаторно-курортному закладі;
 • вимірювання артеріального тиску, пульсу, частоти дихання;
 • визначення рівня цукру в крові за допомогою глюкометра або тест-смужок.

Отже, у будь-якому санаторно-курортному закладі велика увага приділяється організації надання невідкладної допомоги відпочивальникам, зокрема, медичною сестрою. Проте не менш важливими є й інші аспекти її діяльності відповідно до завдань медичного відділення, наприклад, забезпечення дотримання гігієнічних норм і правил санітарно-протиепідемічного режиму.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді