Особливості роботи головної медичної сестри психоневрологічного диспансеру

Головна медсестра як менеджер охорони здоров’я має побудувати чітку систему управління якістю роботи медсестринської служби, розробити та узагальнити стандарти надання сестринської допомоги в медичному закладі, забезпечити організацію додержання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в структурно-функціональних підрозділах диспансеру

Головна медсестра, як менеджер охорони здоров’я, має:

 • побудувати чітку систему управління якістю роботи медсестринської служби
 • розробити та узагальнити стандарти надання сестринської допомоги в медичному закладі
 • забезпечити організацію додержання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в структурно-функціональних підрозділах диспансеру
 • вирішувати проблеми безпеки та охорони праці медичної сестри.

Також необхідно постійно навчатися й обробляти великі масиви інформації. Необхідно бути обізнаним щодо всіх змін, які відбуваються в процесі реформування охорони здоров’я в нашій країні. Зокрема, необхідно знати про зміни в законодавстві охорони здоров’я і доводити до відома середнього медперсоналу. В сучасному закладі охорони здоров’я головна медсестра вдосконалює свої знання і вміння протягом усього життя.

Умови успішної діяльності головної медичної сестри

Щоб раціонально використовувати час та енергію при розв’язанні професійних завдань, головній медсестрі варто постійно додержуватись виробленого алгоритму дій на виконання стратегічних завдань, які стоять перед лікувальним закладом зокрема:

 • усвідомити обсяг роботи на певний період
 • побачити внутрішні ресурси для ефективної діяльності сестринської служби в закладі
 • організувати кадрове забезпечення висококваліфікованими медичними сестрами та постійне їх навчання
 • створити умови для потужних позитивних змін і перетворень як у закладі, так і в діяльності головної медсестри.

Умовою успішної діяльності головної медичної сестри є застосування методів уникнення конфліктів у колективі, вивчення своїх підлеглих, характеру, психотипу, особливостей темпераменту.

Для керування та координування дій середнього медперсоналу:

 • створюють Раду медичних сестер
 • затверджують Положення про Раду медичних сестер.

Розробляють стандарти роботи медичних сестер у всіх структурно-функціональних підрозділах, посадові інструкції та функціональні обов’язки. У кожної медичної сестри на робочому місці в наявності всі нормативні документи, які відносяться до роботи медичних сестер.

Також розроблюють правила сестринського нагляду (патронажу) на дому з психічно хворими в наявності у кожної медичної сестри, план підвищення кваліфікації, проходження атестації середніх медичних працівників, з охорони праці, організації лікарського та матеріально-технічного забезпечення роботи тощо.

Медичних сестер забезпечують усіма необхідними бланками для ведення медичної документації як на дільницях, так і в структурних підрозділах.

Система контролю в психоневрологічному диспансері

Контроль здійснюється згідно зі стандартами оцінки якості роботи середніх працівників, це здійснюється головною та старшою медсестрою відповідно до затвердженої схеми системи контролю за діяльністю медсестер. Висновки експертної оцінки використовуються для планування занять та індивідуальної роботи з середнім та молодшим медперсоналом диспансеру.

Система контролю за діяльністю медсестри включає в себе:

 • оцінку організації роботи в психіатричному кабінеті та на дільниці
 • своєчасність і правильність оформлення медичної документації при взятті на диспансерний облік, консультативний облік, спеціальний облік
 • якість виконання патронажів вдома та їх регулярність, дотримання відвідування психічно хворих вдома по нозологічних формах
 • своєчасність оформлення документації на МСЕК, аналіз основних показників на дільниці.

До уваги береться якість контролю за роботою медичної сестри, підвищенню її кваліфікації, наявність атестації, взаємозв’язок з дільничними медичними сестрами інших психоневрологічних диспансерів міста.

Контроль за роботою дільничних та патронажних медичних сестер здійснюється особисто головною медсестрою, про що відмічається в спеціальному журналі. Останнім часом, у зв’язку зі встановленням в будинках домофонів, виникнули труднощі, так як хворі часто не впускають медичну сестру в квартиру, хоч і знають її. Доводиться зв’язуватись з родичами по телефону тощо.

Дільничні лікарі та дільничні медичні сестри проводять індивідуальну роботу з родиною кожного пацієнта щодо:

 • профілактики кризових станів
 • виховання безпечної поведінки
 • відновлення психічного здоров’я
 • психогігієни та дестигматизації.

Також вирішують питання оформлення опіки, ведуть контроль догляду та утримання хворих опікунами, надають правову допомогу пацієнтам. Проводиться санітарно-просвітницька робота шляхом співпраці з районними поліклініками, територіальними центрами, громадськими організаціями.

Підвищення кваліфікації медичних сестер

Кожні п’ять років підвищують кваліфікацію на курсах з відривом від виробництва всі медсестри згідно з графіком із послідуючою атестацією на кваліфікаційній комісії.

Також медичні сестри відвідують і приймають участь в медичних конференціях, семінарах, щомісячно проводяться заняття з середнім та молодшим медперсоналом згідно плану на рік.

Особою, яка відповідає за підготовку медичних сестер та молодшого медичного персоналу призначено головну медичну сестру.

Особливе місце в системі підготовки медичних сестер має правова освіта. Соціальний статус медичної сестри — це становище в суспільстві як носія медичної культури. Правовий статус — це сукупність прав обов’язків, свобод та відповідальності, які закріпленні в чинному законодавстві України.

Санітарно-епідеміологічний режим

Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму у структурно-функціональних підрозділах згідно з чинним законодавством України та вимогами нормативно-інструктивної документації перебуває на постійному контролі головної медсестри та щоквартально розглядають на медичних Радах та оперативних нарадах у психоневрологічному диспансері.

Головна медична сестра постійно стежить за станом здоров’я медичних працівників закладу (проходження медичних оглядів працівниками, стану оздоровлення в санаторіях та будинках відпочинку, зменшення тимчасової непрацездатності, тощо).

Середній та молодший медперсонал ознайомлений із новими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність ЛПЗ, середнього та молодшого медичного персоналу, з новими стандартами сестринського догляду, останніми досягненнями медичної науки.

Головна медична сестра бере участь в роботі медичних Рад та оперативних нарад у головного лікаря диспансеру.

Головна медсестра бере участь в роботі Ради медичних сестер міста/району, міського/районного відділу медсестринства, у науково-практичних конференціях за планом конференцій, регулярно навчається на курсах організаторів охорони здоров’я з послідуючою атестацією.

Нині в Україні майже 72% молодших медичних спеціалістів становить медичні сестри. А це означає, що саме представники цієї професії є найпотужнішою рушійною силою подальшою розвитку та реформування системи охорони здоров’я.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді